poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Povídky malostranské

Papírovou knihu můžete koupit zde:

toto vydání
skladem
195 Kč
vydání z r. 2013
skladem
255 Kč
vydání z r. 2012
skladem
169 Kč
toto vydání
skladem
9,25 €

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

Povídky malostranské čtenáři přibližují osobitý svět Malé Strany devatenáctého století plný tragických, ale i romantických či komických osudů obyvatel této čtvrti. Třináct příběhů, silně ovlivněných…
Povídky malostranské čtenáři přibližují osobitý svět Malé Strany devatenáctého století plný tragických, ale i romantických či komických osudů obyvatel této čtvrti. Třináct příběhů, silně ovlivněných zážitky z autorova dětství a dospívání, původně vycházelo v různých časopisech. Ke knižnímu vydání došlo až deset let po publikaci první povídky. Sbírka ukazuje s neobvyklým odstupem a ironií mikrosvět pod Hradem, zároveň zachovává reálný obraz pražských lidiček a jejich prostředí. Tímto dílem se Jan Neruda nesmazatelně zapsal mezi nejlepší prozaiky celé české literární historie.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 2014, česky, Dobrovský / Omega, Praha

Ze sbírky (v tomto vydání dvanácti) povídek z Malé Strany zaznívá nejenom autorův hluboký soucit s chudými, slabými a stále ponižovanými obyvateli nuzných malostranských příbytků, ale i odsouzení nadutých a bezcitných maloměšťáků, kteří je ponižují.

Pro vydání: 2014, česky, Dobrovský / Omega, Praha

Ze sbírky (v tomto vydání dvanácti) povídek z Malé Strany zaznívá nejenom autorův hluboký soucit s chudými, slabými a stále ponižovanými obyvateli nuzných malostranských příbytků, ale i odsouzení nadutých a bezcitných maloměšťáků, kteří je ponižují. Kniha je jedinečná nejen uměleckou bravurou, ale hlavně hlubokým pochopením pro nelehký osud drobných figurek svérázné pražské čtvrti, v níž Neruda dlouhá léta žil a jejíž neopakovatelnou atmosféru vykreslil s mistrovskou přesvědčivostí.

Klasické dílo české literatury druhé poloviny 19. století, jedna z nejčtenějších a nejpopulárnějších Nerudových knih, je prodchnuté láskou a úctou k prostým lidem.

Pro vydání: 2013, česky, Dobrovský / Omega, Praha

"Arabesky" (1864) představují sbírku beletristických próz, v nichž do popředí nevstupuje děj, ale jednotlivé postavy a jejich charakteristické rysy. Vypráví o osudech vyděděnců ze středních a nejnižších společenských vrstev a realisticky zobrazuje tehdejší mezilidské vztahy a sociální poměry. Příběhy zobrazují i autorův ironický postoj ke konvencím a umožňují rozvinout základní protiklad mezi afektovaným vnějškem lidí a jejich vnitřní prázdnotou. Co bylo pokládáno za vznešené, odhaluje Neruda jako groteskní, zatímco svět prózy povyšuje do roviny dramatického osudu. "Povídky malostranské" (1878) jsou na jedné straně prodchnuty láskou a úctou k prostým lidem či hlubokým soucitem s chudými, slabými a stále ponižovanými obyvateli nuzných malostranských příbytků, na druhé jsou však odsouzením nadutých a bezcitných maloměšťáků, kteří je ponižují. Kniha je jedinečná nejen uměleckou bravurou, ale hlavně hlubokým pochopením pro nelehký osud drobných figurek svérázné pražské čtvrti, v níž Neruda dlouhá léta žil a jejíž neopakovatelnou atmosféru vykreslil s mistrovskou přesvědčivostí.

Společné vydání dvou klasických povídkových sbírek, napsaných významným českým prozaikem, básníkem a novinářem v průběhu šedesátých až sedmdesátých let devatenáctého století.

