poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Kytice: České pohádky

Další autoři: Karel Jaromír Erben, Mojmír Otruba, Tomáš Stejskal

Papírovou knihu můžete koupit zde:

toto vydání
skladem
224 Kč
vydání z r. 2011
skladem
248 Kč
vydání z r. 2011
skladem
160 Kč
vydání z r. 2011
skladem
8,04 €

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

Dva klasické soubory velkého autora českého romantismu a biedermeieru. Reedice vyprodaného titulu České knižnice. Ediční příprava a komentář Mojmír Otruba, reedici připravil Tomáš Stejskal.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: V České knižnici vyd. 2., upr., 2013, česky, Host / Česká knižnice, Brno

Sbírka Kytice vychází v této publikaci v autorem dotvořené podobě, zatímco pohádky knižně nevyšly a za Erbenova života byly od roku 1844 vydávány pouze v časopisech, sbornících a almanaších. Tento výběr pětadvaceti

Pro vydání: V České knižnici vyd. 2., upr., 2013, česky, Host / Česká knižnice, Brno

Sbírka Kytice vychází v této publikaci v autorem dotvořené podobě, zatímco pohádky knižně nevyšly a za Erbenova života byly od roku 1844 vydávány pouze v časopisech, sbornících a almanaších. Tento výběr pětadvaceti známých pohádek vychází ze sbírek významných Erbenových editorů Antonína Grunda a Rudolfa Lužíka, kteří vydávali pouze pohádky umělecky dotvořené a ověřené na základě studia autorovy rukopisné pozůstalosti.

Kniha obsahuje nejznámější Erbenovo básnické dílo společně se souborem jeho pohádek a soustřeďuje tak podstatu jeho uměleckého přínosu novodobé beletrii.

Pro vydání: Třetí vydání, 2011, česky, Mladá fronta / Květy poezie, svazek 195, Praha

Nejznámější a nejoblíbenější sbírka baladických básní 19. století. Balady inspirované slovanskými i jinými pověstmi se vyznačuje dějově dramatickým spádem, prostředí je ovšem vykresleno stručně, popisně...

Pro vydání: Vyd. v tomto provedení 1., Celkové vyd. Kytice 180., 2011, česky, Práh, Praha

Erben vložil do "Kytice" především rozmanité epické skladby, jejichž základní součástí je baladický prvek přítomný v mnoha rovinách, ať už se jedná o báje s nadpřirozenými bytostmi nebo o pověsti, vztahující se k nejrůznějším svátkům a legendám. Náměty nacházel autor na nejrůznějších místech a zároveň se v nich pokusil využít jak lidovou slovesnost, tak i postupy, odpovídající tradicím evropských literatur 18. a 19. století. Erben dokázal i dovedně fabulovat jádro svých příběhů, které často vycházely z konfliktů člověka s mytologickými postavami a mocnostmi či z násilného porušení přírodního řádu. Tato střetnutí byla mnohdy způsobena činem, pramenícím ze zloby, z dobré či špatné vůle nebo i z náhodného a neúmyslného aktu. A tak se do středu autorovy pozornosti dostal rozpor mezi jedincem s jeho přirozenými možnostmi a světem odlišných či iracionálních dimenzí. V těchto sporech nabýval vrchu ortel, vynesený z hlediska jakéhosi vyššího morálního zákona a trestající činy mimo rámec obvyklého lidského konání.

Klasická sbírka balad z poloviny 19. století, považovaná za vrchol obrozeneckého romantismu i za jednu z nejoblíbenějších básnických knih v české poezii vůbec, navíc bohatě vyzdobena kolážemi Miroslava Huptycha

Klasická sbírka balad z poloviny 19. století, považovaná za vrchol obrozeneckého romantismu i za jednu z nejoblíbenějších básnických knih v české poezii vůbec, navíc bohatě vyzdobena kolážemi Miroslava Huptycha.

Pro vydání: Vyd. 1., 2011, česky, rusky, slovensky, Práh, Praha

Erben vložil do "Kytice" především rozmanité epické skladby, jejichž základní součástí je baladický prvek přítomný v mnoha rovinách, ať už se jedná o báje s nadpřirozenými bytostmi nebo o pověsti, vztahující se k nejrůznějším svátkům a legendám. Náměty nacházel autor na nejrůznějších místech a zároveň se v nich pokusil využít jak lidovou slovesnost, tak i postupy, odpovídající tradicím evropských literatur 18. a 19. století. Erben dokázal i dovedně fabulovat jádro svých příběhů, které často vycházely z konfliktů člověka s mytologickými postavami a mocnostmi či z násilného porušení přírodního řádu. Tato střetnutí byla mnohdy způsobena činem, pramenícím ze zloby, z dobré či špatné vůle nebo i z náhodného a neúmyslného aktu. A tak se do středu autorovy pozornosti dostal rozpor mezi jedincem s jeho přirozenými možnostmi a světem odlišných či iracionálních dimenzí. V těchto sporech nabýval vrchu ortel, vynesený z hlediska jakéhosi vyššího morálního zákona a trestající činy mimo rámec obvyklého lidského konání.

