poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Hordubal: Povětroň ; Obyčejný život

Papírovou knihu můžete koupit zde:

vydání z r.
skladem
157 Kč
vydání z r.
skladem
160 Kč

Kniha je momentálně vyprodána ve všech obchodech ze země: Slovenská republika.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Co o knize říká nakladatel:

Noetická trilogie Hordubal, Povětroň, Obyčejný život je po umělecké stránce bezesporu vrcholem tvorby Karla Čapka. I na prahu 21. století zůstává navýsost moderní a současná - nejen svým poselstvím,…
Noetická trilogie Hordubal, Povětroň, Obyčejný život je po umělecké stránce bezesporu vrcholem tvorby Karla Čapka. I na prahu 21. století zůstává navýsost moderní a současná - nejen svým poselstvím, ale i svou mnohovrstevnatostí. Jednotlivé příběhy nemají spolu související děj ani společné postavy, nejsou spojena časovou posloupností ani vykreslovaným prostředím a jsou stylově různorodá. Společná jsou jim však některá klíčová témata, která ovšem rozehrávají po svém - strach z osamělosti, potřeba lásky a srdeční slabost, rozpor mezi všedností a poezií, touha po něčem, co nás přesahuje. V každém z nich hraje důležitou roli smrt v několika podobách (v Hordubalovi je to motiv vraždy, v Povětroni pád letadla se smrtelným zraněníma v Obyčejném životě srdeční záchvat) a tato mezní situace slouží jako impulz k hledání člověka. Všechna rozvíjejí problém možností, způsobů a cest lidského poznávání. Čapkova trilogie je mementem před zjednodušenými výklady světa, podceňováním druhého člověka, pustotou a zevšedněním života a mezilidských vztahů.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: Vydání první, česky

Juraj Hordubal se vrací po osmi letech těžké práce v Americe domů na poloninu, k milované ženě a dcerce. Za vydělané peníze jeho žena zvelebila statek, ale i s dcerou se mu odcizila. Na statku vládne mladý čeledín, který nejenže svedl Jurajovi ženu, ale rozeštvává ho i

Pro vydání: Vydání první, česky

Juraj Hordubal se vrací po osmi letech těžké práce v Americe domů na poloninu, k milované ženě a dcerce. Za vydělané peníze jeho žena zvelebila statek, ale i s dcerou se mu odcizila. Na statku vládne mladý čeledín, který nejenže svedl Jurajovi ženu, ale rozeštvává ho i se sousedy. Světu, do něhož se vrátil, přestává hrdina rozumět a tiše trpí, přesto však do poslední chvíle hájí čest své ženy.Těžká práce a trápení si vybere svou daň a když Juraj onemocní, na smrt nemocného muže jeho žena s čeledínem zavraždí. Jejich čin vyjde najevo a při vyšetřování i soudním přelíčení se celý příběh odehrává znovu, z hlediska zavražděného, pachatelů zločinu, i z hlediska nezaujatých představitelů zákona, a dává autorovi příležitost k tomu, aby čtenáři naznačil, jak mnohotvárná je spravedlnost, a že k poznání pohnutek člověka a pravdy o něm nestačí jen jediný pohled.

V tragickém dramatu prostého sedláka z předválečné Podkarpatské Rusi, který se stal obětí vraždy, sleduje autor ze tří různých hledisek rozporuplný proces hledání pravdy o psychice a činech konkrétního člověka.

Pro vydání: 2011, česky, Slovart, V Praze

Otázka po možnosti poznání druhého člověka ústí k pochopení skutečnosti, že jednou z cest je především poznání sebe sama a že pravda je pouze souhrnem individuálních postojů a postřehů a skládá se z mnoha dílčích pravd. V Hordubalovi je známý životní příběh nahlížen zvenčí z několika úhlů, v Povětroni je neznámý lidský osud rekonstruován z řady odlišných stanovisek a konečně v Obyčejném životě sám jeho hrdina nalézá skryté a mnohoznačné stránky své povahy a své životní šance

