poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Na nebi hrdého Albionu: válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940-1945.

5. část,, (1944) /

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

Tato publikace není jen o padlých čs. letcích. Autor se snažil celou věc posunout na kvalitativně zcela novou úroveň, aby problematika nebyla nahlížena výhradně z hlediska ztrát na životech, jakkoli…
Tato publikace není jen o padlých čs. letcích. Autor se snažil celou věc posunout na kvalitativně zcela novou úroveň, aby problematika nebyla nahlížena výhradně z hlediska ztrát na životech, jakkoli je toto hledisko legitimní. Černá kronika československého letectva je totiž podrobným přehledem všech zjištěných leteckých (a nejen leteckých) nehod, jejichž účastníky čs. letci byli. Dnešní terminologií bychom je označili jako letecké mimořádné události - tedy katastrofy, havárie a poškození techniky,

včetně poškození způsobených zásahem nepřítele. Zahrnuje tedy všechny kategorie újmy na letecké technice (od totálně ztraceného až po lehce poškozený letoun) či na personálu (mrtvý, nezvěstný, zajatý, zraněný či zcela nezraněný letec).

. Celkem 1167 leteckých katastrof, havárií a poškození techniky československého letectva ve Velké Británii.

. Více než 1200 dobových fotografií

. Téměř 300 úředních dokumentů

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 1. vyd., 2003, česky, anglicky, Svět křídel / Edice leteckých sil, sv. 3, Cheb

Vojenská situace Hitlerova Německa se během roku 1944 prudce zhoršovala. Po sérii zdrcujících porážek na počátku roku a letní katastrofě v Bělorusku překročila Rudá armáda německou hranici ve Východním Prusku,

Pro vydání: 1. vyd., 2003, česky, anglicky, Svět křídel / Edice leteckých sil, sv. 3, Cheb

Vojenská situace Hitlerova Německa se během roku 1944 prudce zhoršovala. Po sérii zdrcujících porážek na počátku roku a letní katastrofě v Bělorusku překročila Rudá armáda německou hranici ve Východním Prusku, Spojenci po vylodění v červnu v Normandii úspěšně postupovali západní Evropou. Čs. letci působili ve Velké Británii i nadále ve třech stíhacích (č. 310, 312 a 313)a jedné bombardovací peruti (č. 311). Operační činnost stíhačů spočívala především v doprovodu bombardovacích svazů na cíle zejména ve Francii. Při operaci Overlord bylo jejich úkolem hlídkování nad bojištěm a ochrana pozemních a námořních jednotek. Po dlouhých čtyřech letech operovalo čs. stíhací křídlo opět z polního letiště ve Francii. V září se čs. stíhací perutě podílely na letecké podpoře spojenecké výsadkové akce Market Garden. Autor chronologicky zaznamenává veškerou bojovou činnost i organizační, dislokační i velitelsko-personální změny, kterými prošly čs. perutě postupně během roku 1944. Mnohdy velmi zajímavé jsou životopisy vybraných čs. letců. Fotografie, přehledy, vysvětlivky, seznam literatury.

V únoru r. 1945 se Československé stíhací křídlo RAF (stíhací perutě 310, 312 a 313) přesunuje na poslední válečnou základnu Manston v hrabství Kent. 28. dubna doprovázejí naši stíhači spojenecké bombardovací svazy nad Evropu naposledy. Třistajedenáctka, čs. bombardovací peruť, pátrá po německých ponorkách ještě téměř měsíc po německé kapitulaci, operační činnost ukončuje až v červnu 1945. Někteří jednotlivci do osvobozené vlasti přilétají již 17.května, ale teprve na sklonku července je oficiálně schválen návrat čs. letců, dnem "D" je 13. srpen 1945... Chronologický přehled nejdůležitějších válečných i poválečných událostí (do června 1946), medailonky čs. letců, tabulky, dodatky, fotografie, seznam literatury

Poslední válečný rok mezi československými letci ve službách RAF za 2. světové války, díl šestý

První díl monumentální studie, mapující postupně (v šesti svazcích) účast čs. vojenských letců na operacích britských leteckých sil. Jednotlivé svazky, označené chronologicky vročením válečných let (1940 - 1945) vytvoří po dokončení svým rozsahem nejkomplexnější vojensko-historické dílo, věnované této kapitole historie druhého světového válečného konfliktu 20. století. 07.01.2000 dusatkot W1e3

Obsažná studie věnovaná čs. vojenským letcům v jednotkách britského letectva v roce 1940. Její hlavní součást tvoří podrobná chronologie

Během služby v RAF ve válečných letech 1940-1945 padlo, zahynulo nebo zůstalo nezvěstnými celkem více než pět set čs. letců. Autor se pokusil sestavit na základě hlášení leteckých nehod, měsíčních výkazů činnosti, operačních deníků a mnoha dalších dokumentů komletní přehled veškerých, leteckých i neleteckých, mimořádných událostí. Řada letců zahynula nebo byla zraněna nejen při vlastním létání, ale i při bombardování, autonehodách apod. S 87 mrtvými letci drží černého Petra stíhačka Spitfire všech typů... Mimořádné události do 31. prosince 1945 jsou řazeny chronologicky. Čb fotografie, seznam literatury, jmenný rejstřík, přílohy

Závěrečný svazek monografie obsahuje přehled katastrof, nehod a poškození techniky čs. letců v RAF během 2. světové války

