poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Vějíř Boženy Němcové: Světlem oděná ; Kamenný most

Další autoři: Jiří Flaišman (editor), Jiří Flaišman

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

Šestý svazek Díla J. Seiferta soustřeďuje jeho tři básnické knihy z válečných let: Vějíř Boženy Němcové, Světlem oděná a Kamenný most. První z nich, básnická skladba Vějíř Boženy Němcové z roku 1940,…
Šestý svazek Díla J. Seiferta soustřeďuje jeho tři básnické knihy z válečných let: Vějíř Boženy Němcové, Světlem oděná a Kamenný most. První z nich, básnická skladba Vějíř Boženy Němcové z roku 1940, vyšla poprvé u příležitosti sto dvacátého výročí narození autorky Babičky. Ve skladbě Světlem oděná, vydané taktéž v roce 1940, a v pěti rozsáhlejších básních knihy Kamenný most z roku 1944 vzdal básník hold svému rodnému městu – Praze. Ediční aparát přináší různočtení, které zahrnuje nejen všechna knižní vydání, ale důsledně zpracuje i s otisky v periodickém tisku (např. v Lidových novinách, Národní práci, Panoramě). Obrazový doprovod vedle reprodukcí obálek a přebalů knižních vydání uvádí i ukázky z jejich výtvarného doprovodu (L. Jiřincová, E. Milén, K. Svolinský ad.). Editor: Jiří Flaišman

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: V tomto souboru 1. vyd., 2005, česky, Akropolis / Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 6, Praha

Přítomný svazek Seifertovy publicistiky, vedle rozmanitých drobných textů, představuje rovněž časové a příležitostné verše z Ranních novin, Práva lidu a Večerníku Práva lidu, v nichž převážně

Pro vydání: V tomto souboru 1. vyd., 2005, česky, Akropolis / Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 6, Praha

Přítomný svazek Seifertovy publicistiky, vedle rozmanitých drobných textů, představuje rovněž časové a příležitostné verše z Ranních novin, Práva lidu a Večerníku Práva lidu, v nichž převážně publikoval. Za portréty významných osobností, divadelními kritikami, úvahami a záběry z pražských zákoutí následují reflexe tíživých dobových událostí: nástup nacismu, občanská válka ve Španělsku, Masarykovo a Šaldovo úmrtí, mnichovská dohoda a všudypřítomná otázka národního bytí. Seiferova publicistika tohoto svízelného času nezapře básníka, který s přesvědčivostí jemu vlastní poskytuje svébytný pohled na českou kulturní scénu a její osobnosti. Uvedený svazek rovněž obsahuje oddíl Dubií (texty, na jejichž vzniku se podílel) a Společná prohlášení, na nichž se autorsky nepodílel, byl však pod nimi podepsán a ztotožňoval se s těmito výzvami či protesty, jakými jsou texty z nejvýznamnějších: "Věrni zůstaneme" a "K svědomí světa", které uzavírají svazek. Texty doprovází dobové ilustrace, fotografie, citace pod články, jmenný rejstřík

Tyto texty jsou pak doplněny básněmi z let 1928-1933, které kromě tří nebyly dosud knižně publikovány. Oddíl Překlady pak obsahuje převody básní,jež byly publikovány v českých periodikách a sbornících v letech 1929-1936. Závěrečná část Dubia se soustředí na verše, u nichž je Seifertovo autorství pouze předpokládáno, avšak není prokázáno s naprostou jistotou. Jednotlivé básně jsou opatřeny bohatým poznámkovým aparátem, kniha je navíc vybavena dobovými ilustracemi a karikaturami i původním výtvarným doprovodem z prvních vydání Seifertových sbírek. šink

Úvodní svazek kritického vydání díla Jaroslava Seiferta obsahuje především tři jeho básnické sbírky z let 1927-1936

Základ svazku tvoří Seifertův debut Město v slzách a jeho druhá básnická sbírka Samá láska. Obě práce jsou ještě silně ovlivněny poetismem a proletářskou poezií. Soubor je dále doplněn příležitostnými texty, překlady z tvorby A.Bloka a I.Golla a závěrečným oddílem dubií. Ilustrační doprovod souboru tvoří původní ilustrace z prvních vydání Seifertových sbírek od renomovaných českých výtvarníků. šink

