poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Zmizelá Praha

5, Opevnění, Vltava a ztráty na památkách 1945

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

V závěrečném svazku jsou zaznamenány proměny pražského opevnění a Vltavy.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: Vyd. 2., V Pasece 1, 2003, česky, Paseka, Praha, Litomyšl

Kniha svým obsahem a vydavatelskou úpravou navazuje na celý předcházející cyklus. Obrazová část v podobě historických fotografií zcela převládá nad úvodním textem. Fotografická dokumentace zachycuje stavební objekty a lokality,

Pro vydání: Vyd. 2., V Pasece 1, 2003, česky, Paseka, Praha, Litomyšl

Kniha svým obsahem a vydavatelskou úpravou navazuje na celý předcházející cyklus. Obrazová část v podobě historických fotografií zcela převládá nad úvodním textem. Fotografická dokumentace zachycuje stavební objekty a lokality, které v důsledku urbanizační a ekonomicko-správní politiky minulého 20. století na soudobé místopisné mapě jen stěží najdeme nebo jen ve značně pozměněném stavu. Jejich původní podoba je spíš záležitostí historické topografie. Autorka do knihy zahrnula převážně případy související se stavební proměnou města ve 2. pol. 20. století. Okrajově uvádí i některé objekty zaniklé dříve, a to ty, o kterých se autoři předcházejících pěti svazků souboru díla Zmizelá Praha nezmiňují. V popředí zájmu tohoto dílu dodatků stojí oblast historického středu města. Oblast historických předměstí a okraje Prahy je obsahem dodatků č. II. Kniha obsahuje ručně provedené plánky, do kterých jsou podle čísla popisného zakreslené jednotlivé objekty z fotografických vyobrazení. D5c1 simcikog 13.9.2003

Reprint prvního vydání pátého dílu knihy Zmizelá Praha v nakladatelství Václava Poláčka z roku 1948. První kapitola sleduje vývoj hrazení města, včetně výčtu částí tohoto opevnění, které zůstaly zachovány do poloviny minulého století. Druhá část knihy se zaměřuje na vývoj toku a řečiště Vltavy na území Prahy a na její využívání pro veřejný prospěch. Zachycuje proměny její regulace a budování mlýnů, vodáren, mostů a dalších komunikací. V poslední kapitole jsou vyjmenovány kulturní ztráty, způsobené bombardováním, revolučními boji, zničením a krádežemi během německé okupace. Součástí knihy je 77 černobílých dobových fotografií

Kniha je sestavena ze tří částí a dokumentuje vývoj pražského opevnění, život kolem toku Vltavy a ztráty na památkách Prahy v důsledku druhé světové války

První díl dodatků k pětisvazkové edici dnes již klasického, historicky nepostradatelného souboru Zmizelá Praha

Převážně fotografická dokumentace zaznamenává podobu později zmizelých budov, usedlostí a volných prostranství předměstských oblastí pravého vltavského břehu před jejich sloučením s Prahou a následnými stavebními a urbanistickými proměnami. Součástí publikace je torzo unikátního dokumentárního souboru pražské periferie města před zastavěním; soubor vznikl ve dvacátých letech 20.století pod patronací Památkového sboru hl. města Prahy

Druhý díl dodatků k pětisvazkové edici je zaměřen na historická předměstí a obce na pravém břehu Vltavy, které se staly součástí tzv. Velké Prahy v roce 1922

Můj názor na knihu Zmizelá Praha / Opevnění, Vltava a ztráty na památkách 1945 (5):

zrušit
TOPlist