poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Barokní afektová teorie

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Co o knize říká nakladatel:

Barokní afektová teorie je jedním z hlavních pilířů barokního vnímání hudby a umění. Je to teoretický systém aplikovaný nejen na barokní hudbu, ale v mnoha ohledech i na následující období rokoka a…
Barokní afektová teorie je jedním z hlavních pilířů barokního vnímání hudby a umění. Je to teoretický systém aplikovaný nejen na barokní hudbu, ale v mnoha ohledech i na následující období rokoka a klasicismu až po Beethovenovu éru.
Autorka ve své práci předkládá nejen interpretům hudby baroka, ale i širší čtenářské obci ucelený materiál shrnující poznatky, které při rozkrývání a studiu pojmu afekt shromáždila na základě vybraných pramenů 17. a 18. století. S respektem k dobovému názoru, kdy afekty nebyly chápány psychologicky, ale racionálně a mechanisticky, zohlednila rozdíly v jejich systematizaci a klasifikaci i jejich znázornění pomocí hudebněrétorických figur v kompoziční praxi a interpretaci. Především z historických a muzikologických podkladů pak vytvořila souhrnný přehled afektové teorie, která v době, kdy se různé světonázorové přístupy odrážely také v umělecké tvorbě, doplňovala technické a praktické aspekty teorie kompozice. Součástí odborníky ceněné knihy jsou dvě CD s varhanními a cembalovými nahrávkami v interpretaci autorky (Johann Sebastian Bach, Francoise Couperin, Jiří Antonín Benda, William Byrd, Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, Domenico Scarlatti a další).

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 1. vyd., 2013, česky, německy, rusky, slovensky, Akademie múzických umění v Praze / Hudební pedagogika, sv. 6, Praha

Publikace současné bulharské cembalistky, uznávané pedagožky a žačky Zuzany Růžičkové je disertační prací obhájenou v roce 2008 na Akademii múzických umění v Praze. Ucelený

Pro vydání: 1. vyd., 2013, česky, německy, rusky, slovensky, Akademie múzických umění v Praze / Hudební pedagogika, sv. 6, Praha

Publikace současné bulharské cembalistky, uznávané pedagožky a žačky Zuzany Růžičkové je disertační prací obhájenou v roce 2008 na Akademii múzických umění v Praze. Ucelený soubor poznatků shromážděný na základě studia vybraných pramenů 17. a 18. století, tedy z doby, kdy teorie afektů výrazně ovládala dobovou hudební teorii i kompoziční praxi, je uvozen obecným a historickým exkursem. Tematické jádro autorka vykládá a pojmy rozřazuje historicky i funkčně s nezbytnými odkazy a racionálním významovým ohledem na dobové prameny a interpretuje v rámci nauky o afektech jednotlivé tóniny a mody, intervaly a hudebně rétorické figury. Součástí knihy jsou i překlady teoretických traktátů M. Mersenna, A. Kirchera, J. Kuhnaua, J.G. Walthera, J. Matthesona a F.W. Marpurga. Na dvou přiložených CD autorka nahrála repertoár klávesové hudby 16. - 18. století.

Publikovaná dizertační práce je aktuálním a zevrubným zpracováním jednoho ze zásadních hudebně teoretických systémů nauky o afektech a principů hudební rétoriky. Obsahuje dvě CD s repertoárem evropské hudby pro klávesové nástroje 16. až 18. století.

Můj názor na knihu Barokní afektová teorie:

zrušit
TOPlist