Pro vydání: 1. vyd., 2012, česky, Akropolis / Czech step by step, Adaptovaná česká próza, Praha

Svazek z edice Adaptovaná česká próza obsahující šest převyprávěných povídek je určen studentům češtiny jako cizího jazyka na úrovni středně pokročilých (B1). Anglický, německý a ruský slovníček a cvičení.

Pro vydání: V této podobě 1. vyd, 2009, česky, Albatros, Praha

Ze sbírky třinácti povídek z Malé Strany zaznívá nejenom autorův hluboký soucit s chudými, slabými a stále ponižovanými obyvateli nuzných malostranských příbytků, ale i odsouzení nadutých a bezcitných maloměšťáků, kteří je ponižují. Kniha je jedinečná nejen uměleckou bravurou, ale hlavně hlubokým pochopením pro nelehký osud drobných figurek svérázné pražské čtvrti, v níž Neruda dlouhá léta žil a jejíž neopakovatelnou atmosféru vykreslil s mistrovskou přesvědčivostí. Text doprovázejí ilustrace J. F. Palmeho, kniha je opatřena doslovem Petra Onufera a vysvětlivkami

Klasické dílo české literatury druhé poloviny 19. století, jedna z nejčtenějších a nejpopulárnějších Nerudových knih, je prodchnuté láskou a úctou k prostým lidem

Pro vydání: 1. vyd., 2009, česky, Fragment, Praha

Ze sbírky třinácti povídek z Malé Strany zaznívá nejenom autorův hluboký soucit s chudými, slabými a stále ponižovanými obyvateli nuzných malostranských příbytků, ale i odsouzení nadutých a bezcitných maloměšťáků, kteří je ponižují. Kniha je jedinečná nejen uměleckou bravurou, ale hlavně hlubokým pochopením pro nelehký osud drobných figurek svérázné pražské čtvrti, v níž Neruda dlouhá léta žil a jejíž neopakovatelnou atmosféru vykreslil s mistrovskou přesvědčivostí.

Jedna z nejčtenějších a nejpopulárnějších Nerudových knih je prodchnuta láskou a úctou k prostým lidem. Poněkud nezvyklé je spojení klasického díla s ilustracemi humoristy Petra Urbana

Jedna z nejčtenějších a nejpopulárnějších Nerudových knih je prodchnuta láskou a úctou k prostým lidem. Poněkud nezvyklé je spojení klasického díla s ilustracemi humoristy Petra Urbana.

Pro vydání: 2008, česky, XYZ, V Praze

Ze sbírky třinácti povídek z Malé Strany zaznívá nejenom autorův hluboký soucit s chudými, slabými a stále ponižovanými obyvateli nuzných malostranských příbytků, ale i odsouzení nadutých a bezcitných maloměšťáků, kteří je ponižují. Kniha je jedinečná nejen uměleckou bravurou, ale hlavně hlubokým pochopením pro nelehký osud drobných figurek svérázné pražské čtvrti, v níž Neruda dlouhá léta žil a jejíž neopakovatelnou atmosféru vykreslil s mistrovskou přesvědčivostí

Klasické dílo české literatury druhé poloviny 19. století, jedna z nejčtenějších a nejpopulárnějších Nerudových knih, je prodchnuté láskou a úctou k prostým lidem

Pro vydání: 2. vyd, 2007, česky, ARSCI, Praha

Ze sbírky třinácti povídek z Malé Strany zaznívá nejenom autorův hluboký soucit s chudými, slabými a stále ponižovanými obyvateli nuzných malostranských příbytků, ale i odsouzení nadutých a bezcitných maloměšťáků, kteří je ponižují. Kniha je jedinečná nejen uměleckou bravurou, ale hlavně hlubokým pochopením pro nelehký osud drobných figurek svérázné pražské čtvrti, v níž Neruda dlouhá léta žil a jejíž neopakovatelnou atmosféru vykreslil s mistrovskou přesvědčivostí. Do tohoto vydání byla přiřazena ještě povídka s názvem Pan Zeiler, která námětem a způsobem zpracování k celému souboru logicky náleží