Trojjazyčné vydání klasické sbírky balad z poloviny 19. století, považované za vrchol obrozeneckého romantismu i za jednu z nejoblíbenějších básnických knih v české poezii vůbec, navíc bohatě vyzdobené kolážemi Miroslava Huptycha.

Pro vydání: 2009, česky, Galerie města Plzně / Imago et verbum, sv. 9, Plzeň

Erben vložil do "Kytice" především rozmanité epické skladby, jejichž základní součástí je baladický prvek přítomný v mnoha rovinách, ať už se jedná o báje s nadpřirozenými bytostmi nebo o pověsti, vztahující se k nejrůznějším svátkům a legendám. Náměty nacházel autor na nejrůznějších místech a zároveň se v nich pokusil využít jak lidovou slovesnost, tak i postupy, odpovídající tradicím evropských literatur 18. a 19. století. Erben dokázal i dovedně fabulovat jádro svých příběhů, které často vycházely z konfliktů člověka s mytologickými postavami a mocnostmi či z násilného porušení přírodního řádu. Tato střetnutí byla mnohdy způsobena činem, pramenícím ze zloby, z dobré či špatné vůle nebo i z náhodného a neúmyslného aktu. A tak se do středu autorovy pozornosti dostal rozpor mezi jedincem s jeho přirozenými možnostmi a světem odlišných či iracionálních dimenzí. V těchto sporech nabýval vrchu ortel, vynesený z hlediska jakéhosi vyššího morálního zákona a trestající činy mimo rámec obvyklého lidského konání.

Nové vydání klasické sbírky balad z poloviny 19. století, považované za vrchol obrozeneckého romantismu i za jednu z nejoblíbenějších básnických knih v české poezii vůbec, ilustrované tentokrát plzeňským výtvarníkem Bohumilem Krsem

Nové vydání klasické sbírky balad z poloviny 19. století, považované za vrchol obrozeneckého romantismu i za jednu z nejoblíbenějších básnických knih v české poezii vůbec, ilustrované tentokrát plzeňským výtvarníkem Bohumilem Krsem.

Pro vydání: Vyd. v nakl. Academia 1, 2008, česky, Academia, Praha

Erben vložil do "Kytice" především rozmanité epické skladby, jejichž základní součástí je baladický prvek přítomný v mnoha rovinách, ať už se jedná o báje s nadpřirozenými bytostmi nebo o pověsti, vztahující se k nejrůznějším svátkům a legendám. Náměty nacházel autor na nejrůznějších místech a zároveň se v nich pokusil využít jak lidovou slovesnost, tak i postupy, odpovídající tradicím evropských literatur 18. a 19. století. Erben dokázal i dovedně fabulovat jádro svých příběhů, které často vycházely z konfliktů člověka s mytologickými postavami a mocnostmi či z násilného porušení přírodního řádu. Tato střetnutí byla mnohdy způsobena činem, pramenícím ze zloby, z dobré či špatné vůle nebo i z náhodného a neúmyslného aktu. A tak se do středu autorovy pozornosti dostal rozpor mezi jedincem s jeho přirozenými možnostmi a světem odlišných či iracionálních dimenzí. V těchto sporech nabýval vrchu ortel, vynesený z hlediska jakéhosi vyššího morálního zákona a trestající činy mimo rámec obvyklého lidského konání

Klasická sbírka balad z poloviny 19. století, považovaná za vrchol obrozeneckého romantismu i za jednu z nejoblíbenějších básnických knih v české poezii vůbec

Pro vydání: 2. vyd. v nakl. Dokořán, 2008, česky, Dokořán / Mocca, 4, Praha

Obsah sbírky tvoří názory prostého vesnického lidu na život a přírodu tak, jak se odrážejí v pradávných baladách, mýtech a pověstech. Nejčastějším motivem je láska mateřská (Poklad, Polednice, Vodník...) v různých podobách. Tam, kde Erben užívá tradičních démonických látek lidového mýtu, zřetelně proniká z nadpřirozených příběhů lidový názor na reálné lidské vztahy, lidová zkušenost a moudrost. Jeho sbírka je také poetickým a zároveň realistickým svědectvím o běžném každodenním životě vesničanů, o jejich zvycích a morálních tradicích.

