poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Rok 1848 v Čechách

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 1. vyd, 1950, česky, Rovnost / Knihovna Socialist. vědy, Sv. 4, Brno

Autor, první sovět. historik, podavší rozbor třídní situace v čes. zemích v pol. stol. 19., dělí události r. 1848 na dvě období. Prvá etapa, kterou Udalcov vysoce hodnotí, vyznačuje se růstem masového hnutí revolučního,

Pro vydání: 1. vyd, 1950, česky, Rovnost / Knihovna Socialist. vědy, Sv. 4, Brno

Autor, první sovět. historik, podavší rozbor třídní situace v čes. zemích v pol. stol. 19., dělí události r. 1848 na dvě období. Prvá etapa, kterou Udalcov vysoce hodnotí, vyznačuje se růstem masového hnutí revolučního, vedeného radikálně dem. křídlem čes. buržoasie, trvá od března do června 1848 a končí pražským ozbrojeným povstáním 12.-17. června. Revoluční hnutí zachvacuje široké vrstvy dělníků a venkovského lidu a silně působí na růst revoluční situace v Rakouském císařství. Druhá etapa, již autor studie souhlasně s Marxem a Engelsem rozhodně odsuzuje, začíná porážkou praž. povstání a vyznačuje se potřením radikálně dem. křídla, přechodem vedení hnutí do rukou liberální buržoasie a na stranu reakce a kontrarevoluce. Význam r. 1848 je především v tom, že byly ve vesnici odstraněny středověké poměry zrušením roboty a jiných feudál. povinností a četné výsady šlechty byly likvidovány, což mělo později ohromný vliv na rychlý růst kapitalismu. V této době vznikly a vyhranily se dva hlavní směry čes. buržoasie, Staročeši a Mladočeši. R. 1848 však také po prvé vystupuje čes. proletariát se zbraní v ruce a stává se nejdůl. činitelem revol. hnutí. Zároveň se probouzí k pol. životu i čes. venkov

Pro vydání: 2. vyd, 1950, česky, Rovnost / Socialistická věda, Sv. 4, Brno

O pojetí roku osmačtyřicátého čes. měšť. historiografii, dvě stopy vývoje polit. hnutí r. 1848 (prvá: růst revol. hnutí od března do června 1848, končí ozbrojeným povstáním 12.-17. června; druhá: začíná potřením radikálně demokrat. křídla čes. buržoasie a končí přechodem liber. měšť. do tábora kontrarevoluce a reakce. Letmý přehled hosp., soc. a polit. poměrů v Č. od r. 1526 do r. 1848, tvoření se "Měsť. besedy" a "Repealu". Březnové události a polit. vystoupení v Č. Začátek národ. boje. Slovanský sjezd v Praze. Pražské povstání. Polit. hnutí v Č. po červnových událostech. Obnovení absolutismu. - Význam hnutí vidí U. především: v odstranění roboty a zrušení poddanství, což mělo velký vliv na pozď. růst kapital. poměrů, dále: v probuzení polit. života v Č., ve vyhranění dvou hl. proudů v čes. buržoasii a ve skutečnosti, že r. 1848 po prvé vystoupil čes. proletariát se zbraní v ruce a stal se tak nejdůl. činitelem revoluč. hnutí, a že se k polit. životu probudil i venkov. - Autorem je sovět. historik, člen Institutu slavistiky při Akademii věd SSSR. - Pozn. aparát obs. lit. (339 pozn.)

Můj názor na knihu Rok 1848 v Čechách:

zrušit
, 1. vyd, česky, Rovnost / Knihovna Socialist. vědy, Sv. 4, Brno, 109 stran
TOPlist