poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu

Svazek VII. /

Další autoři: Zdeněk Kárník (sestavovatel, kompilátor), Michal Kopeček (sestavovatel, kompilátor), Zdeněk Kárník (sestavovatel, kompilátor), Jiří Kocian (sestavovatel, kompilátor), Jaroslav Pažout (sestavovatel, kompilátor), Jakub Rákosník (sestavovatel, kompilátor), Zdeněk Kárník, Michal Kopeček, Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Jakub Rákosník

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

První část publikace se zaměřuje na období před získáním mocenského monopolu komunistickou stranou v únoru 1948 a obsahuje studie věnované jejímu obrazu v lidoveckém tisku druhé poloviny 30. let na…
První část publikace se zaměřuje na období před získáním mocenského monopolu komunistickou stranou v únoru 1948 a obsahuje studie věnované jejímu obrazu v lidoveckém tisku druhé poloviny 30. let na příkladu publicistiky Lidových listů, odrazu propagandy Kominterny v ilegálním tisku ostravských komunistů na počátku II. světové války, levicovým mládežnickým organizacím na Moravě v protinacistickém odboji, osudu německých komunistů v Československu v prvních dvou poválečných letech a působení Alexeje Čepičky ve funkci předsedy Místního národního výboru v Kroměříži v letech 1945-1947.
Druhá část zahrnuje články zaměřené na dílčí témata z dějin KSČ v době, kdy byla stranou vládnoucí. Texty se zde zabývají vnitrostranickým vývojem Komunistické strany Slovenska od roku 1948 do začátku 60. let, situací v Jihomoravském krajském výboru KSČ v Brně v letech 1967-1968 a vztahům mezi KSČ a východoněmeckou Jednotnou socialistickou stranou Německa v letech 1969-1989. Je zde též poprvé publikován projev Gustáva Husáka na aktivu funkcionářů KSČ z obvodu Prahy 9 v závodě ČKD v Praze-Vysočanech 31. května 1969, který předznamenal nástup tzv. normalizace.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 1. vyd., 2003, česky, slovensky, anglicky, neznámý jazyk, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Dokořán / Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu do roku 1989, Praha

Sborník studií věnovaných dějinám socialismu a komunismu v Československu.

Sborník tematicky zaměřený na

Pro vydání: 1. vyd., 2003, česky, slovensky, anglicky, neznámý jazyk, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Dokořán / Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu do roku 1989, Praha

Sborník studií věnovaných dějinám socialismu a komunismu v Československu.

Sborník tematicky zaměřený na ideologii a praxi radikálního socialismu a komunismu a jejich úlohu v československých dějinách 20. století

Příspěvky jednotlivých autorů sjednocuje výše uvedené téma. Jsou věnovány klasifikaci pravicových a levicových politických proudů v ČSR v l. 1918-1948, levicové inteligenci, organizacím dělnické solidarity, politice slovenských komunistů po Mnichovu, protifašistické odbojové organizaci Předvoj atd. Jsou součástí širšího projektu, jehož cílem je syntetická historická práce

Sborník tematicky zaměřený na ideologii a praxi radikálního socialismu a komunismu a jejich úlohu v čs. dějinách 20. stol. (1918-1989)

Jednotlivé studie a stati se zabývají dílčími tématy - vztah komunistů ke svobodnému zednářství, reflexe společenského postavení žen v komunistické ideologii, obraz Sovětského svazu v prostředí československé levicové inteligence za první republiky, marxistická filosofie 50. let a revizionismus, KSČ a formování nové socialistické inteligence po únoru 1948, pražské jaro a studentské hnutí, reformní hnutí a sovětská okupace, politická opozice v Československu a v NDR

Sborník prezentuje pohled současné české historiografie na úlohu radikálního socialismu a komunismu v československých dějinách (20.-80.léta 20.stol.)

Odborné stati zpracovávají dílčí témata související s hlavním badatelským úkolem. Vycházejí z původního studia pramenů a přinášejí řadu nových poznatků. Jsou věnovány např. levicové inteligenci, ženskému hnutí, vlivu ruské revoluce na slovenské dělnické hnutí, volebním výsledkům KSČ ve 20. a 30. letech a v r. 1946, komunistickému protifašistickému odboji, ale i společnosti reálného socialismu v 50. a 60.letech, procesu tzv. normalizace, mírovému hnutí atd

Poslední sborník ediční řady věnované dějinám radikálního socialismu a komunismu v Československu v l. 1918-1989

Jednotlivé studie se zabývají dílčími tématy - KSČ a levicová inteligence ve 20. letech, programové zásady strany v boji proti nezaměstnanosti, poválečná struktura členské základny atd. V obecné rovině hledají autoři odpověď na otázku, zda byla socialistická etapa čs. dějin zákonitostí vyplývající z předchozího vývoje, či pouhou epizodou vnucenou vnějším zásahem a logikou poválečného dělení světa. Nicovaz

Sborník je věnován historickému obrazu socialismu, bolševismu a komunismu v českých a československých dějinách 20. stol

Můj názor na knihu Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu (Svazek VII. /):

zrušit
TOPlist