poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Filosofská historie

Další autoři: Radek Čák (ilustrátor)

eKniha ke stažení:

Filozofská historie, 2013, Baila.net
ZDARMA

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: V Tribunu EU vyd. 1, 2010, česky, Tribun EU / Knihovnicka.cz, Brno

Autor líčí počínání nebojácných vlastenecky založených studentů, kteří v roce 1847 přes zákaz duchovní vrchnosti slavili svou studentskou slavnost - majáles - v Nedošínském háji nedaleko městečka. Titíž studenti pak s

Pro vydání: V Tribunu EU vyd. 1, 2010, česky, Tribun EU / Knihovnicka.cz, Brno

Autor líčí počínání nebojácných vlastenecky založených studentů, kteří v roce 1847 přes zákaz duchovní vrchnosti slavili svou studentskou slavnost - majáles - v Nedošínském háji nedaleko městečka. Titíž studenti pak s nadšením tvořili studentské legie, které se zúčastnily o rok později revolučních bojů na pražských barikádách. Do ostrého kontrastu s vlasteneckými studenty staví autor chování a činy zkostnatělé části místní poněmčelé české maloburžoazie

Půvabná novela o životě studentů a maloměstské společnosti v Litomyšli dějově spadá do doby kolem revolučního roku 1848

Pro vydání: 2002, česky, Dádina školička, Naše vojsko, Praha

Autor líčí počínání nebojácných vlastenecky založených studentů, kteří v roce 1847 přes zákaz duchovní vrchnosti slavili svou studentskou slavnost - majáles - v Nedošínském háji nedaleko městečka. Titíž studenti pak s nadšením tvořili studentské legie, které se zúčastnily o rok později revolučních bojů na pražských barikádách. Do ostrého kontrastu s vlasteneckými studenty staví autor chování a činy zkostnatělé části místní poněmčelé české maloburžoazie.

Půvabná novela o životě studentů a maloměstské společnosti v Litomyšli dějově spadá do doby kolem revolučního roku 1848

Půvabná novela o životě studentů a maloměstské společnosti v Litomyšli dějově spadá do doby kolem revolučního roku 1848.

Pro vydání: 1. vyd. ve Svobodě, 1969, česky, Svoboda / Omnia, Praha

Dvě novely, které patří k nejčtenějším dílům Jiráskovým. První je obrazem ze života litomyšlských studentů v první polovině 19. století, druhá mistrovsky líčí idylický život na zemanských dvorcích v době správcovství Jiřího zPoděbrad a milostný příběh schovanky Maryly

Pro vydání: 1. vyd, 1960, česky, Orbis / Hry lidového jeviště, Sv. 93, Praha

Dramatizace Jiráskovy novely zdůrazňuje proti prvkům sentimentálním a idylickým momenty dramatické a revoluční, optimismus a nadšení litomyšlských studentů, s nímž se pouštěli do odboje proti vrchnosti a odvahuiopravdovostjejichvlastenectví, s níž šli na pomoc pražské revoluci r. 1848

Pro vydání: 2. vyd, 1958, česky, SPN / Mimočítanková četba, Praha

Svěží dílko ze života studentů v první polovině 19. století, kteří starobylé Litomyšli vtiskli ráz města mladého, líčí slavné majáles i tvoření studentských legií a jejich účast na pražských barikádách r. 1848

Pro vydání: Vyd. v SNKLHU 2, 1958, česky, Státní nakladatelství krásné literatury, Praha

Historie, zachycující život litomyšlské mládeže z let 1847 a 1848 v době, kdy celá Evropa vřela revolučním kvasem. Má dvě části: první je domácí revoluce a slavné studentské majáles v Nedošínském háji, druhá část je revoluce za politickou svobodu v Praze, jíž historie vrcholí

Pro vydání: 27. vyd., v SNDK 4. vyd, 1957, česky, SNDK, Praha

Historie zachycující život litomyšlské mládeže z let 1847 a 1848 v době, kdy celá Evropa vřela revolučním kvasem. Má dvě části: první je domácí revoluce a slavné studentské majáles v Nedošínském háji, druhou je revoluce za politickou svobodu, jíž historie vrcholí. Jedna z nejčtenějších českých knih, "objemem malá novela, s dějovou bohatostí velikého románu"

Pro vydání: 1. vyd, 1956, česky, SPN / Mimočítanková četba, Praha

"Stačí jen vyslovit toto jméno a již se na tvářích všech, kdo znají rozkošné dílko, po Babičce Boženy Němcové z české literatury nejpopulárnější, nejoblíbenější a nejvíce znova a znova vydávané, rozhostí přímo hřejivý úsměv. Sílí, vlévá radost, odvahu, to, čeho i my dnes potřebujeme. Filosofská historie je tak mladistvě svěží nejen proto, že jedná o studentech, ale i proto, že duch těchto studentů ovládá všechno, i samého autora: a dále, že duch těchto studentů jest opravdu mladý, že věští příchod nové, lepší, svobodnější generace a tím i nového, lepšího života." (Z. Nejedlý.)

Pro vydání: 26. vyd., v SNDK 3. vyd, 1955, česky, SNDK, Praha

Jirásek nás v této povídce seznamuje s maloměstskou Litomyšlí let 1847 a 1848, zvláště pak s jejími studenty-filosofy. Psychologicky věrně zachycuje, jak působil revoluční rok na jednotlivé hrdiny,mužnéhovlastenceVavřenu,dobrosrdečného šprýmaře Frýborta, tragického Špínu, který padl v Praze na barikádách, zamilováná děvčata, "matku studentů" slečnu Elis, ale také na místní němčící honoraci, representovanou nejvýraznějiomezenýmbyrokratem,panemaktuárem Roubínkem, který se z pomyšlení na konstituci až k smrti rozstonal. "Filosofská historie je tak mladistvě svěží nejen proto, že jedná o studentech, ale i proto, že duch těchto studentů ovládá všechno,isamého autora;adále, že duch těchto studentů jest opravdu mladý, že věští příchod nové, lepší, svobodnější generace a tím i nového, lepšího života." (Podle Zd. Nejedlého.)

