poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

České pohádky

Další autoři: Denisa Sasínová (ilustrátor), Denisa Sasínová

eKniha ke stažení:

Řípka, 2013, Baila.net
ZDARMA

Papírovou knihu můžete koupit zde:

vydání z r.
skladem
75 Kč

Kniha je momentálně vyprodána ve všech obchodech ze země: Slovenská republika.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 2001, česky, Knižní expres, Ostrava

V knize čtenáři naleznou nejen velice známé pohádky (Zlatovláska, Otesánek, Tři zlaté vlasy děda Vševěda), ale i několik dalších, méně publikovaných. Knihu doplňují černobílé ilustrace. A2, A3 pok

Soubor padesáti českých pohádek z tvorby K. J. Erbena

Pro vydání: 2001, česky, Knižní expres, Ostrava

V knize čtenáři naleznou nejen velice známé pohádky (Zlatovláska, Otesánek, Tři zlaté vlasy děda Vševěda), ale i několik dalších, méně publikovaných. Knihu doplňují černobílé ilustrace. A2, A3 pok

Soubor padesáti českých pohádek z tvorby K. J. Erbena

Soubor padesáti českých pohádek z tvorby K. J. Erbena.

Pro vydání: 1992, česky, Carmen, Praha

Dvě známé pohádky o Ptáku Ohniváku a lišce Ryšce a o Otesánkovi doplněné četnými obrázky

Pro vydání: 1992, česky, Carmen, Praha

Pět Erbenových pohádek v krásném dárkovém vydání s mnoha ilustracemi

Klasické české pohádky s původními ilustracemi Artuše Scheinera

Klasické pohádky v dárkovém vydání

Pro vydání: 1992, česky, Carmen, Praha

Klasické pohádky v dárkovém vydání

Pro vydání: Vyd. v Národní knihovně 1, 1958, česky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění / Národní knihovna, sv. 57, Praha

Do tohoto vydání jsou zařazeny především pohádky, které Erben sám otiskl, nebo takové autentické texty, jež byly vydány po jeho smrti z rukopisné pozůstalosti

Pro vydání: 2. vyd, 1952, česky, SNDK / Knižnice pro národní školy, Praha

Pořadatel Českých pohádek (za života Erbenova knižně nevydaných, roztroušených po různých časopisech a z velké části v rukopisech) se snažil "dáti svazku podobu a rozdělení, jež by se přibližovaly pravděpodobným záměrům básníkovým". V čelo postavil jako "uhelný kámen" Erbenovy pohádkové tvořivosti Národní české pohádky, do kteréhožto souboru zařadil vyspělé ukázky Erbenova vypravěčského úsilí, pokusiv se zároveň restituovati skladebně rozvržení nevydané sbírky. Do druhého dílu s názvem Průprava zahrnul ucelené prvotiny a pohádky z mladšího údobí, které by asi nebyly nalezly místa v knižní sbírce Erbenově. Na tento oddíl navazují zlomky a paralipomena, obsahujíci úlomky textů, nedokončené pohádky i původní varianty později přepracovaných pohádek. Poslední skupinu tvoří Materiálové zápisy s poznámkovými texty nestylisovanými, mnohdy samým vypravěčem psanými a Erbenem pouze doplňovanými. Dále připojil pořadatel ke knize ediční poznámky a podrobné vysvětlivky k jednotlivým pohádkám

Z bohatého pokladu národních pohádek vyprávěných K.J. Erbenem, byly do této knihy pojaty takové, které nejnázorněji ukazují, jak každý člověk je závislý na pomoci druhých lidí a jak je proto nutné, aby lidé pomáhali sobě navzájem, zvířátkům i květinám. Obs. pohádky: Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Zlatovláska, Hrnečku vař!, Pták Ohnivák a liška Ryška, Jirka s kozú, Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Pro vydání: 4. vyd, 1951, česky, Melantrich / Erben, Karel Jaromír: Dílo, Sv. 3, Praha

Pořadatel Českých pohádek (za života Erbenova knižně nevydaných, roztroušených po různých časopisech a z velké části v rukopisech) se snažil "dáti svazku podobu a rozdělení, jež by se přibližovaly pravděpodobným záměrům básníkovým... V čelo postavil jako "úhelný kámen" Erbenovy pohádkové tvořivosti Národní české pohádky, do kteréhožto souboru zařadil vyspělé ukázky Erbenova vypravěčského úsilí, pokusy se zároveň restituovati skladebně rozvržení nevydané sbírky. Do druhého dílu s názvem Průprava zahrnul ucelené prvotiny a pohádky z mladšího údobí, které by asi nebyly nalezly místa v knižní sbírce Erbenově. Na tento oddíl navazují Zlomky a paralipomena, obsahující úlomky textů, nedokončené pohádky i původní varianty později přepracovaných pohádek. Poslední skupinu tvoří Materiálové zápisy s poznámkovými texty nestylisovanými, mnohdy samým vypravěčem psanými a Erbenem pouze doplňovanými. Dále připojil pořadatel ke knize ediční poznámky a podrobné vysvětlivky k jednotlivým pohádkám

Pro vydání: 1. vyd, 1951, česky, SNDK / Knižnice pro národní školy, Praha

Z pětadvaceti Erbenových pův. pohádek šest klasických: Tři zlaté vlasy Děda Vševěda, Zlatovláska, Hrnéčku, vař, Pták Ohnivák a liška Ryška, Jirka s kozú, Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Pro vydání: 3., přehlédnuté vyd, 1949, česky, Melantrich / Dílo Karla Jaromíra Erbena, sv. 3, Praha

Grundovo vydání škrtá z průkopnické edice Tillovy (sbírka nebyla vydána za Erbenova života, až 1905 vydal Tille 16 pohádek u Laichtra, v pozděj. vydáních posléze 23 pohádek) ty pohádky, o nichž vydavatel nabyl presvědčení, že je Erben nesepsal. Tak základem je 20 pohádek, k nimž přiřazeno 11 textů nových, 10 zlomků a samostat. variant a 8 materiál. zápisů

Pro vydání: 2. vyd, 1949, česky, Svit, n.p. nakl. Tisk, Gottwaldov

Výbor pořízen z kritického vydání Ant. Grunda; zvoleny pohádky kouzelné, pokud dávají povzbudivý příklad dobrých a silných hrdinů, aniž by děsily, a humorné, zdůrazňující vítězství lidového důvtipu

Můj názor na knihu České pohádky:

zrušit
, česky, Knižní expres,, Ostrava, 240 stran, ISBN: 8086132633
TOPlist