poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Eugen Oněgin

Další autoři: Josef Hora (překladatel)

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 12. vyd., (v Lid. nakl. 2. vyd.), 1975, česky, Lidové nakladatelství / Trojka, Sv. 15, Praha

Veršovaný román, představující počátek velkého ruského realistického románu 19. století a první velký realistický román i v kontextu ostatních evropských literatur, přináší věrohodné zobrazení

Pro vydání: 12. vyd., (v Lid. nakl. 2. vyd.), 1975, česky, Lidové nakladatelství / Trojka, Sv. 15, Praha

Veršovaný román, představující počátek velkého ruského realistického románu 19. století a první velký realistický román i v kontextu ostatních evropských literatur, přináší věrohodné zobrazení ruského života první třetiny 19. století. Na pozadí satiricky zpodobených typů vesnických statkářů i velkosvětské moskevské a petrohradské smetánky ostře vynikají postavy dramatického příběhu - Taťána, Oněgin a Lenskij. Dílo obsahuje skvělé příklady autorovy milostné, přírodní a reflexívní lyriky, epického rozvíjení děje i dramatických dialogů

Pro vydání: 10. vyd., v SNKLHU 3. vyd, 1958, česky, SNKLHU, Praha

První veršovaný realistický román (psaný v letech 1823-1830) podává básnický obraz života statkářské Rusi 20. let 19. století. Základní dějový rozvrh se opírá o dva dopisy: Taťánin v třetí hlavě a Oněginův v poslední, osmé. Mezi dopisy je Oněginův souboj a smrt jeho přítele, hrdinovy cesty, líčení přírody a života, aforismy a intimní lyričnost. Je to "román, který vedle své neuvadající estetické krásy má pro nás cenu historického dokumentu, rýsujícího dobu přesněji a pravdivěji, než to do dnešního dne dělají desítky tlustých knih." (Gorkij.)

Pro vydání: 9. vyd., v SNKLHU 2. vyd, 1956, česky, SNKLHU / Nesmrtelní, Sv. 27, Praha

První ruský veršovaný realistický román (psaný v letech 1823-30) - básnický obraz života statkářské Rusi 20. let 19. stol. Základní dějový rozvrh se opírá o dva dopisy: Taťánin v třetí hlavě a Oněginův v poslední, osmé. V prvním se Taťána vyznává Oněginovi ze své lásky k němu, lásky mladého děvčete, které oslnil v jeho venkovském zátiší zjev velkoměstského světáka a je odmítnuta. V druhém se zpovídá stárnoucí Oněgin po letech dobrodružství a cest ze své rozhořelé lásky k Taťáně, kterou spatřil v petěrburské společnosti jako ženu jiného - a je odmítnut. Mezi dopisy je Oněginův souboj a smrt jeho přítele, hrdinovy cesty, líčení přírody a života, aforismy a intimní lyričnost, pronikající celým epickým dílem. Je to "román", který vedle své estetické krásy má pro nás cenu historického dokumentu, rysujícího dobu přesněji a pravdivěji, než desítky tlustých knih (Gorkij). (Podle úvodu)

Pro vydání: 8. vyd., v NV 1. vyd, 1955, česky, Naše vojsko / Knihovna vojáka, Sv. 80, Praha

První veršovaný realistický román (psaný v letech 1823-1830) podává básnický obraz života statkářské Rusi 20. let 19. století. Základní dějový rozvrh se opírá o dva dopisy: Taťánin v třetí hlavě a Oněginův v poslední,osmé.Vprvnímse Taťána vyznává Oněginovi ze své dětinské lásky k němu, lásky mladého děvčete, které oslnil v jeho venkovském zátiší skvělý zjev velkoměstského světáka, a je odmítnuta. V druhém se zpovídá stárnoucí Oněginpoletechdobrodružství acest ze své rozhořelé lásky k Taťáně, kterou spatřil v pětěrburské společnosti jako ženu jiného - a je odmítnut. Mezi dopisy je Oněginův souboj a smrt jeho přítele, hrdinovy cesty, líčení přírody aživota,aforismy aintimní lyričnost,pronikající jako lehká mlha celým epickým dílem. Je to "román, který vedle své neuvadající estetické krásy má pro nás cenu historického dokumentu, rýsujicího dobu přesněji a pravdivěji, než to dodnešníhodnedělají desítky tlustýchknih". (Gorkij). - Podle úvodu

Pro vydání: 7. vyd, 1954, česky, SNKLHU / Puškin, Aleksandr Sergejevič: Vybrané spisy, Knihovna klasiků, Sv. 4, Praha