První svazek díla Jaroslava Seiferta obsahuje všechny práce z počátečního pětiletého tvůrčího období z let 1918-1922

Sbírka Ruka a plamen vznikala poměrně v dlouhém časovém období (1933-1956) a byla inspirována významnými osobnostmi české kultury, jimž byla také věnována. Známou skladbu Píseň o Viktorce zkomponoval básník ke 130. výročí narození Boženy Němcové a toto kritické vydání seznamuje také čtenáře se třemi jejími verzemi: knižní, rukopisnou a pracovní

Sedmý svazek díla J. Seiferta obsahuje sbírku veršů Ruka a plamen a básnickou skladbu Píseň o Viktorce

Dominantním prvkem těchto dvou sbírek je poetismus a edice také shrnuje další Seifertovy dosud knižně nevydané texty z tohoto období, včetně jednoho zcela neznámého rukopisu. Do reprezentativní publikace jsou pak také zařazeny básníkovy překlady, zvláště z Apollinairovy tvorby. Za zmínku v této oblasti stojí ještě Seifertovo přetlumočení básní od nejrůznějších francouzských autorů, které pod názvem "Paris" vyšlo v roce 1927 jako bibliofilské album. šink

Druhý svazek Díla Jaroslava Seiferta obsahuje tvorbu z let 1923-1928, reprezentovanou především sbírkami Na vlnách TSF a Slavík zpívá špatně

Seifert se v nich projevuje jako vyzrálý básník, jenž nadobro opustil zpěvně melodický verš a dává přednost básnickým mikropříběhům, v nichž převažuje jeho osobní zkušenost. Setkáváme se zde s ryze seifertovskými motivy, v nichž dominují uplynulé lásky, vztah k ženě či Praha, na druhé straně se zde však objevují i motivy smrti, vedoucí básníka k bilancování svého života. Seifert pojem smrti samozřejmě respektuje, neopomene však žádné příležitosti, která mu zároveň umožňuje okouzleně přitakat životu. šink

Jedenáctý svazek Díla Jaroslava Seiferta obsahuje závěrečnou část jeho básnické tvorby z let 1968-1984 s ukázkami ze tří titulních sbírek

Výše zmíněné texty, v jejichž čele stojí již dříve publikovaný soubor fejetonů Hvězdy nad Rajskou zahradou (1929), jsou, s výjimkou uvedeného, publikovány takto souhrnně prvně. Soubor představuje rozsáhlou část Seifertova díla, která úzce souvisí s jeho básnickým dílem - jedná se o komentáře tvůrčích postupů nebo o interpretace kulturního, literárního, politického kontextu. Svazek, zejména svým obsahem, dokumentuje proměnlivost Seifertova vývoje od komunisticky radikálních textů z let 1921 až po jejich opak, kdy je v roce 1929 po podpisu známého prohlášení sedmi spisovatelů vyloučen z KSČ a přispívá do periodik sociálnědemokratické orientace. Uvedený svazek rovněž obsahuje oddíl Dubií (texty na jejichž vzniku se podílel) a Společná prohlášení, na nichž se autorsky nepodílel, byl však pod nimi podepsán a ztotožňoval se s těmito výzvami či protesty. Texty doprovází dobové ilustrace. Převažuje Adolf Hoffmeister, zastoupen je i František Gellner

Dvanáctý díl autorových spisů shrnuje publicistické práce z let 1921-1932. Jde o eseje, vzpomínkové texty, reflexe, kritiky a drobnou publicistiku

