poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Hledání stop sociologie v nesociologických vědách

Papírovou knihu můžete koupit zde:

toto vydání
skladem
202 Kč
toto vydání
skladem
202 Kč
toto vydání
skladem
269 Kč

Kniha je momentálně vyprodána ve všech obchodech ze země: Slovenská republika.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

Kniha, jež vznikla v rámci projektu „Dějiny a současnost české sociologie“, zkoumá vliv sociologie na jiné vědní obory (případně vliv oboustranný), a to specificky v Českých zemích, resp.…
Kniha, jež vznikla v rámci projektu „Dějiny a současnost české sociologie“, zkoumá vliv sociologie na jiné vědní obory (případně vliv oboustranný), a to specificky v Českých zemích, resp. Československu a České republice. Zabývá se doposud nepříliš prozkoumanou problematikou vlivu sociologie (a to primárně sociologie české) na vybrané vědní obory v českém prostředí, její intervence a vstupování do nich: konkrétně do uměnovědných oborů, etologie a archeologie.

Vztahy sociologie a ostatních vědních oborů jsou pouze načrtnuty, stejně jako historické období předcházející vzniku sociologie jako samostatného vědního oboru. Kniha se snaží inspirovat k dalšímu zkoumání na tomto poli. Nedílnou součástí publikace jsou přílohy složené především z dobových úryvků textů dokumentujících přítomnost sociologie i tam, kde bychom ji nečekali. Které vědní obory může sociologie „infikovat“ a které jsou „imunní“? Jde mezi vědními obory o vědomou či nevědomou „spolupráci“?

Je možné hledat stopy sociologie v době, kdy ještě sociologie jako obor neexistovala? Jakou roli hrála sociologie v české umělecké avantgardě? Věděli autoři a autorky vzpomínkové literatury, že jsou sociology amatéry? A věděli to romanopisci? Proč se etologie k sociologii nehlásí, ale archeologie to dělá?

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: Vydání první, 2015, česky, Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. / Studie, 113. svazek, Praha

Po definici sociologie a úvaze o tom, jak blízko k ní mají jiné obory, zkoumá autorka stopy sociologie ve vědách o umění (např. i v literárním a

Pro vydání: Vydání první, 2015, česky, Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. / Studie, 113. svazek, Praha

Po definici sociologie a úvaze o tom, jak blízko k ní mají jiné obory, zkoumá autorka stopy sociologie ve vědách o umění (např. i v literárním a výtvarném umění, divadle, filmu nebo memoárové literatuře). Následují empirické sondy do situace české avantgardy první republiky nebo fenoménu Devětsil. Po této nejrozsáhlejší kapitole se věnuje již stručněji sociologii v etologii (např. fenomén Veselovský) a v archeologii. V přílohách ilustruje na příkladech vliv sociologie v reklamě a na úryvcích dobových textů i v memoárové literatuře, literární kritice a beletrii.

Kniha české socioložky zkoumá stopy sociologie v jiných oborech (vědy o umění, etologie, archeologie). Zabývá se pouze českými (československými) vědními obory.

Recenze: Zmatené hledání sociologických stop

Recenzovaná publikace místy působí jako příliš nahodile sestavená, přičemž o tom, co do ní bylo zařazeno, jako by rozhodovalo i to, který titul autorka měla právě doma – u jistého českého časopisu se tak překvapený čtenář dozvídá, že si jej nemohla…
Jan Lukavec, 17. října 2015, iLiteratura.cz

Můj názor na knihu Hledání stop sociologie v nesociologických vědách:

zrušit
, Vydání první, česky, Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. / Studie, 113. svazek, Praha, 178 stran, ISBN: 9788074191800
TOPlist