První veršovaný realistický román (psaný v letech 1823-30) - básnický obraz života statkářské Rusi 20. let 19. století. Základní dějový rozvrh se opírá o dva dopisy. Taťánin v třetí hlavě a Oněginův v poslední, osmé. V prvním se Taťána vyznává Oněginovi ze své dětinné lásky k němu, lásky mladého děvčete, které oslnil v jeho venkovském zátiší skvělý zjev velkoměstského světáka, a je odmítnuta. V druhém se zpovídá stárnoucí Oněgin po letech dobrodružství a cest ze své rozhořelé lásky k Taťáně, kterou spatřil v petěrburské společnosti jako ženu jiného - a je odmítnut. Mezi dopisy je Oněginův souboj a smrt jeho přítele, hrdinovy cesty, líčení přírody a života, aforismy a intimní lyričnost, pronikající jako lehká mlha celým epickým dílem. Je to "román, který vedle své neuvadající estetické krásy má pro nás cenu historického dokumentu, rýsujícího dobu přesněji a pravdivěji, než to do dnešního dne dělají desítky tlustých knih" (Gorkij) - Podle úvodu

Pro vydání: 2. vyd., (1. vyd. SNKLHU), 1953, česky, SNKLHU / Operní libreta, Sv. 1, Praha

Nový překlad libreta, pořízený pro pražské Nár. divadlo r. 1945, nahrazuje dřívější převod Marie Červinkové-Riegrové z r. 1888. Podržuje ze staršího zčeštění některé významné verše, dnes již spjaté s předními postavami opery; jinak ovšem zavádí čistě hudební deklamaci a snaží se o řeč živou, prostou, lehkou a lidsky výstižnou - t. j. dávající vytušit charakterní pravdivost jednajících osob

Pro vydání: 6. vyd., v DP 1. vyd, 1952, česky, Mír-Druž. práce / Nesmrtelní, Sv. 41, Praha

Klasické dílo ruské liter., 1. veršovaný real. román (psaný v letech 1823-30), básnický obraz celé histor. epochy - života statkářské Rusi 20. let 19. stol. se skvělým typem představitele upadající vrstvy šlechtické třídy. Oněgin, znuděný velkoměstský světák, umdlený hrdina a omrzelý donjuan oslní mladé děvče Taťánu v jejím venkovském zátiší, aby po letech dobrodružství a cest byl odmítnut v prostředí petrohradské společnosti touže dívkou, nyní provdanou za starého šlechtice. Mezi tyto dva dějové vrcholy je vložen Oněginův souboj, smrt Lenského a cesty hrdinovy. Puškin v pravdivém obraze lidí, doby i patriarchálního ovzduší statkářské šlechty se netají odporem k nicotnému životu této společnosti, k jejím zvykům, tradicím a představám. O. patří do galerie t. zv. "zbytečných lidí", kriticky se stavících k svému prostředí, kteří však nedokážou vyvodit z toho pro sebe důsledky, lidí pyšných na svou výlučnost, v níž vidí znak své povýšenosti. Připojeny zachované zbytky 10. hlavy románu, z nichž bylo usuzováno na další Oněginovy osudy v okruhu a ovzduší děkabristického hnutí

Pro vydání: 1. vyd, 1950, česky, N. hud. vydav. Orbis / Operní libreta, Sv. 1, Praha

Nový překlad libreta, pořízený pro pražské Nár. divadlo r. 1945, nahrazuje dřívější převod Marie Červinkové-Riegrové z r. 1888. Podržuje ze staršího zčeštění některé významné verše, dnes již spjaté s předními postavami opery: jinak ovšem zavádí čistě hudební deklamaci a snaží se o řeč živou, prostou, lehkou a lidsky výstižnou - t. j. dávající vytušit charakterní pravdivost jednajících osob

Pro vydání: 1949, česky, František Borový / Hora, Josef: Dílo, Sv. 10, Praha

Překlad (vl. už 4. vyd). podle 5. sv. sebr. Spisů Puškinových, vydání Akademia 1935. Základem tohoto textu je první celkové vydání románu z r. 1833 porovnané s 2. vyd. z r. 1837 a poslední rukopisnou redakcí.Vlastníjména,básníkemvytečkovaná, jsou doplněna, vynechané sloky a části slok nejsou zařazeny. Pokud byly dokončeny a dochovány v P. pozůstalosti, podávají se tu v Dodatcích

Můj názor na knihu Eugen Oněgin:

zrušit
, 1. vyd, česky, Nestor / Minor, Bratislava, 335 stran, ISBN: 8089000177
TOPlist