Básnická sbírka náležející ke klasickému fondu české poezie 19. století vyrostla z důkladného studia lidové tvorby a řeší mravní vztahy člověka k životu a osudu

Básnická sbírka náležející ke klasickému fondu české poezie 19. století vyrostla z důkladného studia lidové tvorby a řeší mravní vztahy člověka k životu a osudu.

Pro vydání: Vyd. v této úpravě 1., 2006, česky, Garamond, Praha

Básnická sbírka náležející ke klasickému fondu české poezie poloviny 19. století tentokrát v komiksovém zpracování českých výtvarníků.

Básnická sbírka náležející ke klasickému fondu české poezie poloviny 19. století tentokrát v komiksovém zpracování českých výtvarníků

Pro vydání: 2002, česky, BMP Company / Krásná literatura a poezie

Obsah sbírky tvoří názory prostého vesnického lidu na život a přírodu tak, jak se odrážejí v pradávných baladách, mýtech a pověstech. Nejčastějším motivem je láska mateřská (Poklad, Polednice, Vodník...) v různých podobách. Tam, kde Erben užívá tradičních démonických látek lidového mýtu, zřetelně proniká z nadpřirozených příběhů lidový názor na reálné lidské vztahy, lidová zkušenost a moudrost. Jeho sbírka je také poetickým a zároveň realistickým svědectvím o běžném každodenním životě vesničanů, o jejich zvycích a morálních tradicích. Toto vydání provázejí originální ilustrace výtvarníka Bohumíra Hochmana

Básnická sbírka náležející ke klasickému fondu české poezie 19. století vyrostla z důkladného studia lidové tvorby a řeší mravní vztahy člověka k životu a osudu

Pro vydání: 2001, česky, Knižní expres, Ostrava

Obsah sbírky tvoří názory prostého vesnického člověka na život a přírodu tak, jak se odrážejí v starých českých baladách, mýtech a pověstech. Nejčastějším motivem je láska mateřská a otázka porušení zavedených zvyklostí. Tam kde Erben užívá tradičních démonických látek lidového mýtu, zřetelně proniká z nadpřirozených příběhů názor na reálné lidské vztahy, nebo lidová zkušenost a moudrost. Zachycuje také realisticky život vesničanů a jejich zvyky a tradice.

Básnická sbírka náležející ke klasickému fondu české poezie 2. poloviny 19. století vyrostla z důkladného studia a procítění lidové tvorby

Básnická sbírka náležející ke klasickému fondu české poezie 2. poloviny 19. století vyrostla z důkladného studia a procítění lidové tvorby.

Pro vydání: 2001, česky, Filip Trend, Pardubice

Kytice obsahuje kromě Erbenových balad také vyprávění řady umělců o vzniku Brabcova stejnojmenného filmu.

Pro vydání: Vyd. v BB artu 1, 2001, česky, BB art / Versus, Praha

Obsah tvoří názory prostého vesnického člověka na život a přírodu tak, jak se odrážejí ve starých českých baladách, mýtech a pověstech. Nejčastějším motivem je láska mateřská a otázka porušení zavedených zvyklostí. Tam, kde Erben užívá tradičních démonických látek lidového mýtu, zřetelně proniká z nadpřirozených příběhů názor na reálné lidské vztahy nebo lidová zkušenost a moudrost. Zachycuje také realisticky život vesničanů a jejich zvyky a tradice

Básnická sbírka náležející ke klasickému fondu české poezie poloviny 19. století vyrostla z důkladného studia a procítění lidové tvorby

Pro vydání: V nakl. Doplněk 1. vyd, 2001, česky, Doplněk, Brno

Obsah sbírky tvoří názory prostého vesnického člověka na život a přírodu tak, jak se odrážejí v starých českých baladách, mýtech a pověstech. Nejčastějším motivem je láska mateřská a otázka porušení zavedených zvyklostí. Tam kde Erben užívá tradičních démonických látek lidového mýtu, zřetelně proniká z nadpřirozených příběhů názor na reálné lidské vztahy, nebo lidová zkušenost a moudrost. Zachycuje také realisticky život vesničanů a jejich zvyky a tradice

Básnická sbírka náležející ke klasickému fondu české poezie 2. poloviny 19. století vyrostla z důkladného studia a procítění lidové tvorby

