poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

Problémy soužití a spolupráce lidí z různých etnických, rasových a kulturních společenství jsou v dnešním světě vysoce závažné a mají dlouhodobý charakter. Proto se multikulturní výchova stala…
Problémy soužití a spolupráce lidí z různých etnických, rasových a kulturních společenství jsou v dnešním světě vysoce závažné a mají dlouhodobý charakter. Proto se multikulturní výchova stala nedílnou součástí školního vzdělávání. Její realizace v praxi však stále není dostatečně zajištěna. Tato příručka si proto klade za cíl poskytnout poznatky, které tvoří základ multikulturní výchovy. Autor objasňuje teorii a praxi multikulturní výchovy na četných příkladech a výzkumech jak z českého prostředí, tak ze zahraničí. Knížka je určena učitelům a studentům pedagogických oborů, ale také jiným odborníkům a zájemcům z širší veřejnosti. V druhém vydání byl text aktualizován a rozšířen o některé nové výzkumné poznatky a další literaturu k tématu.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 2., aktualiz. a rozš. vyd., 2011, česky, Triton, Praha

Závazným dokumentem české vzdělávací politiky je Národní program rozvoje vzdělávání v ČR - Bílá kniha (2001) a z ní vycházející Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005), v nichž je jedním z definovaných cílů

Pro vydání: 2., aktualiz. a rozš. vyd., 2011, česky, Triton, Praha

Závazným dokumentem české vzdělávací politiky je Národní program rozvoje vzdělávání v ČR - Bílá kniha (2001) a z ní vycházející Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005), v nichž je jedním z definovaných cílů multikulturní výchova (MV). MV je tedy povinná součást základního vzdělání, k jejíž realizaci publikace přispívá. Po teoretickém úvodu s vymezenou terminologií, vysvětlením nejednoznačností (etnikum není národ) a doporučenou, stručně anotovanou literaturou autor přibližuje etnické vědomí české mládeže vycházející z rozličných výzkumů - postojů, stereotypů a předsudků jednotlivých věkových skupin. Uvádí požadavky kladené na učitele, jež lze souhrnně nazvat interkulturními kompetencemi zahrnujícími teoretické koncepce a didaktické dovednosti. Další kapitola se týká vzdělávání dětí cizinců - jejich soužití s českou dětskou populací, vzdělávací úspěšností, postojů rodičů-cizinců ke školnímu vzdělávání, praxí multikulturní výchovy v zahraničí, následují informace o praxi MV v zahraničí. Předposlední část vysvětluje nutnost sebereflexe s žádoucím poznáním vlastní kulturní "zakotvenosti", závěrem autor předkládá kritiky multikulturalismu uznávaných odborníků, čímž částečně zpochybňuje celý text a nechává na čtenáři, aby si sám utvořil vlastní názor. Ačkoliv je text primárně určen odborné veřejnosti, bude přínosem pro všechny, kdo se zajímají o soužití různých kultur v této zemi.

Příručka pro učitele vycházející z požadavků vzdělávacích programů mapuje současnou situaci a východiska multikulturalismu jakožto ideologie a poskytuje základní orientaci v problematice

Příručka pro učitele vycházející z požadavků vzdělávacích programů mapuje současnou situaci a východiska multikulturalismu jakožto ideologie a poskytuje základní orientaci v problematice.

Pro vydání: Vyd. 1., 2006, česky, Triton / První pomoc pro pedagogy, 4, Praha

Závazným dokumentem české vzdělávací politiky je Národní program rozvoje vzdělávání v ČR - Bílá kniha (2001) a z ní vycházející Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005), v nichž jedním z definovaných cílů je multikulturní výchova (MV). MV je tedy povinná součást základního vzdělání, k jejíž realizaci publikace přispívá. Po teoretickém úvodu s vymezenou terminologií, přiblížením nejednoznačností (etnikum není národ) a doporučenou, stručně zanotovanou literaturou autor přibližuje etnické vědomí české mládeže vycházející z rozličných výzkumů - postojů, stereotypů a předsudků jednotlivých věkových skupin. Uvádí požadavky kladené na učitele, jež lze souhrnně nazvat interkulturními kompetencemi zahrnujícími teoretické koncepce a didaktické dovednosti. Další kapitola se týká vzdělávání dětí cizinců - jejich soužití s českou dětskou populací, vzdělávací úspěšností, postojů rodičů-cizinců ke školnímu vzdělávání, praxí multikulturní výchovy v zahraničí. Předposlední část vysvětluje nutnosti sebereflexe s žádoucím poznáním vlastní kulturní "zakotvenosti", závěrem autor předkládá kritiky multikulturalismu uznávaných odborníků, čímž částečně zpochybňuje celý text a nechává na čtenáři, aby si sám utvořil vlastní názor. Ačkoliv je text primárně určen odborné veřejnosti, bude přínosem pro všechny, kdo se zajímají o soužití různých kultur v této zemi.