Tyto verše, napsané v rozmezí konce čtyřicátých a padesátých let minulého století, patří bezesporu mezi nejoblíbenější Seifertovy texty. Sbírka "Šel malíř chudě do světa" (1949) vznikala jako vzpomínka na kresby Mikoláše Alše ve slabikáři, který Seifert používal na základní škole. S dílem Josefa Lady souvisí sbírka "Chlapec a hvězdy" (1956) a s ilustracemi Boženy Vejrychové-Solarové je spjata dnes již méně známá báseň "Koulelo se, koulelo", poprvé vydaná v roce 1948. Konečně - Seifertova "Maminka" (1954) je v povědomí čtenářů nerozlučně spojena s výtvarným doprovodem Jiřího Trnky. Pro všechny tyto Seifertovy sbírky je příznačné, že v nich autor evokuje motivy ze svého dětství. Tyto vzpomínky a zážitky dokáže básník podat jednoduchou, avšak výraznou melodickou linkou, v níž bohatě uplatňuje dokonalý smysl pro rýmovanou polohu verše

Devátý svazek Díla Jaroslava Seiferta shrnuje jeho čtyři sbírky, k jejichž napsání básníka inspirovala tvorba některých českých malířů

Seifert napsal i vydal tyto své práce ("Koncert na ostrově", "Halleyova kometa" a "Odléván zvonů") ve velice krátkém období (1965-1967), v němž se definitivně rozešel s formální stránkou své předcházející tvorby. Autor tehdy opustil svůj virtuózní klasický rým i silnou melodickou linku a soustředil se hlavně na nosný vypravěčský tón, zasazený do svébytného rámce volného verše. Pro Seiferta jsou i v těchto chvílích podstatné vzpomínkové motivy, zároveň se však snaží postihnout i některé kritické jevy soudobého života. Básník rovněž nezapomíná na svá oblíbená témata: i zde se objevuje v hlavních rolích žena, láska, nebo Praha, avšak zpracování těchto námětů se stále více odehrává v poloze věcného konstatování, do něhož začínají pronikat i zmínky o smrti

Desátý svazek Díla J. Seiferta obsahuje tři autorovy sbírky z 60. let minulého století, které jsou typické svými vzpomínkovými motivy, věčným okouzlením láskou a ženou a také neutuchajícím obdivem k Praze a její historii

Základ tohoto svazku tvoří Seifertova sbírka "Praha", jež byla komponována v průběhu několika let. Často vycházela pouze ve fragmentární podobě nebo pod jinými tituly. Seifert v básních věnovaných hlavnímu městu dokonale oživil nejlepší tradice české kultury a historie. V těchto šlépějích pokračoval i v dalšch skladbách, jež jsou do této časti zařazeny: toto jeho úsilí představuje například "Romance o králi Václavu IV." nebo cyklus veršů "Prsten Třeboňské madoně". V těchto básních i nadále dominuje zpovědní, až vzpomínková melodičnost, avšak po obsahové stránce se zde již objevují náznaky kritického zhodnocení některých dobových projevů. Kniha je doplněna i několika ukázkamí ze Seifertových překladů, z nichž nejvýznamnější místo zde zaujímá jeho přetlumočení klasické "Písně písní"

Osmý svazek díla Jaroslava Seiferta shrnuje jeho tvorbu zhruba od druhé poloviny čtyřicátých let až do poloviny let šedesátých 20. století

Třináctý svazek Sebraných spisů Jaroslava Seiferta přináší drobné texty (fejetony, sloupky, glosy, kritiky, kurzívky, recenze, vzpomínkové texty, polemické texty, předmluvy a veřejné projevy z let 1933-1938)

Pro vydání: 6. vyd, 1976, česky, Československý spisovatel / Malá edice poezie, Praha

V těžkém čase nesvobody, v r. 1940 komponoval básník k 120. výročí narození přední obrozenské spisovatelky verše, v nichž opěvá její krásu a vzývá ji jako zdroj víry, spásy, útěchy, jako symbol české země a jazyka. Verše jsoupřetištěny z básnického triptychu Světlem oděná (Vějíř Boženy Němcové - Světlem oděná - Kamenný most), který vyšel v r. 1962

Můj názor na knihu Vějíř Boženy Němcové:

zrušit
, V tomto souboru 1. vyd., česky, Akropolis, / Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 6, Praha, 135 stran, ISBN: 8073040069
TOPlist