Pro vydání: Vyd. 32., ve Skvostech 1, 1953, česky, SNKLHU / Skvosty, sv. 3, Praha

J. nás v této selance seznamuje s maloměstskou Litomyšlí let 1847 a 1848, zvl. pak s jejími filosofy, ne s těmi, "kteří pravdu každé věci znají", ale s těmi jimž "bujná krev v mladém těle kolovala, kteří zpívali, dychtili amilovali, s nimiž dívky, jinak bradatých učených filosofů nic si nevážící, rády se bavily, ba je milovaly". Novela se dělí na dvě části, ve dvě revoluce: první o majales, květnovou slavnost, kterou studenti přes přísný zákazhradecké konsistoře přece v Nedošínském háji uskutečnili, a druhou, historickou, o politickou svobodu r. 1848. J. psychologicky věrně zachycuje, jak působil revoluční rok na jednotlivé hrdiny, mužného vlastence Vavřenu,dobrosrdečného šprýmaře Frýborta, tragického Špínu, který padl v Praze na barikádách, zamilovaná děvčata, "matku studentů", starou pannu slečnu Elis, ale také na místní němčící honoraci, representovanou nejvýrazněji omezenýmbyrokratem, panem aktuárem Roubínkem, majetníkem obrazu Herodesa, jenž se z pomyšlení na konstituci až k smrti rozstonal. "Fil. hist. je tak mladistvě svěží nejen proto, že jedná o studentech, ale i proto, že duch těchtostudentů ovládá všechno, i samého autora: a dále, že duch těchto studentů jest opravdu mladý, že věští příchod nové, lepší, svobodnější generace a tím i nového, lepšího života." (Podle Zd. Nejedlého.)

Pro vydání: 25. vyd., V SNDK 2. vyd, 1951, česky, Státní nakladatelství dětské knihy / Knižnice pro střední školy, Praha

Jirásek nás v této selance seznamuje s maloměstskou Litomyšlí let 1847 a 1848, zvl. pak s jejími filosofy, ne s těmi, "kteří pravdu každé věci znají", ale s těmi, jimž "bujná krev v mladém těle kolovala, kteří zpívali, dychtili a milovali, s nimiž dívky, jinak bradatých, učených filosofů nic si nevážící, rády se bavily, ba je milovaly." Novela se dělí na dvě části, ve dvě revoluce: první o majales, květnovou slavnost, kterou studenti přes přísný zákaz hradecké konsistoře přece v Nedošínském háji uskutečnili, a druhou, historickou, o politickou svobodu r. 1848. J. psychologicky věrně zachycuje, jak působil revoluční rok na jednotlivé hrdiny, mužného vlastence Vavřenu, dobrosrdečného šprýmaře Frýborta, tragického Špínu, kt. padl v Praze na barikádách, zamilovaná děvčata, "matku studentů" starou pannu slečnu Elis, ale také na místní němčící honoraci, representovanou nejvýrazněji omezenym byrokratem, panem aktuárem Roubínkem, majetníkem obrazu Herodesa, kt. se z pomyšlení na konstituci až k smrti rozstonal. "Fil. hist. je tak mladistvě svěží nejen proto, že jedná o studentech, ale i proto, že duch těchto studentů ovládá všechno, i samého autora: a dále, že duch těchto studentů jest opravdu mladý, že věští příchod nové, lepší, svobodnější generace a tím i nového, lepšího života." (Podle Z. Nejedlého)

Pro vydání: 24. vyd., ve SNDK 1. vyd, 1950, česky, Státní nakladatelství dětské knihy / Knižnice pro střední školy, Praha

Jirásek nás v této selance seznamuje s maloměstskou Litomyšlí let 1847 a 1848, zvl. pak s jejími filosofy, ne s těmi, "kteří pravdu každé věci znají", ale s těmi, jimž "bujná krev v mladém těle kolovala, kteří zpívali, dychtili a milovali, s nimiž dívky, jinak bradatých, učených filosofů nic si nevážící, rády se bavily, ba je milovaly." Novela se dělí na dvě části, ve dvě revoluce: první o majales, květnovou slavnost, kterou studenti přes přísný zákaz hradecké konsistoře přece v Nedošínském háji uskutečnili, a druhou, historickou, o politickou svobodu r. 1848. J. psychologicky věrně zachycuje, jak působil revoluční rok na jednotlivé hrdiny, mužného vlastence Vavřenu, dobrosrdečného šprýmaře Fryborta, tragického Špínu, kt. padl v Praze na barikádách, zamilovaná děvčata, "matku studentů", starou pannu slečnu Elis, ale také na místní němčící honoraci, representovanou nejvýrazněji omezeným byrokratem, panem aktuárem Roubínkem, majetníkem obrazu Herodesa krále, kt. se z pomyšlení na konstituci až k smrti rozstonal. "Fil. hist. je tak mladistvě svěží nejen proto, že jedná o studentech, ale i proto, že duch těchto studentů ovládá všechno, i samého autora; a dále, že duch těchto studentů jest opravdu mladý, že věští příchod nové, lepší, svobodnější generace a tím i nového, lepšího života." (Podle Z. Nejedlého.)

Můj názor na knihu Filosofská historie:

zrušit
Originál: Filozofská historie
, V Tribunu EU vyd. 1, česky, Tribun EU / Knihovnicka.cz, Brno, 121 stran, ISBN: 9788073992354
TOPlist