Souborné vydání volné románové trilogie, v níž se autor snaží interpretovat problém objektivní skutečnosti z různých subjektivních hledisek

Pro vydání: Vyd. v nakl. Academia 1, 2009, česky, Academia, Praha

Juraj Hordubal se vrací po osmi letech těžké práce v Americe domů na poloninu, k milované ženě a dcerce. Za vydělané peníze jeho žena zvelebila statek, ale i s dcerou se mu odcizila. Na statku vládne mladý čeledín, který nejenže svedl Jurajovi ženu, ale rozeštvává ho i se sousedy. Světu, do něhož se vrátil, přestává hrdina rozumět a tiše trpí, přesto však do poslední chvíle hájí čest své ženy.Těžká práce a trápení si vybere svou daň a když Juraj onemocní, na smrt nemocného muže jeho žena s čeledínem zavraždí. Jejich čin vyjde najevo a při vyšetřování i soudním přelíčení se celý příběh odehrává znovu, z hlediska zavražděného, pachatelů zločinu, i z hlediska nezaujatých představitelů zákona, a dává autorovi příležitost k tomu, aby čtenáři naznačil, jak mnohotvárná je spravedlnost, a že k poznání pohnutek člověka a pravdy o něm nestačí jen jediný pohled

V tragickém dramatu prostého sedláka z předválečné Podkarpatské Rusi, který se stal obětí vraždy, sleduje autor ze tří různých hledisek rozporuplný proces hledání pravdy o psychice a činech konkrétního člověka

Pro vydání: 2000, česky, Otakar II, Praha

Otázka po možnosti poznání druhého člověka ústí k pochopení skutečnosti, že jednou z cest je především poznání sebe sama a že pravda je pouze souhrnem individuálních postojů a postřehů a skládá se z mnoha dílčích pravd. V Hordubalovi je známý životní příběh nahlížen zvenčí z několika úhlů, v Povětroni je neznámý lidský osud rekonstruován z řady odlišných stanovisek a konečně v Obyčejném životě sám jeho hrdina nalézá skryté a mnohoznačné stránky své povahy a své životní šance

Souborné vydání volné románové trilogie, v níž se autor snaží interpretovat problém objektivní skutečnosti z různých subjektivních hledisek

Pro vydání: 1998, česky, NLN, Nakladatelství Lidové noviny / Česká knižnice, Praha

Otázka po možnosti poznání druhého člověka ústí k pochopení skutečnosti, že jednou z důležitých cest k poznání a pochopení bližních je především poznání sebe sama. V Hordubalovi je známý životní příběh jednoduchého vesničana nahlížen zvenčí z několika hledisek, v Povětroni je neznámý lidský osud rekonstruován z odlišných hledisek a v Obyčejném životě nalézá sám jeho hrdina skryté a mnohoznačné stránky své povahy i svoje životní šance. Kb

Souborné vydání románové trilogie, jejíž jednotlivé části vznikaly i vycházely postupně, ale které sjednocuje rozbor a vývoj stejné základní myšlenky

Pro vydání: Hordubal 21. vyd., (v Čs. spis. 4. vyd.), Povětroň 20. vyd., (v Čs. spis. 4. vyd.), Obyčejný život 17. vyd., (v Čs. spis. 4. vyd.), 1971, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Sv. 5, Praha

Trilogie s autorovým doslovem se skládá z baladického příběhu Hordubal (1933) z Podkarpatské Rusi, z exotického příběhu o zřítivším se letci Povětroň (1934) a z Obyčejného života (1934), civilistického příběhu,ukazujícíhobohatství zdánlivě prostého života. Jednotlivé její články spojuje totéž poslání a Čapkova umělecká technika, rozklad reality a její nový sklad z hlediska různých postav. Tento postup umožňuje autorovi ukázat, žeconejdokonalejší poznání člověka je podmínkou lásky k němu, základním bodem praktické mravnosti

Pro vydání: V edici Klíč vyd. 1, 1965, česky, Československý spisovatel / Klíč, sv. 49, Praha

