poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Fridrich II.: Sicilan na císařském trůně : biografie

Další autoři: Blanka Pscheidtová

Papírovou knihu můžete koupit zde:

toto vydání
skladem
299 Kč
toto vydání
skladem
326 Kč

Kniha je momentálně vyprodána ve všech obchodech ze země: Slovenská republika.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

Nejproslulejší Raderovou prací je bezesporu životopis římsko-německého císaře a sicilského krále Fridricha II. Ačkoli literatura o „divu světu“, jak byl císař dobovými kronikáři nazýván, je dnes již…
Nejproslulejší Raderovou prací je bezesporu životopis římsko-německého císaře a sicilského krále Fridricha II. Ačkoli literatura o „divu světu“, jak byl císař dobovými kronikáři nazýván, je dnes již nepřeberná, přesto se Raderovi podařilo načrtnout badatelsky přínosný, přitom však velmi čtivý a výstižný portrét jednoho z nejkontroverznějších panovníků středověku. Raderův přístup je striktně biografický. Ve svém líčení se víceméně drží chronologického výkladu Fridrichova života. Pokud je to ale nutné, snadno z něho vystupuje a věnuje se problémům, jež byly pro císařovo vládnutí rozhodující. Z tohoto důvodu zkoumá Fridricha jako zákonodárce, jako autora v mnohém moderních a pro středověký přístup k právu určujících Konstitucí z Melfi, detailně zpracovává císařovo založení univerzity v Neapoli či naopak zálibu v sokolnictví a soudobém básnictví. Ve všech případech však Fridrichova konání interpretuje z hlediska císařova pojetí neomezené panovnické vlády, reprezentace královského majestátu a potýkání se imperiální myšlenky se stejně vládychtivým papežstvím. Pro Fridrichův přístup k panovnické moci je dle Raderova názoru rozhodující jeho sicilský původ a jeho sicilské zkušenosti, jež v mnohém vítězí nad jeho štaufstvím, ve své době ostatně akcentovaným jen v omezené míře. Centrem jeho zájmu byl vždy především Středomořský prostor. Ten do značné míry jeho dvoru zprostředkovával kulturní, vojenské i vědecké impulzy arabského světa, před nimiž se jiní evropští panovníci naopak vědomě uzavírali. Krok za krokem rovněž odhaluje nejrůznější mýty s osobou císaře Fridricha II. spojené. Pro českého čtenáře je velmi zajímavé, že často shledává přímé paralely mezi Fridrichem a římsko-německým císařem a českým králem Karlem IV. Ten podle Raderova názoru na Sicilana v mnohém vědomě navazoval, ačkoli se v propagandistické rovině raději hlásil ke Karlu Velikému než k církevními klatbami obtíženému, bytostně nezkrotnému a v očích mnoha soudobých pozorovatelů až apokalyptickému sicilskému

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: Vydání první, česky, Ecce homo, svazek 26

Práce z pera německého historika sleduje původ, dětství, mládí a počátky vlády Fridricha II. na Sicílii a ve Svaté říši římské (vlády na Sicílii se ujal r. 1208 a o tři roky později byl zvolen římsko-německým králem). Autor se rovněž zaměřuje na

Pro vydání: Vydání první, česky, Ecce homo, svazek 26

Práce z pera německého historika sleduje původ, dětství, mládí a počátky vlády Fridricha II. na Sicílii a ve Svaté říši římské (vlády na Sicílii se ujal r. 1208 a o tři roky později byl zvolen římsko-německým králem). Autor se rovněž zaměřuje na Fridrichovy stavební aktivity, zákonodárnou činnost, četné záliby (např. poezie, sokolnictví) i jeho soukromý život. Pozornost je věnována také průběhu válečných tažení tohoto významného panovníka; kromě válek v Itálii se zúčastnil šesté křížové výpravy do Svaté země. Nechybí chronologický přehled nejdůležitějších událostí Fridrichova života a rodokmen.

Životní osudy římsko-německého císaře a sicilského krále Fridricha II.

Můj názor na knihu Fridrich II.:

zrušit
Originál: Friedrich II. (německy)
Vydání první, česky, / Ecce homo, svazek 26, 382 stran, ISBN: 9788025719299
TOPlist