poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Poetika: řecko-česky

Další autoři: Milan Mráz (autor úvodu atd.), Milan Mráz

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za…
Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básnické tvorby. Překlad Poetiky je doplněn o soubor krátkých výpiskú (známý pod názvem Anonymní pojednání o komedii), který je pokládán za svědectví o obsahu nedochované II. knihy tohoto Aristotelova díla.
Kniha vychází v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřeném úvodní studií a poznámkami.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 1. vyd, 2008, česky, starořecky, OIKOYMENH / Knihovna antické tradice, sv. 7, Praha

První filozofické dílo, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v Poetice zabývá především problematikou tragedie a epiky, dále i jinými druhy básnické tvorby a povahou

Pro vydání: 1. vyd, 2008, česky, starořecky, OIKOYMENH / Knihovna antické tradice, sv. 7, Praha

První filozofické dílo, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v Poetice zabývá především problematikou tragedie a epiky, dále i jinými druhy básnické tvorby a povahou umění vůbec. Výklad je založen na pojetí umění jako tvořivého zobrazení skutečnosti, které obohacuje lidské poznání, uspokojuje touhu po kráse. Básník, tvůrce, zobrazuje věci takové, jaké skutečně byly nebo jsou, anebo takové, jak si je lidé představují, nebo jakými se zdají, anebo jaké by měly být. Pojednání o tragedii, chápané jakožto vyšší žánr (v antických hrách jí byly věnovány tři dny, kdežto komedii jeden den). Především však, toto teoretické dílo stanovuje trojí jednotu dramatu (času, místa, dějové linie). Uvedené pravidlo bylo po věky respektováno. Trojjedinost porušili až představitelé renesančního dramatu a opět se k ní vrátila klasicistní dramatika. Překlad dochovaného znění Poetiky je doplněn překladem anonymního pojednání O komedii, které se pokládá za pravděpodobné svědectví nedochované II. knihy Aristotelova díla (a která je dodnes předmětem historických sporů)

Komentované dvojjazyčné řecko-české vydání proslulé Poetiky, doplněné rozsáhlou studií, rejstříky a výběrovou bibliografií

Pro vydání: 1. vyd., 2008, česky, starořecky, OIKOYMENH / Knihovna antické tradice, sv. 7, Praha

První filozofické dílo, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v Poetice zabývá především problematikou tragedie a epiky, dále i jinými druhy básnické tvorby a povahou umění vůbec. Výklad je založen na pojetí umění jako tvořivého zobrazení skutečnosti, které obohacuje lidské poznání, uspokojuje touhu po kráse. Básník, tvůrce, zobrazuje věci takové, jaké skutečně byly nebo jsou, anebo takové, jak si je lidé představují, nebo jakými se zdají, anebo jaké by měly být. Pojednání o tragedii, chápané jakožto vyšší žánr (v antických hrách jí byly věnovány tři dny, kdežto komedii jeden den). Především však, toto teoretické dílo stanovuje trojí jednotu dramatu (času, místa, dějové linie). Uvedené pravidlo bylo po věky respektováno. Trojjedinost porušili až představitelé renesančního dramatu a opět se k ní vrátila klasicistní dramatika. Překlad dochovaného znění Poetiky je doplněn překladem anonymního pojednání O komedii, které se pokládá za pravděpodobné svědectví nedochované II. knihy Aristotelova díla (a která je dodnes předmětem historických sporů).

Komentované dvojjazyčné řecko-české vydání proslulé Poetiky, doplněné rozsáhlou studií, rejstříky a výběrovou bibliografií

Komentované dvojjazyčné řecko-české vydání proslulé Poetiky, doplněné rozsáhlou studií, rejstříky a výběrovou bibliografií.

Pro vydání: Vyd. v Antické knihovně 1., celkem 8, 1996, česky, Svoboda / Antická knihovna, sv. 67, Praha

Nový překlad Poetiky doplněný prvním překladem Anonymního pojednání o komedii

Pro vydání: 1993, česky, Gryf / Estetická řada, Praha

Základní pojednání o básnictví z hlediska formy a obsahu postuluje tvůrčí východiska dodnes platná

Pro vydání: 5. vyd., (v Orbisu 1. vyd.), 1962, česky, Orbis / Knihovna divadelní tvorby, Praha

Podnes k základním dílům o umění řazené pojednání starořeckého filosofa, jež shrnulo všechny estetické zkušenosti antického světa a mělo nemalý vliv na všechny další estetické teorie. Úvodní studie sovětského divadelního teoretika Aľtmana zbavuje Aristotelovo pojednání nánosu idealistických výkladů, odmítá snahy Aristotelovy myšlenky formalisticky překrucovat a přizpůsobovat potřebám buržoazní estetiky a objasňuje význam Aristotelových názorů pro soudobou dramatickou tvorbu

Pro vydání: 1. vyd, 1948, česky, Jan Laichter / Základní spisy Aristotelovy, sv. 3, V Praze

Již třetí překlad v češtině (po Vychodilově 1892 a Grohově 1929) s podrobnými poznámkami

Můj názor na knihu Poetika:

zrušit
Originál: Poetika. (starořecky)
, 1. vyd., česky, starořecky, OIKOYMENH, / Knihovna antické tradice, sv. 7, Praha, 289 stran, ISBN: 9788072981311
TOPlist