poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Dokumenty

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

Název šestého svazku spisů vymezuje jeho obsah i pozici v něm soustředěných básní, cyklů a skladeb v básníkově díle i v české poezii.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 2., rev. vyd, 2001, česky, Paseka / Vladimír Holan - Spisy, sv. 6, V Praze, v Litomyšli

Holanovy překlady z tvorby Rainera Marii Rilkeho nebyly nikdy souborně publikovány a nebyly součástí ani Sebraných spisů Vladimíra Holana, vycházejících v letech 1964-1988 v nakladatelství Odeon.

Pro vydání: 2., rev. vyd, 2001, česky, Paseka / Vladimír Holan - Spisy, sv. 6, V Praze, v Litomyšli

Holanovy překlady z tvorby Rainera Marii Rilkeho nebyly nikdy souborně publikovány a nebyly součástí ani Sebraných spisů Vladimíra Holana, vycházejících v letech 1964-1988 v nakladatelství Odeon. Svazek obsahuje přetlumočení nejen Rilkeových sbírek, mezi které patří například "Růže. Okna", "Slavení" a "Sad", ale i jeho rozsáhlého souboru textů s názvem "Několik dopisů". Holan začal Rilkeho překládat přibližně v polovině třicátých let minulého století. Stojí za zmínku, že Rilke se vlastně stal prvním autorem, kterého Holan překládal. Rilke měl na Holana téměř magický vliv, který spočíval ve svébytném vidění světa, v jazykovém vybavení, ve výběru a zpracování motivů, takže není divu, že Holanův vztah k tomuto klasikovi německy psané literatury trval prakticky nepřetržitě po celý jeho život. I přes tento obdiv se Holan nepokoušel Rilkeho tlumočit otrockým způsobem: snažil se ponechat stranou přesný slovní význam a soustředil se na vyjádření zvukomalby, obraznosti a dalších znaků, v nichž viděl základ Rilkeho poetiky. Závěr publikace je věnován edičnímu komentáři, plynně přecházejícímu v literárně historickou studii o způsobu Holanova překládání Rilkeho z němčiny a z francouzštiny, z něhož čerpá i tato anotace

Soubor šesti básnických sbírek z období třicátých let. Výjimku tvoří poslední sbírka, Mozartiana, která vznikla v šedesátých letech

Soubor obsahuje dvě sbírky Bez názvu a Na postupu

Poezie. Třetí svazek Spisů zahrnuje básnické soubory: sbírku pro děti Bajaja, cykly Víno a Strach a konečně sbírku Bolest

Již samotný titul naznačuje, že do tohoto souboru jsou zařazeny ty Holanovy verše, které v sobě nesou výraznou dějovou linku. V prvním oddílu jsou shromážděny tři Holanovy skladby (První testament, Terezka Planetová, Cesta mraku), jež jsou často výstižně charakterizované jako básnické povídky a v pravidelných strofách přibližují atmosféru válečných let. Druhou část tvoří jedenáct dramatických příběhů, komponovaných volným veršem a zachycujících nejrůznější motivy. Holan v široce pojatém epickém prostoru vynalézavě pracuje například s autobiografickými prvky, s intimními i milostnými náladami, do nichž navíc promítá témata trýzně a vykoupení. Holanova poezie je napsána výsostným, až uhrančivým jazykem, který pouze potvrzuje autorovy zcela mimořádné tvůrčí schopnosti

Sedmý svazek spisů Vladimíra Holana obsahuje autorovy básnické texty, které vznikaly ve čtyřicátých až šedesátých letech minulého století

Poezie. Další svazek básníkova souborného díla, který obsahuje sbírky Na sotnách a Asklépiovi kohouta

Próza. Básně v próze, esej o umění a básnické deníky

Poezie. Próza. Publicistika

Jedenáctý svazek Spisů Vladimíra Holana obsahuje jeho překlady z díla světově proslulého básníka Rainera Marii Rilkeho

Většina překladů Vladimíra Holana z francouzské poezie vznikla v letech 1935-1945 a v této edici vychází poprvé v souborném, kompletním uspořádání. Holanovo přetlumočení francouzských veršů do české verze se datuje od okamžiku, kdy se stává hlavním redaktorem uměleckého časopisu Život, z něhož se mu podařilo vytvořit prestižní periodikum s širokým kulturním záběrem. Prvními Holanovými překlady se staly francouzsky psané verše Rainera Maria Rilkeho, později se věnoval i dalším autorům zvučných jmen, mezi něž patřili například Charles Baudelaire, Pierre de Ronsard, Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire a mnoho dalších. Je nutné poznamenat, že francouzská poezie představovala pro vznik a vývoj moderního českého básnictví důležitý inspirační zdroj, který nepopiratelně ovlivnil formování i směřování tohoto literárního proudu. Básně jsou v tomto rozsáhlém svazku publikovány chronologicky, a to podle dat narození jednotlivých autorů. Součástí knihy je i ediční komentář a soupis původních knižních vydání Holanových překladů z francouzské poezie

Dvanáctý svazek Spisů Vladimíra Holana obsahuje jeho překlady z francouzské poezie

V tomto období psal Holan poezii, která vzhledem k politickým událostem zaznamenala výraznou společenskou aktivitu. Promítá se v ní proto nástup fašismu, mnichovská tragédie, okupace i ukončení druhé světové války. Kontakt s dějinnou realitou oprostil Holana od jazykové obraznosti a v této době se jeho verš zcivilnil a v mnoha případech přešel až do epické vypravěčské polohy

Šestý svazek Spisů Vladimíra Holana obsahuje jeho básnické cykly, sbírky a skladby z let 1938 až 1946

Pro vydání: 1. vyd, 1976, česky, Odeon / Holan, Vladimír: Sebrané spisy, Sv. 6, Praha

Svazek poprvé řadí k sobě básně, cykly a sbírky, které k sobě patří vnitřním laděním a jednotným patosem. V první části jsou obsaženy verše z pohnutých let 1936-1939, tj. Odpověd Francii, Září 1938, Zpěv tříkrálový, dále první jinotajná skladba z okupace Sen a cyklus Chór, vzniklý na okraj Maeterlinckovy hry Alladina a Palomid. Druhá část přináší verše z let 1945-1946, tj. Dík Sovětskému svazu, Panychida, Rudoarmějci, Tobě

Můj názor na knihu Dokumenty:

zrušit
, 2., rev. vyd, česky, Paseka / Vladimír Holan - Spisy, sv. 6, V Praze, v Litomyšli, 228 stran, ISBN: 807185428X
TOPlist