poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Tvář baroka: poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí

Další autoři: Renata Ferklová

Papírovou knihu můžete koupit zde:

toto vydání
skladem
224 Kč

Kniha je momentálně vyprodána ve všech obchodech ze země: Slovenská republika.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Co o knize říká nakladatel:

Esejistická knížka z pera vynikajícího českého historika Zdeňka Kalisty je zároveň jeho knihou poslední – jejího vydání se autor již nedočkal.
„Poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář…
Esejistická knížka z pera vynikajícího českého historika Zdeňka Kalisty je zároveň jeho knihou poslední – jejího vydání se autor již nedočkal.
„Poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí,“ jak zní podtitul této knihy, nevznikaly snadno. Ve svých pětasedmdesáti letech Kalista začal náhle ztrácet zrak, což mu znemožnilo pracovat dále na svých rozpracovaných věcech. A tak naslepo, závislý na pomoci svých přátel a spolupracovníků, vyťukával na psacím stroji své úvahy o barokní epoše. Historické prameny mu byly nedostupné, a tak jediným zdrojem, z něhož mohl čerpat při promýšlení svého celoživotního tématu, byla jeho obdivuhodná
paměť. Baroko a jeho duchovní rozměr zaměstnávalo Kalistu už od třicátých let 20. století, ale teprve v Tváři baroka nabývají jeho úvahy působivě emotivního, osobního rázu. Kalista rozvažuje o tom, proč jeho badatelský zájem spočinul právě v této oblasti, a uvědomuje si, že základ jeho vnitřního spříznění s barokem leží v principech, které utvářely jak charakter doby, tak jeho samého – tedy nikoliv v činitelích vnějších, nýbrž v osudových danostech hlubinného rázu. A onou osudovou daností je Kalistovi snaha poznat Boha
skrze tento svět… a zastihnout v přirozeném nepřirozené.
Knihu lze doporučit jak historikům a kunsthistorikům, tak zájemcům o historii a umění vůbec.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: Vyd. 3., Ve Vyšehradu 1., 2014, česky, Vyšehrad, V Praze

Již slepý autor psal s obdivuhodnou pílí tyto své rozpravy s pomocí přátel a spolupracovníků. Jde o práci naprosto ojedinělou, psanou velice emotivně - při zachování stylu vědecké práce - i jako vyznání. Autor se snaží tlumočit

Pro vydání: Vyd. 3., Ve Vyšehradu 1., 2014, česky, Vyšehrad, V Praze

Již slepý autor psal s obdivuhodnou pílí tyto své rozpravy s pomocí přátel a spolupracovníků. Jde o práci naprosto ojedinělou, psanou velice emotivně - při zachování stylu vědecké práce - i jako vyznání. Autor se snaží tlumočit čtenáři své pojetí baroka - jako epochy, která touží postihnout za viditelným světem "druhý svět", podle jeho slov "svět duchový". Dokazuje to na přístupu k tomuto světu u mnoha rozličných osobností barokní doby - Terezie z Avily, Rembrandta, Ignáce z Loyoly, ale i Adama Michny z Otradovic a kupodivu i J.A. Komenského. Ideu doby barokní pozorně sleduje i v malířství, sochařství a architektuře. Zabývá se srovnáním baroka s předchozími styly - gotikou a renesancí nejen v idejích, ale i v pojetí hrdiny - za barokního "hrdinu" pokládá (a zdůvodňuje) Cervantesova Dona Quijota. Probírá církevní řády, které nejvíce baroko ovlivnily - Bosé Karmelitány a Tovaryšstvo Ježíšovo. Jim, ale i katolické inkvizici přisuzuje úsilí nastolit proti chaosu řád a zákon, což - pro nás paradoxně - vidí i u Komenského a Galilea. Zajímavá jsou Kalistova srovnávání - srovnává epochu baroka a osvícenství, zabývá se barokním pojetím kauzality, ale i srovnáním středověkého a barokního humoru (= sklon ke karikatuře). Velice zajímavá je i myšlenka určitého souznění baroka a judaismu. Protireformaci chápe jako výraz baroka, jeho základních tendencí a principů. Autor hledá stopy baroka i v době tzv. moderní - za barokního básníka pokládá i K.H. Máchu a Františka Halase; vzorem cesty moderního člověka k Bohu mu je Jan Zahradníček. Autor končí charakteristikou baroka jako polarizací mezi hmotným světem a duchovnem.

Kniha úvah a poznámek k pojetí a výkladu baroka, kterou autor napsal na sklonku svého života.

