poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Bratrstvo: Tři rapsódie

1. díl, Bitva u Lučence

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Názory ostatních čtenářů

Robert Novotný 25.3.2017 08:26 (upraveno)

autentický děj

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 1. vyd. v Čs. spis, 1978, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Sv. 53, Praha

První díl románové trilogie, jež podává obraz doznívající husitské slávy, síly a moci, odehrává se v r. 1451 a líčí, jak zbytky bratříků pod vedením Jana Jiskry z Brandýsa hájí Slovensko pro krále

Pro vydání: 1. vyd. v Čs. spis, 1978, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Sv. 53, Praha

První díl románové trilogie, jež podává obraz doznívající husitské slávy, síly a moci, odehrává se v r. 1451 a líčí, jak zbytky bratříků pod vedením Jana Jiskry z Brandýsa hájí Slovensko pro krále Ladislava Pohrobka protiuherskémuHunyadimu a jak po Hunyadiho porážce u Samoše zraje situace k novému střetnutí a dochází k Jiskrovu vítězství u Lučence

Pro vydání: 3. vyd. v NV, 1957, česky, Naše vojsko / Svět, Sv. 12, Praha

Poslední část ze slavné Jiráskovy trilogie (Mezi proudy, Proti všem a Bratrstvo) podávající pád a závěr velkolepého husitského dramatu. Monument postaveny Jiráskem na paměť husitských hrdinů všech dobaodstínů,památníkčesko-slovenského přátelství a jednoty ve velké době obou našich národů - v době husitské (Nejedlý). - První díl rapsodie zahrnuje rok 1450-1451 a je věnován nejslavnější době bratříků. Líčí vítěznou bitvu uLučence,vpádbratříků ažk Pešti, opanování celého Slovenska a vybudování nového správního útvaru, znamenajícího samostatnou sílu na území tehdejších Uher

Pro vydání: 2. vyd, 1952, česky, Naše vojsko / Aloise Jiráska Odkaz národu, sv. 8, V Praze

Po trilogii "Mezi proudy", líčící vznik a počátky husitství, a po dílu "Proti všem", podávajícím vrchol síly a slávy husitství, vzniká "Bratrstvo" jako třetí část Jiráskovy velké husitské epopeje. Ve 3 "rapsodiích" jsou vylíčeny osudy bratrských vojsk na Slovensku (1400-1467) pod vedením Jana Jiskry z Brandýsa. 1. díl, zahrnující rok 1450-1451, je věnován nejslavnější době bratříků. Líčí vítěznou bitvu u Lučence, v níž české roty porazily daleko početnější vojsko Hunyadovo, a vpád bratříků vedených Janem Poberou z Lomu až k Pešti, kam nepronikl ani Žižka na svém tažení r. 1423. Bratříci opanovali celé Slovensko a stali se tak mocí, s níž musil nepřítel počítat. Na ovládnutém území vybudovali zcela nový, jakoby státní útvar, jenž vedle moci krále Ladislava a moci hunyadovců znamenal třetí samostatnou sílu na území tehdejších Uher. Jirásek líčí, jak husitský demokratismus posílil národnostní uvědomění a sebevědomí zejména slovenského zemanstva, ale i lidu. Tak je Bratrstvo kapitolou z dějin Slovenska, nově pojatou pod zorným úhlem osvobozovacího významu husitské revoluce, sociálního i národnostního. (Podle Zd. Nejedlého.)

Pro vydání: Vyd. v DP 1, 1951, česky, Družstevní práce / Nesmrtelní, sv. 37, Praha

Po trilogii "Mezi proudy", líčící vznik a počátek husitství, a po "Proti všem", podávajícím vrchol síly a slávy husitství, vzniká "Bratrstvo" jako třetí část Jiráskovy velké husitské epopeje. Část, podávající pád a závěr velkolepého husitského dramatu. I Bratrstvo je plno husitské síly, ale je to síla již jen se vybíjející pro tu sílu samu. Není proto menší, ano, ve své nevázanosti je snad ještě větší, divočejší, ale už ne tvůrčí, budující. Až u Šáryšského Potoka, a úplně nakonec u Kostolan vydechnou i poslední z těchto bojovníků - a drama husitského odboje proti starému světu, aspoň v této bojové a vojenské formě, je skončeno

Pro vydání: 1. vyd. v Míru, 1951, česky, Mír, Praha

Po trilogii "Mezi proudy", líčící vznik a počátky husitství, a po "Proti všem", podávajících vrchol síly a slávy husitství, vzniká "Bratrstvo" jako třetí část Jiráskovy velké husitské epopeje. Ve 3 "rapsodiích" jsou vylíčeny osudy bratrských vojsk na Slovensku (1450-1467) pod vedením Jana Jiskry z Brandýsa. 1. díl, zahrnující rok 1450-1451, je věnován nejslavnější době bratříků. Líčí vítěznou bitvu u Lučence, v níž české roty porazily daleko početnější vojsko Hunyadyho, a vpád bratříků vedených Janem Poberou z Lomu až k Pešti, kam nepronikl ani Žižka na svém tažení r. 1423. Bratříci opanovali celé Slovensko a stali se tak mocí, s níž musil počítat i nepřítel. Na ovládnutém území vybudovali zcela nový, jakoby státní útvar, jenž vedle moci krále Ladislava a moci Hunyadovců znamenal třetí samostatnou sílu na území tehdejších Uher. Jirásek líčí, jak husitský demokratismus posílil národnostní uvědomění a sebevědomí zejména slovenského zemanstva, ale i sloven. lidu. Tak je Bratrstvo kapitolou z dějin Slovenska, nově pojatou pod zorným úhlem osvobozovacího významu husitské revoluce, sociálního i národnostního. (Podle Z. Nejedlého.)

Pro vydání: 1950, česky, Naše vojsko / Jirásek, Alois: Odkaz národu, Sv. 8, Praha

Po trilogii "Mezi proudy", líčící vznik a počátek husitství, a po "Proti všem", podávajícím vrchol síly a slávy husitství, vzniká "Bratrstvo" jako třetí část Jiráskovy velké husitské epopeje. Část, podávající pádazávěrvelkolepéhohusitského dramatu. I Bratrstvo je plno husitské síly, ale je to síla již jen se vybíjející pro tu sílu samu. Není proto menší, ano, ve své nevázanosti je snad ještě větší, divočejší, ale už ne tvůrčí, budující.AžuSáryšského Potoka,a úplně nakonec u Kostolan vydechnou i poslední z těchto bojovníků a drama husitského odboje proti starému světu, aspoň v této bojové a vojenské formě, je skončeno

Můj názor na knihu Bratrstvo / Bitva u Lučence (1. díl):

zrušit
, 1. vyd. v Čs. spis, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Sv. 53, Praha, 400 stran
TOPlist