Klasické dílo české literatury druhé poloviny 19. století, jedna z nejčtenějších a nejpopulárnějších Nerudových knih, je prodchnuté láskou a úctou k prostým lidem

Pro vydání: 1. vyd, 2004, česky, ARSCI, Praha

Ze sbírky třinácti povídek z Malé Strany zaznívá nejenom autorův hluboký soucit s chudými, slabými a stále ponižovanými obyvateli nuzných malostranských příbytků, ale i odsouzení nadutých a bezcitných maloměšťáků, kteří je ponižují. Kniha je jedinečná nejen uměleckou bravurou, ale hlavně hlubokým pochopením pro nelehký osud drobných figurek svérázné pražské čtvrti, v níž Neruda dlouhá léta žil a jejíž neopakovatelnou atmosféru vykreslil s mistrovskou přesvědčivostí. Do tohoto vydání byla přiřazena ještě povídka s názvem Pan Zeiler, která námětem a způsobem zpracování k celému souboru logicky náleží

Klasické dílo české literatury druhé poloviny 19. století, jedna z nejčtenějších a nejpopulárnějších Nerudových knih, je prodchnuté láskou a úctou k prostým lidem

Pro vydání: 91. vyd., v nakl. Grafoprint-Neubert 1. vyd, 1993, česky, Grafoprint-Neubert / Retro, Praha

Kniha je charakteristická pochopením pro život hrdinů Malé strany, ve které autor dlouho žil a jejíž atmosféru mistrně zde vykreslil

Nové vydání známých obrázků z Malé Strany s celou galérií svérázných postaviček

Pro vydání: 16. vyd, 1981, česky, Odeon, Chudožestvennaja literatura, Praha, Moskva

Slavný povídkový soubor, v němž se autor vrací do dob svého mládí na pražské Malé Straně ve čtyřicátých letech 19. stol. a na příbězích svérázných postav ukazuje, co se skrývá za idylou malebných domů a uliček

Pro vydání: 3. vyd. v Čs. spis, 1978, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Praha

Povídky přibližují svět Malé Strany z doby autorova mládí, svérázný svět s poklidným lokálním charakterem a řadou rázovitých postav, směšných i tragických, přičemž jejich osudy a životní postoje odhalují protikladnostspolečenskýchvrstev

Pro vydání: 6. vyd. v Odeonu, 1975, česky, Odeon, Praha

Klasické dílo české literatury představuje jednotně komponovaný povídkový cyklus o životě malostranských lidí, cyklus, který podává zároveň typický obraz maloměstského prostředí. Autor přibližuje řadu drobných postav, lidívýrazných nějakou individuální vlastností a zároveň příznačných pro malostranský svět. Jsou zde vykresleny postavy honorace, portréty živnostníků, obchodníků, penzistů, úředníků, podnájemníků a chudiny. Kniha, skládající rozmanitýobraz charakteristických lidských rysů a vlastností, ukazuje, co se skrývá za onou idylou malebných domů a uliček a jaké lidské osudy se zde odehrávají

Pro vydání: 4., nezm. vyd, 1959, česky, SPN / Mimočítanková četba, Praha

V povídkách je s velkým uměleckým mistrovstvím vylíčen život Malé Strany ve 40. a 50. letech 19. století, s jejím charakteristickým místním i dobovým koloritem, s jejími typickými postavami a figurkami.Zazdánlivouidyličnostímalebných a tichých malostranských uliček skrývá se ztrnulost a nehybnost šosácké konvence, zavilé nepřátelství k jakýmkoli změnám či novotám

Pro vydání: 3., nezměn. vyd, 1958, česky, Státní pedagogické nakladatelství / Mimočítanková četba, Praha

V Povídkách malostranských ožívá Malá Strana v letech 40. a 50. minulého století s činžáky, krámy, hospodami a kostely. Půvabná čtvrť pražská nalezla v básníkovi svého kronikáře, svět malých a ubohých lidí upřímného zastánce,měšťáci spravedlivého soudce. Každá z povídek nám odhaluje i trochu tajemství z Nerudova dětství

