poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Ene mene: Tintenfass 3. : geh zur Schule, lerne was! : učebnice němčiny pro 3. ročník ZŠ : kniha pro učitele

3 /

Další autoři: Miluše Jankásková (autor), Radmila Švecová, Miluše Jankásková

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

Učebnice němčiny pro 3. ročník ZŠ kniha pro učitele
Třídílná učebnice němčiny je určena dětem ve věku 9–12 let.
Každý díl učebnice obsahuje devět tematických okruhů, každá lekce je rozdělena do deseti…
Učebnice němčiny pro 3. ročník ZŠ kniha pro učitele
Třídílná učebnice němčiny je určena dětem ve věku 9–12 let.
Každý díl učebnice obsahuje devět tematických okruhů, každá lekce je rozdělena do deseti vyučovacích hodin.
Obsah a rozsah učiva odpovídají požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s cílem dosáhnout referenční úrovně A1 podle SERR.
Učební soubor vychází z komunikativní, pragmaticky orientované metody a respektuje věkové zvláštnosti žáků.
Názorná výuka, tvořivé činnosti, nápodoba, využití her, písní a dramatické výchovy vytvářejí pozitivní vztah žáka k učení se cizímu jazyku.
Žáci se učí přirozeně reagovat v běžných životních situacích přiměřených jejich věku. Seznamují se se zvukovou a grafickou podobou německého jazyka.
Žáci rozvíjejí poslech s porozuměním (porozumění učiteli, rodilým mluvčím na nahrávce, spolužákovi) a ústní projev (písně a říkadla, vedení mikrodialogů, obměňování rozhovorů, jednoduché souvislé vyprávění). Žáci postupně nacvičují čtení s porozuměním a písemný projev.
Kniha pro učitele je současně metodickou příručkou, kromě žákovské učebnice obsahuje podrobně strukturovaný obsah (tematický plán), vložené listy s metodickými náměty ke každé vyučovací hodině a přílohu pokynů pro práci v hodině.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 1. vyd., 2005, německy, česky, Polyglot, Praha

Metodická příručka k moderní učebnici německé gramatiky pro žáky základních škol.

Můj názor na knihu Ene mene (3 /):

zrušit
, 1. vyd., německy, česky, Polyglot,, Praha, 91 stran, ISBN: 8086195384
TOPlist