Autor, v němž se pojil spisovatel s filozofem, dokládá v trilogii své přesvědčení, že "člověk je zástup skutečných i možných osob", na třech příbězích: primitivního Rusína (Hordubal), který v Americe sice získal peníze, ale po návratu poznal, že zatím ztratil ženu i domov, dále těžce zraněného letce (Povětroň), o němž nikdo nic bližšího neví a lidé se nad jeho tělem snaží najít odpovídající k němu život, a konečně železničního přednosty na penzi (Obyčejný život), jenž při zpětném pohledu na svůj život objevuje nekonečné možnosti lidských osudů a povah

Pro vydání: Hordubala vyd. 18., Povětroně vyd. 18., Obyčejného života vyd. 15, 1958, česky, Československý spisovatel / Výbor z díla Karla Čapka, sv. 3, Praha

Románová trilogie z let 1934-35 je trojím pokusem spisovatele a filosofa o hlubší a pravdivější pochopení člověka v jeho citech a činech. - Trilogie nemá ani jednu společnou postavu. Jednotlivé části spojuje jen umělecká metoda či spisovatelův záměr

Pro vydání: Dotisk 1. souborného vyd. trilogie, 17. vyd. Hordubala a Povětroně, 14. vyd. Obyčejného života, 1956, česky, Československý spisovatel / Čapek, Josef a Čapek, Karel: Dílo, Praha

Románová trilogie z let 1934-35 je trojím pokusem spisovatele a filosofa o hlubší a pravdivější pochopení člověka v jeho citech a počínáních. - "Hordubal" je baladický příběh podkarpatskoruského horala, vystěhovalce, který po návratu domů nachází lhostejnou ženu i dítě. S pokorou prostého člověka nese svůj osud klamaného muže až k tragickému konci. V "Povětroni" několik lidí (ošetřovatelka, jasnovidec a lékař) konstruuje z několika fakt pravděpodobný osud zřítivšího se umírajícího letce. - "Obyčejný život" je rekapitulace života železničního přednosty v pensi, jemuž se vlivem rozdílných povahových rysů zděděných po předcích jeví život nesmírným bludištěm, z něhož nemůže vlastní vůlí najít správné východisko. - Trilogie nemá ani jednu společnou postavu. Jednotlivé části spojuje jen umělecká metoda či spisovatelův záměr. I přes nesprávný filosofický názor je trilogie významné umělecké dílo, bohaté na nové poznatky a postřehy, přitažlivé a stavbou odvážné

Pro vydání: 1. souborné vyd. trilogie, 17. vyd. Hordubala, 17. vyd. Povětroně, 14. vyd. Obyčejného života, 1956, česky, Československý spisovatel / Čapek, Karel a Čapek, Josef: Dílo, Praha

Románová trilogie z let 1934-35 je trojím pokusem spisovatele a filosofa o hlubší a pravdivější pochopení člověka v jeho citech a počínání. - "Hordubal" je baladický příběh podkarpatoruského horala, vystěhovalce, který po návratu domů nachází lhostejnou ženu i dítě. S pokorou prostého člověka nese svůj osud klamaného muže až k tragickému konci. - V "Povětroni" několik lidí (ošetřovatelka, jasnovidec a lékař) konstruuje z několika fakt pravděpodobný osud zřítivšího se umírajícího letce. - "Obyčejný život" je rekapitulace života železničního přednosty v pensi, jemuž se život vlivem rozdílných povahových rysů zděděných po předcích, jeví nesmírným bludištěm, z něhož nemůže vlastní vůlí najít správné východisko. - Trilogie nemá ani jednu společnou postavu. Jednotlivé části spojuje jen umělecká methoda či spisovatelův záměr. I přes nesprávný filosofický názor je trilogie vyznamné umělecké dílo, bohaté na nové poznatky a postřehy, přitažlivé a svou stavbou odvážné

Můj názor na knihu Hordubal:

zrušit
, česky, Slovart, V Praze, 429 stran, ISBN: 9788073914592
TOPlist