poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Grafy, mapy, stromy: abstraktní modely literární historie

Další autoři: Olga Čaplyginová (překladatel)

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

Tato kniha si klade za cíl přiblížit literární historii ostatním humanitním vědám pomocí nástrojů vyvinutých původně pro jiné oblasti výzkumu: kvantitativních grafů, zeměpisných map a vývojových…
Tato kniha si klade za cíl přiblížit literární historii ostatním humanitním vědám pomocí nástrojů vyvinutých původně pro jiné oblasti výzkumu: kvantitativních grafů, zeměpisných map a vývojových stromů evoluční biologie.

Názorným příkladem je nová interpretace vývoje moderní prózy v první kapitole: teprve při zkoumání nejen několika málo kanonických textů, jak bývá zvykem, ale samotného systému románových žánrů jako celku, vystoupí na povrch existence „literárních cyklů“, na jejichž základě lze stanovit novou periodizaci dějin románu a její význam. Podobné experimenty předkládá i druhá kapitola, kde geografické mapy odhalují hlubokou souvztažnost mezi narativní formou idylického románu a vnímáním prostoru tradičního venkova, a kapitola třetí, kde vývojové stromy neznázorňují dějiny literatury jako lineární přímku, ale naopak jako proces neustálého větvení a rozbíhání zahrnující všemožné literární formy.

Grafy, mapy a stromy tak pohlížejí na literaturu nikoli jako na kánon vybraných děl, ale spíše jako na systém, a na velkém množství materiálu nám představují mnohem překvapivější a bohatší literární dějiny, jež stírají hranice mezi vysokým a nízkým, mezi mistrovskými a zapomenutými díly, mezi dnešní klasikou a někdejšími bestsellery. Neméně invenční je i doslov Alberta Piazzy, který kromě souhrnu Morettiho podnětů a úvah vybízí k užšímu dialogu mezi literární historií a genetikou.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: Vyd. 1., 2014, česky, Karolinum / Studia nových médií, Praha

Literatura zde není vnímána jako kánon vybraných děl, ale jako systém. Jedno procento tvoří kánon a zbylých devadesát devět zapomenutá díla. Literatura v přítomné práci je nahlížena "zvenčí" s odstupem, tvoří tak

Pro vydání: Vyd. 1., 2014, česky, Karolinum / Studia nových médií, Praha

Literatura zde není vnímána jako kánon vybraných děl, ale jako systém. Jedno procento tvoří kánon a zbylých devadesát devět zapomenutá díla. Literatura v přítomné práci je nahlížena "zvenčí" s odstupem, tvoří tak protipól k metodě "close reading", která vychází striktně z textu samého. Franco Moretti respektuje konkrétní text, přičemž vzdálenost není překážkou, ale specifickou formou poznání, pomíjí detaily, zato odhaluje jejich širší souvislosti, vztahy, vzorce, formy. Přes abstraktní metody zkoumání jsou jejich výstupy velmi konkrétní. - Tabulky, mapy, schémata v podobě stromů v textu, jmenný rejstřík.

Triptych italského literárního historika, který se věnuje aplikaci kvantitativních metod do oblastí humanitních věd. Prostřednictvím grafů, map a stromů představuje svébytný obraz literárních dějin jako proces neustálého větvení.

Recenze: Literární dějiny jako darwinovský boj o přežití

Co se ale týká přímo Franca Morettiho, ta podle mínění recenzenta není tak inovativní, jak tvrdí její česká anotace. A mírně pochybovat lze i o tom, že bourá staré paradigma a že se autorovy teorie stanou „základem nové stavby“, kteroužto možnost…
Jan Lukavec, 27. března 2015, iLiteratura.cz

Můj názor na knihu Grafy, mapy, stromy:

zrušit
Originál: Letteratura vista da lontano (anglicky, italsky)
, Vyd. 1., česky, Karolinum, / Studia nových médií, Praha, 121 stran, ISBN: 9788024626093
TOPlist