poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Syn pluku

Další autoři: Jaroslav Hulák (překladatel)

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 6. vyd. v Albatrosu, v Klubu mladých čtenářů 1. vyd, 1975, česky, Albatros / Klub mladých čtenářů, Praha

Reedice populárního románu z Velké vlastenecké války, jehož hrdinou je sirotek, kterého válka připravila o rodiče a domov a který se stává přítelem sovětských rozvědčíků a později

Pro vydání: 6. vyd. v Albatrosu, v Klubu mladých čtenářů 1. vyd, 1975, česky, Albatros / Klub mladých čtenářů, Praha

Reedice populárního románu z Velké vlastenecké války, jehož hrdinou je sirotek, kterého válka připravila o rodiče a domov a který se stává přítelem sovětských rozvědčíků a později jejich druhem v útvaru. Kniha, podávající živý a pravdivý obraz života sovětských lidí v útrapách válečné doby, vychází s doslovem, v němž se překladatel s dětmi zamýšlí nad knihou a nad dílem jejiho autora

Pro vydání: 4. vyd., v SPN 2. vyd, 1958, česky, SPN / Mimočítanková četba, Praha

Povídka z Velké vlastenecké války, jejíž hrdinou je 12letý vesnický chlapec Váňa Solncev, kterému Němci zabili rodiče a on sám nalezen sovětskými rozvědčíky stává se jejich druhem v útvaru, prožívá s nimi chvílebojůiodpočinku,prokazuje neobyčejnou bystrost, vojenské nadání a hrdinství

Pro vydání: 3. vyd., (v SPN 1. vyd.), 1957, česky, SPN / Mimočítanková četba, Praha

Vyprávění z Velké vlastenecké války o chlapci, kterému Němci zabili rodiče. Dva roky se Váňa Solncev ukrýval před Němci v obsazeném území, dokud se ho neujali rozvědčíci sovětského dělostřeleckého pluku. Hoch se stal jejich druhem a prožíval s nimi chvíle bolů i odpočinku. "Váňa Solncev je skutečný romantický hrdina se svým složitým osudem, hrdinskými činy, opravdovým přátelstvím, a zároveň je to obyčejný vesnický chlapec, nanejvýš živý a nefalšovaný. A tento hrdina je obklopen právě takovými lidmi, jako je sám, prostými vojáky Rudé armády, vítězi ve válce, která nemá obdoby." (S. Maršak.)

Pro vydání: 6. vyd., (v SNDK 3. vyd., v knižnici mimočítankové četby 2. vyd.), 1956, česky, SNDK / Mimočítanková četba, Praha

Vyprávění z Velké vlastenecké války o chlapci, kterému Němci zabili rodiče. Dva roky se Váňa Solncev ukrýval před Němci v obsazeném území, dokud se ho neujali rozvědčíci sovětského dělostřeleckého pluku. Hoch se staljejichdruhemaprožíval s nimi chvíle bojů i odpočinku. "Váňa Solncev je skutečný romantický hrdina se svým složitým osudem, hrdinskými činy, opravdovým přátelstvím, a zároveň je to obyčejný vesnický chlapec, nanejvýš živý anefalšovaný.Atentohrdina je obklopen právě takovými lidmi, jako je sám, dobrými, prostými - vojáky Rudé armády, vítězi ve válce, která nemá obdoby." (S. Maršak)

Pro vydání: 5. vyd., (v SNDK 2. vyd.,1. vyd. v knižnici mimočítankové četby), 1954, česky, SNDK / Mimočítanková četba, Praha

Vyprávění z Velké vlastenecké války o chlapci, kterému Němci zabili rodiče. Dva roky se Váňa Solncev ukrýval před Němci v obsazeném území, dokud se ho neujali rozvědčíci sovětského dělostřeleckého pluku. Hoch se staljejichdruhemaprožíval s nimi chvíle bojů i odpočinku. V bojích prokázal neobyčejnou bystrost, vojenské nadání a hrdinství; útvar ho přijal za vlastního a jako svého dobrého, chrabrého a spolehlivého syna ho poslal na studiadoSuvorovovavojenskéhoútvaru. "Váňa Solncev je skutečný romantický hrdina se svým složitým osudem, hrdinskými činy, opravdovým přátelstvím, a zároveň je to obyčejný vesnický chlapec, nanejvýš živý a nefalšovaný. A tento hrdinajeobklopen právětakovýmilidmi, jako je sám, dobrými, prostými - vojáky Rudé armády, vítězi ve válce, která nemá obdoby." (S. Maršak.)

