poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Poklad: Historický obraz z osmnáctého století

Další autoři: Zdeněk Nejedlý (autor úvodu atd.)

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 1. vyd. v Čs. spis, 1974, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Sv. 18, Praha

Děj románu, zachycujícího počátky našeho národního obrození, se odehrává na zámku v Potštejně. Líčí dvojí podobu osvícenství, a to jednak neplodného, vyčerpávajícího se hledáním pokladu, jak ho

Pro vydání: 1. vyd. v Čs. spis, 1974, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Sv. 18, Praha

Děj románu, zachycujícího počátky našeho národního obrození, se odehrává na zámku v Potštejně. Líčí dvojí podobu osvícenství, a to jednak neplodného, vyčerpávajícího se hledáním pokladu, jak ho představuje zámecký hrabě, a jednak bojovného, zabarveného již vlasteneckými tendencemi, jak ho představují vlastenecký lékař Kamenický, potštejnský kaplan Rokyta, mladá šlechtična Renáta a jiní. Milostné a romantické motivy se prolínají se zápasem mezi osvícenstvím a jezuitským tmářstvím a jím živenou zaostalostí lidu

Pro vydání: 1. vyd. v MF, 1956, česky, MF / Národní klasikové, Sv. 27, Praha

Román (napsaný r. 1881) stopuje první záblesky českého obrození po době temna v životním prostředí rokokové šlechty. Podstatu obrození vidí Jirásek především v osvobození lidu od pout, do nichž jej uvrhla panovačnost starého feudalismu. V románě se vypráví o tom, jak majitel zámku a panství Potštejna, osvícenec, hledá poklad ve zříceninách starého hradu. Hlavním nositelem osvícenství není však zde tento šlechtic, ani jiní zástupci rokokové společnosti, ale lékař lidového původu, který bojuje proti jesuitské zlobě, proti duševní otupělosti, pověrčivosti a náboženskému fanatismu mezi lidem. Naučí se chápat i snahy o nový, lepší život českého národa. Pronásledované České bratry zachraňuje posléze vydání tolerančního patentu (1781). (Podle Z. Nejedlého)

Pro vydání: 2. vyd. souboru Jiráskova díla ... ve SNKLHU, 1953, česky, SNKLHU / Jirásek, Alois: Odkaz národu, Sv. 20, Praha

Román (napsaný r. 1881) stopuje první záblesky čes. obrození po době temna v životním prostředí rokokové šlechty. Podstatu obrození vidí J. především v osvobození lidu od pout, do nichž jej uvrhla panovačnost starého feudalismu. V "Pokladu" jsou to pouta duševní, ona strašná duchovní tma, v níž byl lid udržován, jen aby neprohlédl. V románě se vypráví o tom, jak majitel zámku a panství Potštejna, osvícenec neplodné povahy, hledal poklad v zříceninách starého hradu. Hlavním nositelem osvícenství není zde však tento šlechtic, nebo snad jiní zástupci rokokové společnosti, ale lékař lidového původu, který bojuje proti jesuitské zlobě, proti duševní otupělosti, pověrčivosti a náboženství fanatismu mezi lidem. Naučí se chápat i snahy o nový a lepší život a osud čes. národa. Pronásledované tajné České bratry zachraňuje posléze vydání tolerančního patentu (1781). (Podle Zd. Nejedlého.)

Pro vydání: 16. vyd., ve Vyšehradě 1. vyd, 1952, česky, Vyšehrad / Živý odkaz domova, Sv. 18, Praha

Román (napsaný r. 1881) stopuje první záblesky čes. obrození po době temna v životním prostředí rokokové šlechty. Podstatu obrození vidí J. především v osvobození lidu od pout do nichž jej uvrhla panovačnost starého feudalismu. V "Pokladu" jsou to pouta duševní, ona strašná duchovní tma, v níž byl lid udržován, jen aby neprohlédl. V románě se vypráví o tom, jak majitel zámku a panství Potštejna, osvícenec neplodné povahy, hledal poklad v zříceninách starého hradu. Hlavním nositelem osvícenství není zde však tento šlechtic, nebo snad jiní zástupci rokokové společnosti, ale lékař lidového původu, který bojuje proti jesuitské zlobě, proti duševní otupělosti, pověrčivosti a náboženství fanatismu mezi lidem. Naučí se chápat i snahy o nový a lepší život a osud čes. národa. Pronásledované tajné České bratry zachraňuje posléze vydání tolerančního patentu (1781). (Podle Z. Nejedlého.)

Pro vydání: 1951, česky, Melantrich / Aloise Jiráska odkaz národu, Sv. 20, Praha

Odehrává se v rokokovém zámku pod hradem Potštejnem r. 1781. Hrabě Harbuval-Chamaré, pán na Potštejně, hledá na základě lidových pověstí ve zříceninách hradu poklad, objeví však na rozhodném místě sklepení, které bylo skrýší a tajnou modlitebnou evang. Bratří, a najde v něm poklad helvetský, šestidílnou bibli Kralickou a bratrský kalich. Evangelické emigranty, které náhodou ve stejný okamžik přistihne ve skrýši exjesuita P. Steydl, dává hrabě uvěznit, zachrání je však právě vydaný Toleranční patent. Příběhy jednotlivých postav románu jsou vylíčeny tak, aby ukázaly rozdíl mezi tmářstvím, náboženskou nesnášenlivostí a fanatismem vesničanů, podléhajících vlivu jesuity Steydla, a mezi osobní statečností a přemýšlivostí lidových tajných nekatolíků, kterých se zastává osvícenec MUDr. Kamenický. Hrabě Chamaré je představitelem odumírající šlechty

Pro vydání: 1951, česky, Práce / Románové novinky, Čís. 64-65, Praha

Románový příběh z posledních let pobělohorského "temna" se odehrává v zámku pod zříceninami hradu Potštejna r. 1781. Hrabě Chamaré, představitel upadajícího feudalismu, hledá na základě lidových pověstí ve zříceninách hradu domnělý poklad. Po nákladném kopání objeví však skrýši s tajnou evangelickou modlitebnou. Emigranty tam náhodou se skrývající dává exjesuita P. Steydl, nelítostně štvoucí český lid, zavřít. Zachrání je však toleranční patent Josefa II. právě vydaný a svobodu víry povolující. Tím se uvolňuje i prostému lidu cesta svobodnějším myšlenkám, jichž představitelem je tu lékař-osvícenec Kamenický, příznivec tajných nekatolíků mezi lidem. V dramaticky stupňovaném příběhu konfrontuje Jirásek na pozadí ovzduší té doby rodící se boj lidových vrstev a pokrokové inteligence s tmářskou církevní reakcí a feudálním panstvem

Pro vydání: 13. vyd, 1949, česky, Státní nakladatelství / Jirásek, Alois: Sebrané spisy, Sv. 22, Praha

(1881 ve Světozoru, kn. po prvé 1885). Svět rokokové a osvícenské josefinské šlechty, Potštejn, severových. Čechy. První pokus o sledování praménků českého nár. obrození

Můj názor na knihu Poklad:

zrušit
, 3. vyd. v Odeonu, česky, Odeon / Jirásek, Alois: Odkaz národu, Sv. 20, Praha, 198 stran
TOPlist