Pro vydání: 2. vyd., (v SPN 1. vyd.), 1957, česky, SPN / Mimočítanková četba, Praha

Povídky malostranské vyšly roku 1877, kdy bylo Nerudovi třiačtyřicet let. K Malé Straně se poutaly všechny Nerudovy vzpomínky na léta dětství, na první životní zkušenosti, přátelství a lásky, na matku, kterou tak vřele miloval, naprvní boje a zápasy proti "panským synkům", na první pokusy proniknout do světa umění. V Povídkách malostranských ožívá Malá Strana v letech 40. a 50. minulého století s činžáky, krámy, hospodami a kostely. Půvabná čtvrť pražskánalezla v básníkovi svého kronikáře, svět malých a ubohých lidí upřímného zastánce, měšťáci spravedlivého soudce. Každá z povídek nám odhaluje i trochu tajemství z Nerudova dětství

Pro vydání: 3. vyd. v SNDK, (2. vyd. barev. il.), 1956, česky, SNDK, Praha

Klasická sbírka realistických povídek, jejichž rámcem je starosvětský půvab jedné z nejpoetičtějších pražských čtvrtí. Náměty jsou nejrozmanitější příběhy z všedního života jejich obyvatel z let šedesátých až sedmdesátých minulého století, spisovatelův realismus je zde nejvýrazněji spjat s jeho hrdým demokratismem, s láskou k prostým lidem, k "nižším třídám společenským". Proto jsou jeho povídky "v podstatě kritickým zobrazením života zvyků a mravů maloburžoasní Malé Strany, která se vyznačovala patriarchálně feudálním způsobem života, do něhož ve značné míře pronikly kapitalistické vztahy. Jako protiklad k obchodnické, kořistnické, poněmčelé malostranské smetánce vykreslil Neruda lidi, kterým byly vlastní upřímné, nezištné lidské city, lidská a národní hrdost". (A.P. Solovjevová)

Pro vydání: 2. vyd. v SNDK, (1. vyd. v knižnici Mimočítankové četby), 1956, česky, Státní nakladatelství dětské knihy / Mimočítanková četba, Praha

Povídky malostranské vyšly roku 1877, kdy bylo Nerudovi třiačtyřicet let. K Malé Straně se poutaly všechny Nerudovy vzpomínky na léta dětství, na první životní zkušenosti, přátelství a lásky, na matku, kterou tak vřele miloval, na první boje a zápasy proti "panským synkům", na první pokusy proniknout do světa umění. A.P. Solovjevová říká o tomto díle: "Malostranské povídky jsou v podstatě kritickým zobrazení života, zvyků a mravů maloburžoasní Malé Strany, která se vyznačovala patriarchálně feudálním způsobem života, do něhož ve značné míře pronikly kapitalistické vztahy. Jako protiklad k obchodnické, byrokratické, poněmčelé malostranské smetánce vykreslil Neruda lidi, kterým byly vlastní upřímné, nezištné lidské city, lidská a národní hrdost."

Pro vydání: 4. vyd, 1954, česky, SNKLHU / Národní knihovna, Sv. 4, Praha

Povídky malostranské vyšly roku 1877, kdy bylo Nerudovi třiačtyřicet let. K Malé Straně se poutaly všechny Nerudovy vzpomínky na leta dětství, na první životní zkušenosti, přátelství a lásky, na matku kterou tak vřele miloval, na první boje a zápasy proti "panským synkům", na první pokusy proniknout do světa umění. A.P. Solovjevová říká o tomto díle: "Malostranské povídky jsou v podstatě kritickým zobrazením života, zvyků a mravů maloburžoasní Malé Strany, která se vyznačovala patriarchálně feudálním způsobem života, do něhož ve značné míře pronikly kapitalistické vztahy ... Jako protiklad k obchodnické, byrokratické, poněmčelé malostranské smetánce vykreslil Neruda lidi, kterým byly vlastní upřímné, nezištné lidské city, lidská a národní hrdost." Je to jedna z prvních knih české literatury 19. století. která nás pravdivě poučovala o rozporech nashromážděných v městském společenském životě

