poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Němá barikáda

Další autoři: Jaromíra Nejedlá (autor úvodu atd.)

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 24. vyd., v Čs. spis. 8. vyd, 1978, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Sv. 37, Praha

Povídky z okupace a květnového povstání vyprávějí o hrdinství prostých českých lidí v boji proti fašismu-ať už se zbraní v ruce, či v každodenním životě

Pro vydání: 23. vyd., v Albatrosu 2. vyd,

Pro vydání: 24. vyd., v Čs. spis. 8. vyd, 1978, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Sv. 37, Praha

Povídky z okupace a květnového povstání vyprávějí o hrdinství prostých českých lidí v boji proti fašismu-ať už se zbraní v ruce, či v každodenním životě

Pro vydání: 23. vyd., v Albatrosu 2. vyd, 1975, česky, Albatros / Klub mladých čtenářů, Praha

Soubor mistrných povídek o osudech českých lidí za druhé světové války a za Květnové revoluce (Třetí fronta, Včelař, Vyšší princip, Hlídač dynamitu, Vesnická historie, Nenávist, Padlý beze jména, Pancéřová pěst, Zákeřník, Až vstanou mrtví..., Němá barikáda, Andělé pana Hromka, Polévka matky Krovozové, Dařbuján a pidimuži)

Pro vydání: 22. vyd, 1970, česky, Československý spisovatel, Praha

Soubor mistrných povídek z okupace a květnové revoluce v r. 1945, z nichž dvě (Němá barikáda a Vyšší princip) byly zfilmovány a mnohé v těchto filmových adaptacích posloužily jako epizodní příběhy. Nové vydání obsahuje jednakonen kmenový, z mnohých předchozích vydání známý soubor jedenácti povídek (Třetí fronta, Včelař, Vysší princip, Hlídač dynamitu, Vesnická historie, Nenávist, Padlý beze jména, Pancéřová pěst, Zákeřník, Až vstanou mrtví, Němábarikáda) a jednak tři vzpomínkové příběhy se stejnou tematikou, vyprávěné humornějším tónem v době poválečné (Andělé pana Hromka, Polévka matky Krovozové, Dařbuján a pidimuži)

Pro vydání: 1. vyd, 1956, česky, SPN / Mimočítanková četba, Praha

Soubor jedenácti povídek, v nichž autor zachytil boj našeho lidu s fašismem. V řadě drobných příběhů z různých období a různých způsobů tohoto boje, vylíčil historii šesti tíživých let nesvobody - od prvního veřejného vystoupení demonstrujícího lidu proti vetřelcům v říjnu roku 1939 přes hromadné popravy českých lidí v letech dalších, hlavně po atentátu na Heydricha v roce 1942, až ke dnům osvobození v slavném máji roku 1945. Ideovým spojovacím motivem je stále se upevňující jednota českých lidí v jejich odporu proti okupantům a v jejich tichém, nenápadném hrdinství, které z nich vytvoří třetí frontu, jež spolurozhoduje o konci války v českých zemích

Pro vydání: 16. vyd, 1955, česky, Československý spisovatel / Žatva, Sv. 102, Praha

Soubor jedenácti povídek, které se staly klasickými beletristickým zpracováním života drobných českých lidí za nacistické okupace a květnového povstání r. 1945, byly přeloženy téměř ve všech zemích tábora míru a titulní povídka byla v ČSR zfilmována. Ideovým spojovacím motivem je stále se upevňující jednota českých lidí v jejich odporu proti okupantům a v jejich tichém, nenápadném hrdinství, které z nich vytvoří třetí frontu a spolurozhodne o konci války v českých zemích. - Soubor tvoří povídky: Třetí fronta, Včelař, Vyšší princip, Hlídač dynamitu, Vesnická historie, Nenávist, Padlý beze jména, Pancéřová pěst, Zákeřník, Až vstanou mrtví, Němá barikáda

Pro vydání: 15. vyd., (v Čs. spis. 1. vyd.), 1953, česky, Československý spisovatel / Žatva, Sv. 102, Praha

Soubor 11 povídek, které se staly klasickým beletristickým zpracováním života drobných českých lidí za nacist. okupace a květnového povstání r. 1945, byly přeloženy téměř ve všech zemích tábora míru a titulní povídka byla v ČR zfilmována. Ideovým spojovacím motivem je stále se upevňující jednota českých lidí v jejich odporu proti okupantům a v jejich tichém, nenápadném hrdinství, které z nich vytvoří třetí frontu a spolurozhodne o konci války v českých zemích. - Soubor tvoří povídky: Třetí fronta, Včelař, Vyšší princip, Hlídač dynamitu, Vesnická historie, Nenávist, Padlý beze jména, Pancéřová pěst, Zákeřník, Až vstanou mrtví, Němá barikáda