Pro vydání: 2000, česky, Levné knihy KMa / Skvosty české poezie, Praha

Obsah sbírky tvoří názory prostého vesnického člověka na život a přírodu tak, jak se obrážejí ve starých českých baladách, mýtech a pověstech. Nejčastějším motivem je láska mateřská a otázka porušení zavedených zvyklostí. Tam, kde Erben užívá tradičních démonických látek lidového mýtu, zřetelně proniká z nadpřirozených příběhů názor na reálné lidské vztahy nebo lidová zkušenost a moudrost. Zachycen je také realisticky život vesničanů a jejich zvyky a tradice. V tomto vydání vychází sbírka společně s dalším skvostem českého básnictví 19. století - se slavnou básnickou skladbou Máj od K. H. Máchy

Básnická sbírka náležející ke klasickému fondu české poezie 2. poloviny 19. století vyrostla z důkladného studia a procítění lidové tvorby

Pro vydání: 2000, česky, Triáda / Delfín, sv. 33, Praha

Obsah sbírky tvoří názory prostého vesnického člověka na život a přírodu tak, jak se odrážejí v starých českých baladách, mýtech a pověstech. Nejčastějším motivem je láska mateřská a motiv trestu za porušení zavedených zvyklostí. Tam, kde Erben užívá tradičních démonických látek lidového mýtu, zřetelně proniká z nadpřirozených příběhů lidový názor na reálné lidské vztahy, nebo lidová zkušenost a moudrost. Zachycuje také realisticky běžný život vesničanů, jejich zvyky a tradice. Kb

Básnická sbírka náležející ke klasickému fondu české poezie 2. poloviny 19. století vyrostla z důkladného dlouhodobého studia a procítění české lidové tvorby

Pro vydání: 1. vyd. v Supraphonu, 1989, česky, Supraphon / Lyra Pragensis, Sv. 91, Praha

Slavná Erbenova sbírka vychází v půvabném kolibřím vydání s kouzelnými ilustracemi A. Borna

Pro vydání: 1. vyd. v Čs. spis, 1978, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Praha

Klasické dílo české poezie, jež obráží moudrost, city i básnický výraz lidu, vychází s novými, výtvarně vynalézavými ilustracemi národního umělce Karla Součka

Pro vydání: 4. vyd. v Albatrosu, 1976, česky, Albatros / Klub mladých čtenářů, Zlatoroh, Praha

Klasické dílo české poezie, jež obráží moudrost, city a básnický výraz českého lidu, přináší známý cyklus 13 balad bez oddílu Písně

Pro vydání: 4. vyd, 1975, česky, SPN / Mimočítanková četba, Praha

Výbor z klasického díla české poezie přináší osm nejznámějších balad (Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Vodník, Vrba) s podrobnými poznámkami a vysvětlivkami

Pro vydání: 3. vyd. v SNDK, 1960, česky, SNDK, Praha

Známý cyklus 13 balad z klasického díla české poezie, které se stalo "vzácným skvostem" české literatury a které svou lidovostí a básnickou ryzostí hluboko proniklo do vědomí českého lidu

Pro vydání: 1. vyd, 1959, česky, SPN / Mimočítanková četba pro všeobecně vzdělávací školy, Praha

Osm nejznámějších balad (Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Vodník a Vrba) s podrobnými poznámkami a vysvětlivkami

Pro vydání: 4., nezm. vyd, 1959, česky, SPN / Mimočítanková četba, Praha

Sbírka básní, k nimž základní motivy básník našel v názorech lidu na život a na přírodu, jak se odrážejí ve starých látkách baladických i mytologických a v pověstech. Mnohé jejich varianty jsou vždy spojeny v jednotný umělecky stmelený celek, v němž svět lidové tradice vystupuje v plné svěžesti a původnosti. Kompozice, stavěná vždy s dramatickým spádem, je založena eticky. Vinu, často nepatrnou, stíhá přísný trest, který přinese viníku buď zkázu nebo mravní očistu

Pro vydání: 3. vyd, 1957, česky, SPN / Mimočítanková četba, Praha

Další výdání "Kytice", jedné z nejoblíbenějších českých básnických knih, obsahuje třináct známých balad a cenné vysvětlivky

Pro vydání: 2. vyd, 1957, česky, SPN / Mimočítanková četba, Praha

Toto vydání Kytice pro mládež uvádí pouze známý cyklus třinácti balad (bez Poznamenání a později neorganicky přidaných Písní)

