poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Zapadlí vlastenci: pohorský obraz

Další autoři: Martina Vybíralová (ilustrátor)

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 12. vyd, 1970, česky, Vyšehrad, Praha

Buditelský román - vedle Západu nejproslulejší Raisovo dílo - je věnován památce národních buditelů z řad učitelů a kněží, kteří v době předbřeznové v zapadlých horských vsích šířili osvětu a vzdělání mezi prostým lidem aprobouzeli národní vědomí.

Pro vydání: 12. vyd, 1970, česky, Vyšehrad, Praha

Buditelský román - vedle Západu nejproslulejší Raisovo dílo - je věnován památce národních buditelů z řad učitelů a kněží, kteří v době předbřeznové v zapadlých horských vsích šířili osvětu a vzdělání mezi prostým lidem aprobouzeli národní vědomí. Přítomné vydání vychází z 9., autorem přehlédnutého vydání a s ilustracemi A. Kašpara, jež tuto knihu provázely ještě za Raisova života

Pro vydání: 1. vyd, 1959, česky, SPN / Doporučená četba, Praha

Prostě a pravdivě je v románě z krkonošského podhůří vylíčen život a práce venkovských učitelů a kněží, vlasteneckých buditelů, kteří ve 40. letech minulého století obětavě šířili osvětu a vzdělání mezi prostým venkovským lidem

Pro vydání: 2. vyd. v SNKLHU, 1958, česky, SNKLHU / Klub čtenářů, Sv. 79, Praha

Realistický román z krkonošského podhůří z 40. let minulého století, v němž Rais podává na podkladě zachovaných zápisků podhorského kantora a písmáka Václava Metelky věrný obraz života venkovských učitelů a farářů. Kresby mnohých radostí ve škole, u muzik, při vizitacích a při zájezdu do Prahy se střídají se scénami líčícími obětavost učitelů a lidových kněží, nezapomínajících na své statečné vlastenecké poslání: vychovávat mládež, v níž vidí lepší budoucnost národa

Pro vydání: 1. vyd, 1956, česky, Orbis / Hry lidového jeviště, Sv. 22, Praha

Zdramatisovaný román K.V. Raise ukazuje namáhavý boj českých učitelů a vlasteneckých kněží z první poloviny minulého století za národní uvědomování lidí, za posílení jejich národní hrdosti. Autor, sám učitel, vylíčil s realistickou věrností životní poměry venkovských učitelů a farářů, používaje zachovaných zápisků podhorského kantora a písmáka Václava Metelky. Kresby drobných radostí ve škole, na besedách a při přípravách zájezdu do Prahy se střídají s realistickými obrazy bídy učitelů a lidových kněží, kteří však přes všechny nesnáze nezapomínají na svůj hlavní úkol: vychovávat mládež, v níž vidí lepší budoucnost národa. - Dramatisace zachycuje všechny hlavní postavy románu a dává vyniknout bojovému charakteru vlastenectví našich prvních vesnických buditelů

Pro vydání: 1. vyd. v NV, 1956, česky, Naše vojsko / Svět, Sv. 10, Praha

K.V. Rais, sám učitel, postavil v obsáhlém obraze života krkonošského podhůří z let 40. minulého století trvalý pomník prosté lidové inteligenci té doby, vlasteneckým kněžím a především buditelskýmučitelům.Životnípoměryvenkovských učitelů a farářů jsou vylíčeny realisticky věrně podle zachovaných zápisků podhorského kantora a písmáka Václava Metelky. Kresby mnohých radostí ve škole, u muzik, při visitacích a při zájezdu doPrahy sestřídajísescénami líčícími obětavost učitelů a lidových kněží, nezapomínajících na své statečné vlastenecké poslání: vychovávat mládež, v níž vidí lepší budoucnost národa. Lyrickou notou je román podbarven vevylíčeníláskyučitelskéhomládence a farářovy schovanky

Pro vydání: 2. vyd, 1956, česky, SNKLHU / Národní knihovna, Sv. 31, Praha

K.V. Rais, sám učitel, postavil v obsáhlém obraze života krkonošského podhůří z let 40. minulého století trvalý pomník prosté lidové inteligenci té doby, vlasteneckým kněžím a především buditelským učitelům. Životní poměry venkovských učitelů a farářů jsou vylíčeny realisticky věrně podle zachovaných zápisků podhorského kantora a písmáka Václava Metelky. Kresby mnohých drobných radostí ve škole, u muzik, při visitacích a při zájezdu do Prahy se střídají se scénami líčícimi obětavost učitelů a lidových kněží, kteří i při svém těžkém živobytí nezapomínají na svůj hlavní úkol: vychovávat mládež, v níž vidí lepší budoucnost národa. Román byl napsán r. 1894

