poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Obecná chirurgie: celost. vysokoškol. učebnice

Další autoři: Josef Istler (ilustrátor), Václav Šváb (autor)

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 6., část. přeprac. vyd, 1973, česky, Avicenum / Učebnice pro lék. fakulty, Praha

Nové vydání učebnice se liší od předchozího jen málo. Jde hlavně o vsunutí statí v jednotlivých kapitolách. Tak např. za rehabilitací přicházejí zvláštnosti pooperačního ošetřování v dětském věku a pooperační

Pro vydání: 6., část. přeprac. vyd, 1973, česky, Avicenum / Učebnice pro lék. fakulty, Praha

Nové vydání učebnice se liší od předchozího jen málo. Jde hlavně o vsunutí statí v jednotlivých kapitolách. Tak např. za rehabilitací přicházejí zvláštnosti pooperačního ošetřování v dětském věku a pooperační odezva předcházípooperačnímu ošetřování nemocných. Je změněno pořadí některých kapitol. Za farmakoterapií v chirurgii následují obecná nauka o poraněních, obvazy, směrnice pro chirurgickou posudkovou činnost a právní odpovědnost chirurga.Teprve po těchto statích následuje chirurgická rentgenologie

Pro vydání: 5., přeprac. vyd, 1966, česky, SZdN, Praha

Proti předchozím je toto vydání učebnice rozšířeno a doplněno ve statích o znecitlivění a kříšení, chirurgické dietetice, sterilizaci a dezinfekci a zvlášť podstatně v obrazové části. Pojednává o vyšetřovacích metodách a popisuje chirurgické výkony všeho druhu. Zabývá se antisepsí, asepsí, různými druhy anestézie, přípravou nemocných k operaci, pooperační péčí a pooperačními komplikacemi, traumatologií a obvazovou technikou. Probírá také infekční chirurgická onemocnění a posléze chirurgickou rentgenologii

Pro vydání: 4. vyd, 1958, česky, SZdN, Praha

Úvodní kapitoly jednají o podstatě chirurgie, jejích dějinách, o rozvoji chirurgie čs., ruské a sovětské, o antisepsi a asepsi. Další kapitoly pojednávají o znecitlivění, o vyšetřování nemocných, o přípravě koperaci,ooperačnítechnice, o některých důležitých výkonech obecného rázu, o pooperačním ošetřování nemocných, o pooperačních příhodách, o poraněních, obvazech a o posudkové činnosti. Zbývající kapitoly jsou věnoványchir.onemocněníminfekčníhopůvodu, vředům, cystám, novotvarům a chirurgické rentgenologii (nově zařazeno). Dílo je uzavřeno právními předpisy a statí o náplni chirurgických specializací

Pro vydání: 3., částečně opr. a dopln. vyd, 1953, česky, SZdN, Praha

Po úvodních kapitolách o podstatě chirurgie, jejích dějinách, o rozvoji čs. chirurgie, o antisepsi a asepsi popisuje autor všechny druhy znecitlivění, postup při vyšetřování chirurgických nemocných, přípravu k operacím, základy operační techniky, dále některé důležité výkony, pooperační ošetřování nemocných a příhody, poranění, všechny druhy obvazů, chirurgická onemocnění infekčního původu, první pomoc, zábranu úrazů atd. 3. vyd. je proti předchozímu doplněno 2 kapitolami: Předrevoluční ruská a sovětská chirurgie a Význam učení I.P. Pavlova. Kniha je určena jednak jako učebnice chirurgie pro mediky, jednak k postgraduálnímu školení lékařů

Pro vydání: 2., celkem nezměn. vyd, 1951, česky, Zdravotnické nakladatelství, Praha

Dotisk prvního vyd. první české obecné chirurgie, napsané prof. Karlovy university a primářem chirurg. oddělení Bulovky na popud prof. Jiráska. Opírá se zvláště o autorovy zkušenosti z I. chirurgické kliniky, z nemoc. pojišťovny i z Bulovky a je věnována především základům operační techniky a anestesiologie, ovšem a příslušnou mírou nutného zřetele k jiným oborům lékařským. Připojeny jsou i dějiny chirurgie a obraz vývoje chirurgie čsl., jakož i soupis užitého našeho písemnictví

Pro vydání: 1950, česky, Zdravotnické nakladatelství, Praha

První česká obecná chirurgie, napsaná mimořád. profesorem Karlovy univ. a primářem chirurg. oddělení Bulovky na popud prof. Jiráska. Opírá se o autorovy zkušenosti z I. chirurg. kliniky, z nemocen. pojišťovny i zBulovkyajevěnována především základům operační techniky a anestesiologie ovšem s přísluš. mírou nutného zřetele k jiným oborům lékařským. Připojeny jsou i dějiny chirurgie a obraz vývoje chirurgie československé jakož isoupisužitéhonašehopísemnictví

Můj názor na knihu Obecná chirurgie:

zrušit
, 7. vyd, česky, Avicenum / Učebnice pro lék. fakulty, Praha, 776 stran
TOPlist