poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Pravěk českých zemí v evropském kontextu

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

"Tato publikace se snaží blíže osvětlit některé aspekty pravěkého vývoje, tedy „obecných, hlubších dějin“, českých zemí. Autor se pokouší postihnout období, jež sahá od počátků lidského osídlení…
"Tato publikace se snaží blíže osvětlit některé aspekty pravěkého vývoje, tedy „obecných, hlubších dějin“, českých zemí. Autor se pokouší postihnout období, jež sahá od počátků lidského osídlení našeho území v paleolitu až do doby, kdy už známe bezpečně jméno jeho obyvatel, Keltů. Snaží se ukázat, jak se české země, ležící v samém středu Evropy, už v pravěku účastnily celosvětového vývoje, jakým způsobem přijímaly impulsy, předávaly je a jak přispěly k rozvoji nejen evropské, ale i světové kultury a civilizace.
Naše území bylo v pravěku – podobně jako v době historické – integrální součástí evropské, mediteránní i euroasijské civilizace. Pochopení naší minulosti nelze dosáhnout bez pochopení souvislostí, které české země pojí s ostatními částmi Evropy a k ní přilehlých dalších částí světa. Tato knížka se úspěšně pokouší o moderní výklad, který v dřívějších dějinách bádání o této době býval spíše jen naznačován či zmiňován na okraji: nakolik se naše země účastnily obecného vývoje civilizací Předního východu, Středomoří a Evropy i jak souvisely jejich dějiny s civilizací celé Eurasie. Poloha českých zemí uprostřed Evropy totiž naznačuje i jejich úlohu v ní: přejímat ze všech stran podněty, harmonizovat je a předávat dál.
Publikace, která vychází už v druhém, rozšířeném vydání, otevírá pohled na dějiny v jejich širších souvislostech, které jsou stále zajímavé a poučné i pro naši dobu. Kniha je bohatě vybavena obrazovým materiálem, ilustracemi a mapami, které dokumentují širší souvislosti jednotlivých etap pravěkých dějin českých zemí."

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 2., přeprac. a rozš. vyd., 2011, česky, Triton, Praha

Autor začíná svůj výklad periodizací pravěku v českých zemích. Probírá jednotlivá období - paleolit (starší doba kamenná), mezolit (lovci na většině území Čech a Moravy), neolit (doba počátků zemědělství, obdělávání půdy a chovu

Pro vydání: 2., přeprac. a rozš. vyd., 2011, česky, Triton, Praha

Autor začíná svůj výklad periodizací pravěku v českých zemích. Probírá jednotlivá období - paleolit (starší doba kamenná), mezolit (lovci na většině území Čech a Moravy), neolit (doba počátků zemědělství, obdělávání půdy a chovu dobytka) a dále až k eneolitu, kdy začaly vznikat první státní formace. Současně s celým tímto vývojem sleduje souběžně i situaci v dalších evropských zemích, zejména počátky prvních "mezinárodních" styků, vzájemné ovlivňování kultur a růst pravěkého obchodu. V tomto duchu autor pokračuje i v popisu všech fází doby bronzové a železné. Na základě studia archeologických nálezů i vlastní výzkumné práce autor uvádí (a vyobrazeními dokládá) vzájemně se prolínající vlivy jednotlivých evropských kultur a to až do doby Keltů. Samostatná kapitola je věnována vývoji styků pravěkých obyvatel Čech s Etrusky.

Netradičně pojaté dějiny českého pravěku - doba prehistorická jako součást vývoje v ostatních částech Evropy

Netradičně pojaté dějiny českého pravěku - doba prehistorická jako součást vývoje v ostatních částech Evropy.

Pro vydání: Vyd. 1., 2005, česky, Triton / Dějiny do kapsy, sv. 1, Praha

Autor začíná svůj výklad periodizací pravěku v českých zemích. Probírá jednotlivá období - paleolit (starší doba kamenná), mezolit (lovci na většině území Čech a Moravy), neolit (doba počátků zemědělství, obdělávání půdy a chovu dobytka) a dále až k eneolitu, kdy začaly vznikat první státní formace. Současně s celým tímto vývojem sleduje souběžně i situaci v dalších evropských zemích, zejména počátky prvních "mezinárodních" styků, vzájemné ovlivňování kultur a růst pravěkého obchodu. V tomto duchu autor pokračuje i v popisu všech fází doby bronzové a železné. Na základě studia archeologických nálezů i vlastní výzkumné práce autor uvádí (a vyobrazeními dokládá) vzájemně se prolínající vlivy jednotlivých evropských kultur a to až do doby Keltů. Samostatná kapitola je věnována vývoji styků pravěkých obyvatel Čech s Etrusky. - Doplněno mnoha ilustracemi i mapkami, což spolu s výkladem dokumentuje širší souvislosti jednotlivých etap pravěkých dějin našich zemí.

Netradičně pojaté dějiny českého pravěku - doba prehistorická jako součást vývoje v ostatních částí Evropy

Netradičně pojaté dějiny českého pravěku - doba prehistorická jako součást vývoje v ostatních částí Evropy.

Pro vydání: 1. vyd, 2005, česky, Triton / Dějiny do kapsy, 1, Praha

Autor začíná svůj výklad periodizací pravěku v českých zemích. Probírá jednotlivá období - paleolit (starší doba kamenná), mezolit (lovci na většině území Čech a Moravy), neolit (doba počátků zemědělství, obdělávání půdy a chovu dobytka) a dále až k eneolitu, kdy začaly vznikat první státní formace. Současně s celým tímto vývojem sleduje souběžně i situaci v dalších evropských zemích, zejména počátky prvních "mezinárodních" styků, vzájemné ovlivňování kultur a růst pravěkého obchodu. V tomto duchu autor pokračuje i v popisu všech fází doby bronzové a železné. Na základě studia archeologických nálezů i vlastní výzkumné práce autor uvádí (a vyobrazeními dokládá) vzájemně se prolínající vlivy jednotlivých evropských kultur a to až do doby Keltů. Samostatná kapitola je věnována vývoji styků pravěkých obyvatel Čech s Etrusky. - Doplněno mnoha ilustracemi i mapkami, což spolu s výkladem dokumentuje širší souvislosti jednotlivých etap pravěkých dějin našich zemí

Netradičně pojaté dějiny českého pravěku - doba prehistorická jako součást vývoje v ostatních částí Evropy

Můj názor na knihu Pravěk českých zemí v evropském kontextu:

zrušit
, 2., přeprac. a rozš. vyd., česky, Triton,, Praha, 173 stran, ISBN: 9788073874636
TOPlist