Pro vydání: 9. vyd., 8. vyd. v Práci, 1951, česky, Práce / Příliv, Sv. 8, Praha

Deset chronologicky sest. pov. z okupace a praž. povstání : "Včelař" - Řídící Havlík, ačkoli tím dával v sázku život, skrýval parašutisty, kt. podávali zprávy do zahraničí. "Vyšší princip" - Za heydrichiády přišli o život tři gymnasisté. Statečnost prokázal profesor, kterému přezdívali Vyšší princip.-"Hlídač dynamitu" Parta ze šachty A. Marie vyhazuje do povětří něm. nákl. vlaky do té doby, než je prozrazena obaly z dynamit. patron. "Vesnická historie" - Zemědělec Joudal udává ze msty nacistům své spoluobčany. Ti na něm vykonali spravedlivý rozsudek. "Nenávist" - Účetní Babánek se naučil na lidových střelnicích střílet a když přišel čas, toto své umění na nenáviděných nacistech uplatnil. "Padly beze jména" - Ukrajinský námořník Hryhoryj utekl před Prahou z něm. zajetí a jako neznámý železničář padl v prvních řadách revoluce. "Pancéřová pěst" Zámečnický učeň Pepík bojoval přes zákaz otcův na barikádě a zneškodnil panc. pěstí nacist. tank. "Zákeřník" - Sadistický něm. vojenský lékař střílí za povstání po dětech. Je dopaden a na místě potrestán. "Až vstanou mrtví" - Ve starém lomu, kde Němci popravovali obyvatele nedaleké vesnice, se ukryli partyzáni. Přepadli kamion něm. vojáků, mezi nimiž byl i bavor. dentista, kt. se vyhlazování vesnice zúčastnil. "Němá barikáda" vypráví o tichém hrdinství praž. lidu za revoluce. - Toto vydání je rozšířeno o povídku "Radostné setkání", navazující na povídku "Vyšší princip": Několik let po osvobození setkává se autor s býv. žákem tragické septimy, který mu vypráví, že profesor "Vyšší princip" je jedním z nejpokrokovějších lidí z okresu a pomáhá zakládat JZD

Pro vydání: 8. vyd., 1. vyd. ve SNDK, 1950, česky, SNDK / Knižnice pro střední školy, Zn. C-43, Praha

Deset chronologicky sest. pov. z okupace a praž. povstání: "Včelař" - Řídící Havlík, ačkoli tím dával v sázku život, skrýval parašutisty, kteří podávali zprávy, do zahraničí. "Vyšší princip" Za heydrichiády přišli o život tři gymnasisté. Statečnost prokázal profesor, kterému přezdívali Vyšší princip. "Hlídač dynanamitu" Parta ze šachty Anna Marie vyhazuje do povětří něm. nákl. vlaky do té doby, než je prozrazena obaly z dynamit. patron. "Vesnická historie" - Zemědělec Joudal udával ze msty nacistům své spoluobčany. Ti na něm vykonali spravedlivý rozsudek. "Nenávist" Účetní Babánek se naučil na lidových střelnicích střílet a když přišel čas, toto své umění na nenáviděných nacistech uplatnil. "Padlý beze jména" - Ukrajinský námořník Hryhoryj utekl před Prahou z něm. zajetí a jako neznámý železničář padl v prvních řadách revoluce. "Pancéřová pěst" Zámečnický učeň Pepík bojoval přes zákaz otcův na barikádě a zneškodnil panc. pěstí nacist. tank. "Zákeřník" Sadistický něm. vojenský lékař střílí za povstání po dětech. Je dopaden a na místě potrestán. "Až vstanou mrtví" Ve starém lomu, kde Němci popravovali obyvatele nedaleké vesnice, se ukryli partyzáni. Přepadli kamion něm. vojáků, mezi nimiž byl i bavor. dentista, který se vyhlazování vesnice zúčastnil. "Němá barikáda" vypráví o tichém hrdinství praž. lidu za revoluce. Stejnojmenný film byl sestaven z několika povídek této knihy

Pro vydání: 6. vyd, 1950, česky, Práce / Příliv, Praha

Obs. povídky: Třetí fronta, Včelař, Vyšší princip, Hlídač dynamitu, Vesnická historie, Nenávist, Padlý bez jména, Pancéřová pěst, Zákeřník, Až vstanou mrtví, Němá barikáda

Pro vydání: 7. vyd, 1950, česky, Družstevní práce / Živé knihy, Sv. 254, Praha

Obs. povídky: Třetí fronta; Včelař; Vyšší princip; Hlídač dynamitu; Vesnická historie; Nenávist; Padlý bez jména; Pancéřová pěst; Zákeřník; Až vstanou mrtví; Němá barikáda

Pro vydání: 7. vyd, 1950, česky, Práce / Příliv, Praha

Obsahuje povídky: Třetí fronta, Včelař, Vyšší princip, Hlídač dynamitu, Vesnická historie, Nenávist, Padlý bez jména, Pancéřová pěst, Zákeřník, Až vstanou mrtví, Němá barikáda

Pro vydání: 4. vyd, 1949, česky, Práce / Příliv, Praha

Obsahuje povídky: Třetí fronta, Včelař, Vyšší princip, Hlídač dynamitu, Vesnická historie, Nenávist

Pro vydání: 5. vyd, 1949, česky, Práce / Příliv, Praha

Obsahuje povídky: Třetí fronta, Včelař, Vyšší princip, Hlídač dynamitu, Vesnická historie, Nenávist, Padlý bez jména, Pancéřová pěst, Zákeřník, Až vstanou mrtví, Němá barikáda

Pro vydání: 3. vyd, 1949, česky, Práce / Příliv, Praha

Obsahuje povídky: Třetí fronta, Včelař, Vyšší princip, Hlídač dynamitu, Vesnická historie, Nenávist, Padlý bez jména, Pancéřová pěst, Zákeřník, Až vstanou mrtví ..., Němá barikáda

Můj názor na knihu Němá barikáda:

zrušit
, 26. vyd. (v Čs. spis. 10. vyd.), česky, Československý spisovatel / Knihovna české prózy 1945-1985, Praha, 94 stran
TOPlist