poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Výbor z díla: (Slunce je veliký básník)

Další autoři: Jan Ryska (sestavovatel, kompilátor)

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 4. dopln. vyd. ve SNDK, 1956, česky, SNDK, Praha

Výbor obsahuje na třicet básní, které patří k pokladům čes. poesie a jsou svědectvím boje socialistického básníka po boku dělnické třídy za lepší svět. Dále je zařazena povídka o Františkovi muzikantovi, pohádkaOmilionářovi,kterýukradl

Pro vydání: 4. dopln. vyd. ve SNDK, 1956, česky, SNDK, Praha

Výbor obsahuje na třicet básní, které patří k pokladům čes. poesie a jsou svědectvím boje socialistického básníka po boku dělnické třídy za lepší svět. Dále je zařazena povídka o Františkovi muzikantovi, pohádkaOmilionářovi,kterýukradl slunce, dvě literární úvahy Umění všední či nedělní a Proletářské umění, dokreslující W. jako vynikajícího marxist. liter. theoretika, a odpověď na články A. Nováka a K. Scheinpfluga. Ochránciuměleckésvobody, jež jeWolkerovivýrazem boje pokrokové marx. liter. vědy proti domácí kulturní reakci

Pro vydání: 2. vyd, 1951, česky, Svoboda / Klasikové, Sv. 17, Praha

"Nesmírně čestná a krásná úloha připadla J.W. v historii naší literatury a národa vůbec: je básníkem raného mládí komunismu v naší vlasti, "říká v předml. F. Nečásek, nastiňuje W. vývoj od sv. "Host do domu", kdy W. byl ještě jen "básník, jenž miloval svět", motivuje jeho přerod v básníka-bojovníka, "těžkou hodinu," kdy v krvi a bolesti dochází W. k poznání, že je třeba mít "nejen dobré srdce, ale též dobré pěsti". Básník poznal a procítil, že komunismus si žádá člověka celého, nových mravních vlastností, a že takto nové musí být i revoluční proletář. umění. Zápas o toto umění byl W. i zápasem za lidovost, prostotu a srozumitelnost umění, za realistickou tvůrčí methodu. "Jediný z našich mladých viděl, a věděl, že ne z buržoas. rafinovanosti, ale ze zdravého základu naší klasiky, našeho umění, vyrostlého z lidu a pro lid, vede cesta k socialismu." (Z. Nejedlý.) Výbor obs.: Jinoš. verše, Lyrika zrání, Fragmenty, Bás. v próze, Pohádky, Povídky, Zápisky z nemoci, Studie a stati, Z dopisů A.M. Píšovi, Host do domu, Těžká hodina, básně z pozůstalosti. - "W. je atheista a filosof. materialista. Ta W. víra, to je aktivní princip v člověku, to je kus kultur. pokladu v člověku, to je věc pocitu příslušnosti k lid. živlu, k nesmírnému, nesmrtelnému kolektivu práce ... Je to historický optimismus nové společenské třídy." (Lad. Štoll.)

Pro vydání: 1. vyd, 1950, česky, Svoboda / Klasikové, Sv. 17, Praha

"Nesmírně čestná a krásná úloha připadla J.W. v historii naší literatury a národa vůbec: je básníkem raného mládí komunismu v naší vlasti," říká v předml. F. Nečásek, nastiňuje W. vývoj od sb. "Host do domu", kdy W. byl ještě jen "básník, jenž miloval světů, motivuje jeho přerod v básníka-bojovníka, "těžkou hodinu", kdy v krvi a bolesti dochází W. k poznání, že je třeba mít "nejen dobré srdce, ale též dobré pěsti". Básník poznal a procítil, že komunismus si žádá člověka celého, nových mravních vlastností, a že takto nové musí být i revoluční proletář. umění. Zápas o toto umění byl W. i zápasem za lidovost, prostotu a srozumitelnost umění, za relistickou tvůrčí metbodu. "Jediný z našich mladých viděl, a věděl, že ne z buržoas. rafinovanosti, ale ze zdravého základu naší klasiky, našeho umění, vyrostlého z lidu a pro lid, vede cesta k socialismu." (Z. Nejedlý.) Výbor obs.: Jinoš. verše, Lyrika zrání, Fragmenty, Bás. v próze, Pohádky, Povídky, Zápisky z nemoci, Studie a stati, Z dopisů A.M. Píšovi, Host do domu, Těžká hodina, Básně z pozůstalosti. - "W. je atheista a filosof. materialista. Ta W. víra, to je aktivní princip v člověku, to je kus kultur. pokladu v člověku, to je věc pocitu příslušnosti k lid. živlu, k nesmírnému, nesmrtelnému kolektivu práce. Je to historický optimismus nové společenské třídy." (Lad. Štoll.)

Můj názor na knihu Výbor z díla:

zrušit
, 4. dopln. vyd. ve SNDK, česky, SNDK, Praha, 83 stran
TOPlist