Pro vydání: 1. vyd. v SNDK, 1954, česky, SNDK, Praha

K.V. Rais, sám učitel, postavil v obsáhlém obraze života krkonošského podhůří z let 40. minulého století trvalý pomník prosté lidové inteligenci té doby, vlasteneckým kněžím a především buditelskýmučitelům.Životnípoměryvenkovských učitelů a farářů jsou vylíčeny realisticky věrně podle zachovaných zápisků podhorského kantora a písmáka Václava Metelky. Kresby mnohých drobných radostí ve škole, u muzik, při visitacích a přizájezdu doPrahysestřídají se scénami líčícími obětavost učitelů a lidových kněží, kteří i při svém těžkém živobytí nezapomínají na svůj hlavní úkol: vychovávat mládež, v níž vidí lepší budoucnost národa. Román byl napsán r. 1894

Pro vydání: 6. il. vyd, 1951, česky, Vyšehrad / Živý odkaz domova, Sv. 10, Praha

K.V. Rais se zasloužil o rozvoj naší literatury nejen svými vesnickými povídkami a romány, jimiž pomáhal odhalovat pravou, dravčí tvář kapitalismu na vesnici, i ostře kritickými obrazy českého maloměšťáctví, ale obohatiljiisvýmdílem z dob našeho národního obrození románem Zapadlí vlastenci. Sám učitel, postavil v obsáhlém obraze života krkonošského podhůří z let 40. min. stol. trvalý pomník prosté lidové inteligenci té doby, vlasteneckýmkněžímapředevšímpak buditelským učitelům. Životní poměry venkovských učitelů a farářů jsou vylíčeny realisticky věrně podle zachovaných zápisků podhorského kantora a písmáka Václava Metelky. Kresby mnohých drobných radostí veškole,umuzik, přivisitacích a při zájezdu do Prahy se střídají s realisticky zachycenými obrazy bídy a hladu učitelů a lidových kněží, kteří však přes všechny nesnáze nezapomínají na svůj hlavní úkol: vychovávat mládež, v nížvidílepšíbudoucnostnároda

Pro vydání: 1. vyd, 1951, česky, Orbis / Národní knihovna, Sv. 31, Praha

K.V. Rais se zasloužil o rozvoj naší literatury nejen svými vesnickými povídkami a romány, jimiž pomáhal odhalovat pravou, dravčí tvář kapitalismu na vesnici, i ostře kritickými obrazy českého maloměšťáctví, ale obohatil ji i svým dílem z dob našeho národního obrození - románem zapadlí vlastenci. Sám učitel, postavil v obsáhlém obraze života krkonošského podhůří z let 40. min. stol. trvalý pomník prosté lidové inteligenci té doby,vlasteneckým kněžíma především pak buditelským učitelům. Životní poměry venkovských učitelů a farářů jsou vylíčeny realisticky věrně podle zachovaných zápisků podhorského kantora a písmáka Václava Metelky. Kresby mnohých drobných radostí veškole,u muzik, při visitacích a při zájezdu do Prahy se střídají s realisticky zachycenými obrazy bídy a hladu učitelů a lidových kněží, kteří však přes všechny nesnáze nezapomínají na svůj hlavní úkol: vychovávat v níž vidí lepší budoucnost národa

Pro vydání: 19. vyd, 1950, česky, Vyšehrad / Rais, Karel Václav: Spisy, Sv. 9, Praha

Povídka naps. v r. 1894, věnovaná "památce učitelů a kněží, buditelů národních, kteří v zapadlých vesničkách horských působíce, pláli ohněm čisté lásky k vlasti a rozněcovali ji ve svém okolí. Děj je sice romantickypodbarven,zatosrealistickou věrností jsou vykresleny životní poměry venkovských učitelů a farářů, zachyceno celé ovzduší, které je obkličovalo a napsána poutavá historie staré školy vesnické v horách." Jan Máchal, Slovanskéliteratury

Můj názor na knihu Zapadlí vlastenci:

zrušit
, V Tribunu EU vyd. 1, česky, Tribun EU / Knihovnicka.cz, Brno, 321 stran, ISBN: 9788073993160
TOPlist