Pro vydání: 1. vyd, 1954, česky, Mladá fronta / Národní klasikové, Sv. 14, Praha

Klasická sbírka realistických povídek, jejichž rámcem je starosvětský půvab jedné z nejpoetičtějších pražských čtvrtí. Náměty jsou nejrozmanitější příběhy z všedního života jejích obyvatel z let šedesátých až sedmdesátých minuléhostoletí. Spisovatelův realismus je zde nejvýrazněji spjat s jeho hrdým demokratismem, s láskou k prostým lidem, k "nižším třídám společenským". Proto jsou jeho povídky "v podstatě kritickým zobrazením života, zvyků a mravůmaloburžoasní Malé Strany, která se vyznačovala patriarchálně feudálním způsobem života, do něhož ve značné míře pronikly kapitalistické vztahy ... Jako protiklad k obchodnické, kořistnické, poněmčelé malostranské smetánce vykreslilNeruda lidi, kterým byly vlastní upřímné, nezištné lidské city, lidská a národní hrdost" (A.P. Solovjevová)

Pro vydání: 3. vyd, 1952, česky, Orbis / Národní knihovna, Sv. 4, Praha

Neruda se nestal nikdy jen oslavovatelem malostranských krás malostranské podřímlé idyly, zapadlé mimo vír ruchu soudobého života. Vycházel sice z vnějšího vzhledu města a jeho obyvatelů, charakteristické prvky malostranského ovzduší dodávaly jeho postavám typickou určitost, ale tento zevnějšek nebyl vlastním cílem jeho uměleckých obrazů. Nešlo mu nikdy o zevnějšek, ale šlo mu vždy o podstatu věci. Pracoval podle slov Václavových v Týdnu v tichém domě: "Budu psát moderně, totiž pravdivě, brát osoby ze života, život v nahotě jeho líčit, přímo řeknu, co myslím a co cítím." (Dosl.)

Pro vydání: 2. vyd, 1951, česky, Orbis / Národní knihovna, sv. 4, Praha

Neruda se nestal nikdy jen oslavovatelem malostranských krás, malostranské podřímlé idyly, zapadlé mimo vír ruchu soudobého života. Vycházel sice z vnějšího vzhledu města a jeho obyvatelů, charakteristické prvky malostranského ovzduší dodávaly jeho postavám typickou určitost, ale tento zevnějšek nebyl vlastním cílem jeho uměleckých obrazů. Nešlo mu nikdy o zevnějšek, ale šlo mu vždy o podstatu věci. Pracoval podle slov Václavových v Týdnu v tichém domě: "Budu psát moderně, totiž pravdivě, brát osoby ze života, život v nahotě jeho líčit, přímo řeknu, co myslím a co cítím." (Doslov)

Pro vydání: 1. vyd. ve SNDK, 1950, česky, SNDK / Knižnice pro střední školy, Zn. C 36, Praha

V Nerudových Povídkách malostranských ožívá Malá Strana v letech čtyřicátých a padesátých minulého století s činžáky, krámy, hospodami a kostely. Půvabná čtvrť pražská nalezla v básníkovi svého kronikáře, svět malých a ubohých lidí upřímného zastánce, měšťáci spravedlivého soudce. Každá z povídek nám odhaluje i trochu tajemství z Nerudova dětství. Tyto motivy vedly také SNDK k vydání tohoto díla pro naši mládež. Kniha je vlastně jen výborem z povídek, který vypouští ty příběhy, jež jsou určeny skutečně jen dospělým čtenářům: Týden v tichém domě, U tří lilií a Figurky

Můj názor na knihu Povídky malostranské:

zrušit
, česky, Dobrovský, / Omega, Praha, 221 stran, ISBN: 9788073901776
Kniha je v seznamech:
beletrie (micado)
TOPlist