Pro vydání: Vyd. 2, 2005, česky, anglicky, Garamont, Praha

Již slepý autor psal s obdivuhodnou pílí tyto své rozpravy s pomocí přátel a spolupracovníků. Jde o práci naprosto ojedinělou, psanou velice emotivně - při zachování stylu vědecké práce - i jako vyznání. Autor se snaží tlumočit čtenáři své pojetí baroka - jako epochy, která touží postihnout za viditelným světem "druhý svět", podle jeho slov "svět duchový". Dokazuje to na přístupu k tomuto světu u mnoha rozličných osobností barokní doby - Terezie z Avily, Rembrandta, Ignáce z Loyoly, ale i Adama Michny z Otradovic a kupodivu i J.A. Komenského. Ideu doby barokní pozorně sleduje i v malířství, sochařství a architektuře. Zabývá se srovnáním baroka s předchozími styly - gotikou a renesancí nejen v idejích, ale i v pojetí hrdiny - za barokního "hrdinu" pokládá (a zdůvodňuje) Cervantesova Dona Quijota. Probírá církevní řády, které nejvíce baroko ovlivnily - Bosé Karmelitány a Tovaryšstvo Ježíšovo. Jim, ale i katolické inkvizici přisuzuje úsilí nastolit proti chaosu řád a zákon, což - pro nás paradoxně - vidí i u Komenského a Galilea. Zajímavá jsou Kalistova srovnávání - srovnává epochu baroka a osvícenství, zabývá se barokním pojetím kauzality, ale i srovnáním středověkého a barokního humoru (= sklon ke karikatuře). Velice zajímavá je i myšlenka určitého souznění baroka a judaismu. Protireformaci chápe jako výraz baroka, jeho základních tendencí a principů. Autor hledá stopy baroka i v době tzv. moderní - za barokního básníka pokládá i K.H. Máchu a Františka Halase; vzorem cesty moderního člověka k Bohu mu je Jan Zahradníček. Autor končí charakteristikou baroka jako polarizací mezi hmotným světem a duchovnem

Kniha úvah a poznámek k pojetí a výkladu baroka, kterou autor napsal na sklonku svého života

Pro vydání: Vyd. 2., (Včetně exilových vyd. 4.), 2005, česky, Garamond, Praha

Již slepý autor psal s obdivuhodnou pílí tyto své rozpravy s pomocí přátel a spolupracovníků. Jde o práci naprosto ojedinělou, psanou velice emotivně - při zachování stylu vědecké práce - i jako vyznání. Autor se snaží tlumočit čtenáři své pojetí baroka - jako epochy, která touží postihnout za viditelným světem "druhý svět", podle jeho slov "svět duchový". Dokazuje to na přístupu k tomuto světu u mnoha rozličných osobností barokní doby - Terezie z Avily, Rembrandta, Ignáce z Loyoly, ale i Adama Michny z Otradovic a kupodivu i J.A. Komenského. Ideu doby barokní pozorně sleduje i v malířství, sochařství a architektuře. Zabývá se srovnáním baroka s předchozími styly - gotikou a renesancí nejen v idejích, ale i v pojetí hrdiny - za barokního "hrdinu" pokládá (a zdůvodňuje) Cervantesova Dona Quijota. Probírá církevní řády, které nejvíce baroko ovlivnily - Bosé Karmelitány a Tovaryšstvo Ježíšovo. Jim, ale i katolické inkvizici přisuzuje úsilí nastolit proti chaosu řád a zákon, což - pro nás paradoxně - vidí i u Komenského a Galilea. Zajímavá jsou Kalistova srovnávání - srovnává epochu baroka a osvícenství, zabývá se barokním pojetím kauzality, ale i srovnáním středověkého a barokního humoru (= sklon ke karikatuře). Velice zajímavá je i myšlenka určitého souznění baroka a judaismu. Protireformaci chápe jako výraz baroka, jeho základních tendencí a principů. Autor hledá stopy baroka i v době tzv. moderní - za barokního básníka pokládá i K.H. Máchu a Františka Halase; vzorem cesty moderního člověka k Bohu mu je Jan Zahradníček. Autor končí charakteristikou baroka jako polarizací mezi hmotným světem a duchovnem.

Kniha úvah a poznámek k pojetí a výkladu baroka, kterou autor napsal na sklonku svého života

Kniha úvah a poznámek k pojetí a výkladu baroka, kterou autor napsal na sklonku svého života.

Pro vydání: 1. vyd, 1992, česky, SPN / Odborná literatura pro učitele, Praha

Úvahy a články připomínají velikost a slávu 17. a 18. století u nás i v Evropě

Recenze: Překonat hrůzu hmoty

Velkými přednostmi Tváře baroka jsou srozumitelnost a čtivost, ač jde o knihu neepickou. Místy může čtenáře zarazit archaický jazyk s hojným užíváním přechodníků nebo z dnešního pohledu nesouvislý pořádek slov. Publikace obsahuje i několik…
Michaela Vodáková, 28. září 2014, VašeLiteratura.cz

Můj názor na knihu Tvář baroka:

zrušit
, Vyd. 3., Ve Vyšehradu 1., česky, Vyšehrad,, V Praze, 205 stran, ISBN: 9788074293412
TOPlist