Příručka pro učitele vycházející z požadavků vzdělávacích programů mapuje současnou situaci a východiska multikulturalismu jakožto ideologie a poskytuje základní orientaci v problematice

Příručka pro učitele vycházející z požadavků vzdělávacích programů mapuje současnou situaci a východiska multikulturalismu jakožto ideologie a poskytuje základní orientaci v problematice.

Pro vydání: Vyd. 1, 2006, česky, Triton / První pomoc pro pedagogy, 4, Praha

Závazným dokumentem české vzdělávací politiky je Národní program rozvoje vzdělávání v ČR - Bílá kniha (2001) a z ní vycházející Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005), v nichž jedním z definovaných cílů je multikulturní výchova (MV). MV je tedy povinná součást základního vzdělání, k jejíž realizaci publikace přispívá. Po teoretickém úvodu s vymezenou terminologií, přiblížením nejednoznačností (etnikum není národ) a doporučenou, stručně zanotovanou literaturou autor přibližuje etnické vědomí české mládeže vycházející z rozličných výzkumů - postojů, stereotypů a předsudků jednotlivých věkových skupin. Uvádí požadavky kladené na učitele, jež lze souhrnně nazvat interkulturními kompetencemi zahrnujícími teoretické koncepce a didaktické dovednosti. Další kapitola se týká vzdělávání dětí cizinců - jejich soužití s českou dětskou populací, vzdělávací úspěšností, postojů rodičů-cizinců ke školnímu vzdělávání, praxí multikulturní výchovy v zahraničí. Předposlední část vysvětluje nutnosti sebereflexe s žádoucím poznáním vlastní kulturní "zakotvenosti", závěrem autor předkládá kritiky multikulturalismu uznávaných odborníků, čímž částečně zpochybňuje celý text a nechává na čtenáři, aby si sám utvořil vlastní názor. Ačkoliv je text primárně určen odborné veřejnosti, bude přínosem pro všechny, kdo se zajímají o soužití různých kultur v této zemi

Příručka pro učitele vycházející z požadavků vzdělávacích programů mapuje současnou situaci a východiska multikulturalismu jakožto ideologie a poskytuje základní orientaci v problematice

Pro vydání: Vyd. 1, 2001, česky, ISV / Pedagogika, Praha

Publikace určená především odborníkům z oblasti společenských věd a pedagogiky se řadí mezi první knihy u nás, které systematicky tuto problematiku zpracovávají. Předmět multikulturní výchovy je v ní pojat komplexně a interdisciplinárně, tj. dokládá, že tento problém se nedotýká pouze edukační činnosti zaměřené na výchovu k poznávání jiných národů či etnik, ale zabývá se jí rovněž oblast vědecké teorie a výzkumu. Transdisciplinární pohled zase objasňuje problematiku s využitím teorií řady vědeckých disciplín, které k této oblasti přispívají - od kulturní antropologie, pedagogiky, etnologie až po teorii komunikace, interkulturní psychologii aj. Kromě teoretického zázemí multikulturní výchovy přináší kniha informace o informačních zdrojích a institucích, angažujících se v této oblasti, dále o praktických aktivitách v zemích západní Evropy a USA, podmínkách multikulturní výchovy v ČR a v neposlední řadě o empirických výzkumech zakládající realizaci tohoto druhu výchovy. Ačkoli je publikace určena především odborné veřejnosti, její srozumitelnost a široký záběr ji předurčuje nejen všem studentům humanitních věd, ale i všem čtenářům, jejichž činnost nebo zájmy se dotýkají problémů interetnického a interkulturního soužití

Monografie zabývající se novou problematikou, jež vyplývá z kulturní pestrosti lidstva, multikulturní výchovou, a to jak z hlediska teorie, tak z hlediska praxe

Můj názor na knihu Multikulturní výchova:

zrušit
, 2., aktualiz. a rozš. vyd., česky, Triton,, Praha, 167 stran, ISBN: 9788073875022
TOPlist