Operace Tajfun, průběh, bilance a důsledky neuváženého pokusu německého Wehrmachtu dobýt hlavní město SSSR Moskvu na sklonku r. 1941 během 2. světové války

Do těžkého válečného roku 1942 vstoupili českoslovenští letci ve Velké Británii již s vynikající pověstí. Mezi jejich hlavní okruhy bojových operací patřila v tomto roce nepřetržitá letecká ofenzíva nad pobřežním pásmem okupované Francie, Belgie a Holandska, dále noční strategické bombardování Německa a poté i klíčová bitva o Atlantik. V chronologickém přehledu je uvedeno téměř vše, co souviselo s činností našich letců ve Velké Británii. Důraz klade autor na vlastní operační činnost, ale dočteme se i o organizačních, dislokačních a velitelsko-personálních změnách. Pro lepší orientaci čtenáře jsou uvedeny i nejdůležitější vojensko- politické události celé války v daném období. Fotografie, tabulky, vysvětlivky, seznam literatury. W2b+ 20030113 kyliank

Třetí část rozsáhlé práce o čs. vojenských letcích v RAF ve Velké Británii za 2. světové války se zabývá událostmi r. 1942

Vojenská situace Hitlerova Německa se během roku 1944 prudce zhoršovala. Po sérii zdrcujících porážek na počátku roku a letní katastrofě v Bělorusku překročila Rudá armáda německou hranici ve Východním Prusku, Spojenci po vylodění v červnu v Normandii úspěšně postupovali západní Evropou. Čs. letci působili ve Velké Británii i nadále ve třech stíhacích (č. 310, 312 a 313)a jedné bombardovací peruti (č. 311). Operační činnost stíhačů spočívala především v doprovodu bombardovacích svazů na cíle zejména ve Francii. Při operaci Overlord bylo jejich úkolem hlídkování nad bojištěm a ochrana pozemních a námořních jednotek. Po dlouhých čtyřech letech operovalo čs. stíhací křídlo opět z polního letiště ve Francii. V září se čs. stíhací perutě podílely na letecké podpoře spojenecké výsadkové akce Market Garden. Autor chronologicky zaznamenává veškerou bojovou činnost i organizační, dislokační i velitelsko-personální změny, kterými prošly čs. perutě postupně během roku 1944. Mnohdy velmi zajímavé jsou životopisy vybraných čs. letců. Fotografie, přehledy, vysvětlivky, seznam literatury

Pátá část fundovaného a velmi podrobného díla o čs. vojenských letcích v RAF ve Velké Británii za 2. světové války mapuje rok 1944

V roce 1943 dochází k zásadnímu obratu ve vývoji 2. světové války. Na východní frontě definitivně přebírá strategickou iniciativu Rudá armáda, v severní Africe končí válka vítězstvím spojenců. Naopak vrcholí klíčová bitva o Atlantik. Tři československé stíhací perutě začleněné do RAF působily v první polovině roku jako doprovod spojeneckých bombardérů, ale díky nedostatečným zálohám byly přeřazeny k hlídkové činnosti do Skotska. Teprve na podzim obnovují bojovou činnost na jihu Anglie. Úkolem čs. bombardovací jednotky, jedné z nejlepších u celého Coastal Command, bylo převážně protiponorkové hlídkování. Kniha zachycuje v chronologickém přehledu veškeré akce, kterých se zúčastnili čs. letci ve Velké Británii v tomto roce, především vlastní operační činnost. Fotografie, tabulky, seznam literatury. W2b+ 20030203 kyliank

Čtvrtá část obsáhlé práce o čs. vojenských letcích ve Velké Británii za 2. světové války je věnována roku 1943

Druhý díl monumentální studie, která po svém dokončení zmapuje v šesti svazcích účast čs. vojenských letců na operacích britských leteckých sil. Jednotlivé svazky jsou chronologií jednotlivých válečných let. Tento svazek je věnován událostem roku 1941. Práce bude po dokončení patrně nejkomplexnějším vojensko-historickým dílem, které je věnovano této kapitole druhého světového válečného konfliktu 20. století. 19.01.2001 dusatkot W2b

Druhý díl obsažné studie mapující podrobně účast českých vojenských letců v jednotkách britského letectva v l. 1940-1945

Pátá část fundovaného a velmi podrobného díla o čs. vojenských letcích v RAF ve Velké Británii za 2. světové války mapuje rok 1944.

Poslední válečný rok mezi československými letci ve službách RAF za 2. světové války, díl šestý.

Závěrečný svazek monografie obsahuje přehled katastrof, nehod a poškození techniky čs. letců v RAF během 2. světové války.

Pro vydání: V nakl. Ares vyd. 2., V nakl. Naše vojsko vyd. 1., 2003, česky, Ares, Naše vojsko, Praha

První díl monumentální studie, mapující postupně (v šesti svazcích) účast čs. vojenských letců na operacích britských leteckých sil. Jednotlivé svazky, označené chronologicky vročením válečných let (1940 - 1945) vytvoří po dokončení svým rozsahem nejkomplexnější vojensko-historické dílo, věnované této kapitole historie druhého světového válečného konfliktu 20. století

Obsažná studie věnovaná čs. vojenským letcům v jednotkách britského letectva v roce 1940. Její hlavní součást tvoří podrobná chronologie

Můj názor na knihu Na nebi hrdého Albionu / (1944) / (5. část,):

zrušit
TOPlist