Pro vydání: 4. vyd, 1956, česky, SNKLHU / Národní knihovna, Sv. 3, Praha

Toto vydání Kytice je založeno na posledním vydání připravovaném ještě básníkem samotným (ačkoliv vyšlo až po jeho smrti), na 3. vyd. u Pospíšila r. 1871. Vedle 13 známých balad oddílu "Pověsti národní" jsou tu ještě "Písně", v nichž nejsou uvedeny básně Perlový vínek, Ohlas žalmu 45 a Ohlas žalmu 140. Připojena je Píseň o vítězství u Domažlic léta 1431, jež je ukázkou historické písně i Erbenova obdivu pro veliké okamžiky českých dějin

Pro vydání: 1. vyd, 1956, česky, SPN / Mimočítanková četba, Praha

"Kytice zůstane ... provždy ... vzácným skvostem pro nás. Ona bude vždy mezi předními ozdobami velké literatury slovanské, ano ona bude uznaně vřazena mezi díla ta, která tvoří ideální literaturu světovou." (Jan Neruda) - Toto vydání pro mládež uvádí pouze známý cyklus balad (bez Poznamenání a později neorganicky přidaných Písní)

Pro vydání: 2. vyd. v SNKLHU, 1954, česky, SNKLHU / Světová četba, Sv. 88, Praha

"Kytice zůstane ... provždy ... vzácným skvostem pro nás. Ona bude vždy mezi předními ozdobami velké literatury slovanské, ano ona bude uznaně vřazena mezi díla ta, která tvoří ideální literaturu světovou." (Jan Neruda.) - Toto vydání uvádí pouze známý celek balad (bez Poznamenání a později neorganicky přidaných Písní)

Pro vydání: 1. vyd. v SNDK, 1953, česky, SNDK / Knižnice pro střední školy, Praha

"Kytice zůstane ... provždy ... vzácným skvostem pro nás. Nejen pro nás. Ona bude vždy mezi předními ozdobami velké literatury slovanské, ano ona bude uznaně vřazena mezi díla ta, která tvoří ideální literaturu světovou." (Jan Neruda.) - Toto vydání, vyšlé k stoletému jubileu Kytice a určené mládeži, uvádí pouze známý celek balad (bez Poznamenání a pozdějí neorganicky přidaných Písní)

Pro vydání: 1. vyd, 1952, česky, Mladá fronta / Květy české poesie, Sv. 23, Praha

"Erbenova Kytice patří mezi ta klasická díla české poesie, která nejhlouběji pronikla do vědomí našeho národa a lidu a která jsou neodmyslitelnou součástí naší národní kultury ... Klasickým dílem národní kultury stala se Kytice právě svou lidovostí, tím, že v sobě odráží moudrost, city i básnický výraz českého lidu. A tato lidovost a tím i pokrokovost, byla zase určena tím, že básník sám byl úzce spjat s prostým lidem českého venkova, že v něm viděl pravé a zdravé jádro národa, uchovávající v sobě velké tvůrčí síly a neporušené mravní vědomí nejzákladnějších lidských vztahů ... Erbenova Kytice, která vyrostla ze zdravých a živných kořenů lidových a z velkého uměleckého mistrovství, byla významným tvůrčím činem i v životě národa i ve vývoji poesie. A živý odkaz kulturního dědictví znamená i dnešku a jeho úsilí o novou kulturu národní a socialistickou." (Z dosl.) - Toto vydání uvádí pouze známý celek balad (bez Poznamenání a pozdějí neorganicky přidaných Písní), ale připojuje Píseň o vítězství u Domažlic léta 1431, líčící posměšně zmatený útěk křižáků a římského kardinála před husitskými vojsky

Pro vydání: 3. vyd, 1951, česky, Orbis / Národní knihovna, Sv. 3, Praha

Toto vydání Kytice je založeno na posledním vydání připravovaném ještě básníkem samotným (ačkoliv vyšlo až po jeho smrti), na III. vyd. u Pospíšila r. 1871. Vedle 13 známých balad oddílu "Pověsti národní" jsou tu ještě "Písně"básně z mladých let K.J.E. a básně příležitostné - a za Poznamenáním (výklad k básním oddílu prvního) je připojena ještě Píseň o vítězství u Domažlic léta 1431, jež je ukázkou historické písně i Erbenova obdivu pro veliké okamžikyčeských dějin

Můj názor na knihu Kytice:

zrušit
, V České knižnici vyd. 2., upr., česky, Host, / Česká knižnice, Brno, 290 stran, ISBN: 9788072948031
Kniha je v seznamech:
Doma (Arab Alejkum), Prostě čtu. (ViktorieMag)
TOPlist