poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Ultraviolet, Infrared and Proton Magnetic Resonance Spectra of Simple Aromatic Compounds Substituted by Hydroxyl, Methoxyl and Methylenedioxy Groups: Sborník

Další autoři: František Šantavý (editor)

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 1. edition, 1973, anglicky, SPN / Acta Universitatis Palackianae Olomucenis Facultatis medicae, Supplementum 13, Prague

Spektroskopické výzkumy, jejichž výsledky publikace podává, lze rozdělit do tří tematických okruhů. První je věnován ultrafialovým spektrům sloučenin odvozených od

Pro vydání: 1. edition, 1973, anglicky, SPN / Acta Universitatis Palackianae Olomucenis Facultatis medicae, Supplementum 13, Prague

Spektroskopické výzkumy, jejichž výsledky publikace podává, lze rozdělit do tří tematických okruhů. První je věnován ultrafialovým spektrům sloučenin odvozených od benzenu substitucí grupou hydroxylovou, metoxylovou nebo metylendioxy grupou. V souvislosti s tím je sledována i problematika dvojných vazeb, alifatických substituentů a vinylové grupy. Druhý okruh zahrnuje infračervenou spektroskopii v jejím vztahu k chemické struktuře. Třetí okruh zkoumá tyto struktury pomocí metod nukleární rezonanční magnetické spektroskopie a věnuje pozornost mono, di, tri a tetrasubstituovaným derivátům benzenovým. Ke konci je uveden index spektroskopicky zkoumaných sloučenin

Můj názor na knihu Ultraviolet, Infrared and Proton Magnetic Resonance Spectra of Simple Aromatic Compounds Substituted by Hydroxyl, Methoxyl and Methylenedioxy Groups:

zrušit
, 1. edition, anglicky, SPN / Acta Universitatis Palackianae Olomucenis Facultatis medicae, Supplementum 13, Prague, 134 stran
TOPlist