poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Děti z hliněné vesnice

Další autoři: Štěpán Vlašín (autor úvodu atd.)

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 10. vyd, 1982, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Sv. 73, Praha

Ústředním motivem románu o životě a zvycích slovenské cikánské osady za první republiky je průkopnická výchovná činnost pokrokového učitele, který se snaží vymanit cikány z potupné společenské izolovanosti.

Pro vydání: 10. vyd, 1982, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Sv. 73, Praha

Ústředním motivem románu o životě a zvycích slovenské cikánské osady za první republiky je průkopnická výchovná činnost pokrokového učitele, který se snaží vymanit cikány z potupné společenské izolovanosti. Výchozím textem knihy, vycházející k autorovým nedožitým pětaosmdesátinám a k desátému výročí úmrtí, bylo osmé vydání

Pro vydání: 9. vyd, 1977, česky, Práce / Červená řada, Erb, Praha

Nejznámější autorův román o životě cikánských kmenů na břehu dolního Váhu. S velkým vypravěčským uměním přibližuje slovenský venkov v období první republiky a zejména tajuplný cikánský svět, jeho poetické kouzlo, vitalitu jehopostav i tvrdý boj o uhájení existence v době hospodářské krize

Pro vydání: 5. vyd, 1959, česky, Československý spisovatel / Žatva, Sv. 104, Praha

V románě o životě cikánů na Slovensku za první republiky líčí autor průkopnické výchovné úsilí pokrokového učitele Štefana Marciny vymanit cikány z potupné společenské izolace

Pro vydání: 4. vyd, 1957, česky, Československý spisovatel / Žatva, Sv. 104, Praha

Román o životě slovenských cikánů za první republiky napomáhající oprošťovat naše nové, zdravě se vyvíjející lidské vztahy od předsudků nedůstojných dnešního člověka

Pro vydání: 3. vyd, 1955, česky, Československý spisovatel / Žatva, Sv. 104, Praha

Román o cikánech na Slovensku v letech 1933-1938. Dějištěm je cikánská osada Okoličné na dolním toku Váhu. Autor zobrazil život a tradiční zvyky cikánů usedlých i kočovných a vylíčil jejich touhu po rovnocenném postavení s ostatními obvvateli. Ústředním motivem románu je průkopnická výchovná činnost slovenského učitele Štefana Marciny, pokrokového člověka-komunisty, kterého k cikánům přivedla vůle pomáhat těm nejopovrhovanějším a přesvědčení, že cikáni jsou nadaný národ. Marcina naráží na nepochopení a odmítavost školských úřadů, ale přesto jeho výchovná práce ukazuje dobré výsledky, protože si dovedl získat důvěru a vážnost svých žáků i celé vesnice. Román, jehož původní náčrt vycházel na pokračování v Haló-novinách r. 1946, je první částí připraveného celku, v jehož dalších dílech bude vylíčen život cikánů za okupace a po osvobození 1945

Pro vydání: 2. vyd, 1953, česky, Československý spisovatel / Žatva, Sv. 104, Praha

Román o životě cikánů na Slovensku za krise r. 1933. Dějištěm je cikánská hliněná osada Okoličné na dol. toku Váhu u města Lieskové. Spojovacím motivem je činnost českého učitele, pokrokového člověka, kterého mezi cikány přivedla vůle pomáhat nejopovrhovanějším lidem a přesvědčení, že cikáni na nichž se křivdy tehdejšího společen. řádu nejvíce projevovaly, nemají daleko k civilisaci. Autor líčí učitelův marný boj s tehdejšími představiteli zemské škol. rady, kteří s rasistickým opovržením odmítali poskytnout nejzákladnější prostředky k výchově cikánských dětí, a ukazuje i dobré výsledky učitelova osamoceného úsilí. Na této ose zachycuje autor nejen způsob života a všechny znaky cikánské mentality, ale ukazuje i to, jak cikáni bolestně nesli své potupné společenské postavení a toužili po dobrém životě. Román, jehož původní náčrt vycházel na pokračování v Haló - novinách r. 1946, je první částí připravovaného celku, v jehož dalších dílech bude vylíčen život cikánů za okupace a po osvobození 1945

Pro vydání: 1. vyd, 1952, česky, Československý spisovatel / Žatva, Sv. 104, Praha

Román o životě cikánů na Slovensku v letech 1923-1938. Dějištěm je cikánská hliněná osada Okoličné na dol. toku Váhu u města Lieskové. Spojovacím motivem je činnost českého učitele, pokrokového člověka, kterého mezi cikány přivedla vůle pomáhat nejopovrhovanějším lidem a přesvědčení, že cikáni, na nichž se křivdy tehd. společ. řádu nejvíce projevovaly, nemají daleko k civilisaci. Autor líčí učitelův marný boj s tehd. představiteli zemské školní rady, kteří s rasistickým opovržením odmítali poskytnout nejzákladnější prostředky k výchově cikánských dětí, a ukazuje i dobré výsledky učitelova osamoceného úsilí o civilisování cikánského způsobu života. Na této ose zachycuje autor nejen způsob života a všechny znaky cikánské mentality, ale ukazuje i to, jak cikáni bolestně nesli své potupné společenské postavení a toužili po dobrém životě. Román, jehož původní náčrt vycházel na pokračování v Haló-novinách r. 1946, je první částí připravovaného celku, v jehož dalších dílech bude vylíčen život cikánů za okupace a po osvobození 1945

Můj názor na knihu Děti z hliněné vesnice:

zrušit
, 11. vyd., v Čs. spis. 9. vyd, česky, Československý spisovatel / Knihovna čes. prózy 1945-1985, Praha, 545 stran
TOPlist