poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Cyril a Metoděj: mezi Konstantinopolí a Římem

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

"Známý český byzantolog se v této knize vrací k tématu, jímž se zabýval už před padesáti
lety, aby s využitím nových vědeckých poznatků znovu vyprávěl příběh cyrilometodějské
misie. Zasvěceně líčí…
"Známý český byzantolog se v této knize vrací k tématu, jímž se zabýval už před padesáti
lety, aby s využitím nových vědeckých poznatků znovu vyprávěl příběh cyrilometodějské
misie. Zasvěceně líčí byzantské prostředí, z něhož oba soluňští bratři, Konstantin-Cyril
a Metoděj, na Velkou Moravu přišli, vysvětluje motivy jejich vyslání i roli, kterou sehráli
v utváření tamní společnosti. Autor dále ukazuje, jak osudy jejich misie souvisely nejen
s bojem moravských vládců o nezávislost jejich státu na franské říši, ale i s velmocenským
zápasem konstantinopolského patriarchátu a římské kurie o církevní jurisdikci nad
územím někdejšího Illyrika, konkrétně nad nově christianizovaným Bulharskem. V neposlední
řadě osvětluje původnost a jedinečnost kulturního díla Cyrila a Metoděje, zvláště
vytvoření slovanského písemnictví a zavedení slovanského jazyka do liturgie. Vyzdvihuje
přitom význam skutečnosti, že Slované žijící tehdy na našem území se stali prvním
evropským národem, do jehož jazyka bylo přeloženo Písmo svaté – Bible. V závěru pak
stručně nastíní, nakolik se tento jedinečný počin stal základem kulturního a duchovního
života jižních a později i východních Slovanů a jakou roli cyrilometodějská tradice sehrála
v různých historických etapách našich národních dějin. Kniha vychází s podporou Ministerstva
kultury ČR."

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 1. vyd., 2013, česky, Vyšehrad, V Praze

Autor popisuje život a činnost Konstantina-Cyrila a Metoděje v Byzanci, Římě a na jejich misiích, zejména na Velkou Moravu. Jejich činnost je zasazena do kontextu vztahu východního a západního křesťanství, tedy Konstantinopole (Byzance) a Říma.

Pro vydání: 1. vyd., 2013, česky, Vyšehrad, V Praze

Autor popisuje život a činnost Konstantina-Cyrila a Metoděje v Byzanci, Římě a na jejich misiích, zejména na Velkou Moravu. Jejich činnost je zasazena do kontextu vztahu východního a západního křesťanství, tedy Konstantinopole (Byzance) a Říma. Podrobně je popsána úloha cyrilometodějské misie ve vymezování Velké Moravy proti franské říši a také zápas Byzance a Říma o vliv nad Bulhary. Dále je vylíčen rozvoj slovanského písemnictví na Velké Moravě a další působení cyrilometodějské tradice v přemyslovských Čechách a zejména v Bulharsku, které lze označit za přímého dědice této tradice. Doplněno fotografiemi a mapkami.

Kniha českého byzantologa líčí cyrilometodějskou misii v širším kontextu evropských dějin.

Můj názor na knihu Cyril a Metoděj:

zrušit
TOPlist