Pro vydání: 4. vyd., ve SNDK 1. vyd, 1952, česky, SNDK / Knižnice pro střední školy, Praha

Povídka z Vel. vlast. války, jejíž hrdinou je 12letý vesnický chlapec, který utekl z jednoho ze strašných "dětských útulků", kam ho nacisté poslali, když byli jeho rodiče spolu s ostatními obyvateli vesnice zavražděni. Dva roky se Váňa Solncev sám ukrýval před Němci v obsazeném území, dokud ho nenašli a neujali se ho rozvědčíci sovět. dělostřeleckého pluku. Hoch, který po dlouhém strádání přilnul k družnému vojenskému životu, se stal rozvědčíkům přesným a svědomitým průvodcem v terénu, který bezpečně ovládal. V bojích prokázal neobyčejnou bystrost, vojenské nadání a hrdinství (i když ho dětská ctižádost jednou téměř zahubila), útvar ho přijal za vlastního a jako svého dobrého, chrabrého a spolehlivého syna ho poslal na studia do Suvorovova vojenského ústavu. "Váňa Solncev je skutečný romantický hrdina se svým složitým osudem, hrdinskými činy, opravdovým přátelstvím a zároveň je to obyčejný vesnický chlapec, nanejvýš živý a nefalšovaný. A tento hrdina je obklopen právě takovými lidmi, jako je sám, dobrými, prostými - vojáky Rudé armády, vítězi ve válce, která nemá obdoby". (S. Maršak.)

Pro vydání: 4. vyd, 1951, česky, Mladá fronta / Vpřed, Sv. 12, Praha

Povídka z Vel. vlast. války, jejíž hrdinou je 12letý vesnický chlapec, který utekl z jednoho ze strašných německých "dětských útulků", kam ho nacisté poslali, když byli jeho rodiče spolu s ostatními obyvateli vesnice zavražděni. Dva roky se Váňa Solncev sám ukrýval před Němci v obsazeném území, dokud ho nenašli a neujali se ho rozvědčíci sovět. dělostřeleckého pluku. Hoch, který po dlouhém strádání přilnul k družnému vojenskému životu, se stal rozvědčíkům přesným a svědomitým průvodcem v terénu, který bezpečně ovládal. V bojích prokázal neobyčejnou bystrost, vojenské nadání a hrdinství (i když ho dětská ctižádost jednou téměř zahubila), útvar ho přijal za vlastního a jako svého dobrého, chrabrého a spolehlivého syna ho poslal na studia do Suvorovova vojenského ústavu. "Váňa Solncev je skutečný romantický hrdina se svým složitým osudem, hrdinskými činy, opravdovým přátelstvím, a zároveň je to obyčejný vesnický chlapec, nanejvýš živý a nefalšovaný. A tento hrdina je obklopen právě takovými lidmi, jako je sám, dobrými, prostými - vojáky Rudé armády, vítězí ve válce, která nemá obdoby." (S. Maršak)

Pro vydání: 3. vyd, 1950, česky, Mladá fronta / Vpřed, Praha

Vyprávění z Velké vl. války o chlapci, kterému Němci zabili rodiče. V lese ho najdou a ujmou se ho sovět. vojáci. Hoch se stane jejich druhem a prožívá s nimi chvíle bojů i odpočinku, osvědčiv své hrdinství

Pro vydání: 2. vyd, 1949, česky, Mladá fronta / Nástup, Sv. 4, Praha

Vyprávění z Vel. vlastenecké války o chlapci, kterému Němci zabili rodiče. V lese ho najdou a ujmou se ho sovět. vojáci. Hoch se stane jejich druhem a prožívá s nimi chvíle bojů i odpočinku, osvědčiv své hrdinství. - Zfilmováno

Můj názor na knihu Syn pluku:

zrušit
, 7. vyd. v SPN, česky, SPN / Mimočítanková četba, Praha, 165 stran
TOPlist