poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Informatika pro základní školy: metodická příručka

Další autoři: Petr Řezníček (autor)

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

Metodická příručka k učebnici informatiky může méně zkušenému učiteli posloužit jako vodítko při výuce všech důležitých témat, zkušenému nabídne zdroje vzorových řešených příkladů, úloh, cvičení či…
Metodická příručka k učebnici informatiky může méně zkušenému učiteli posloužit jako vodítko při výuce všech důležitých témat, zkušenému nabídne zdroje vzorových řešených příkladů, úloh, cvičení či projektů a cenné rady. Všem učitelům také pomůže při řízení výuky, organizaci aktivit dětí v hodině a zaměstnání rychlých nebo problémových žáků.
Struktura příručky odpovídá jednotlivým kapitolám a nadpisům ve vlastní učebnici. Vedle toho obsahuje i obecná doporučení k výuce a také k sestavení vzdělávacích plánů podle Rámcového vzdělávacího programu.

Součástí metodické příručky je CD-ROM, jenž obsahuje řadu zdrojových obrázků a jiných pracovních souborů k úlohám a projektům. Soubory jsou na disku setříděny podle kapitol učebnice. Na disku též naleznete některé v učebnici využívané volně šiřitelné programy, včetně funkční demoverze Imagine Logo.

Přejeme vám příjemnou výuku podpořenou našimi učebnicemi.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: Vyd. 1, 2006, česky, Computer Press, CP Books, Brno, Brno

Příručka je řazena do kapitol, odpovídajích stejným kapitolám učebnice. V každém tematickém okruhu jsou specifikovány cíle, aplikace a programy (tj. příprava pracovního prostředí), formy výuky a základní pokyny, úlohy na procvičení

Pro vydání: Vyd. 1, 2006, česky, Computer Press, CP Books, Brno, Brno

Příručka je řazena do kapitol, odpovídajích stejným kapitolám učebnice. V každém tematickém okruhu jsou specifikovány cíle, aplikace a programy (tj. příprava pracovního prostředí), formy výuky a základní pokyny, úlohy na procvičení a závěrečný projekt pro zopakování učiva. S každou kapitolou jsou spojeny i některé pojmy, které si žáci osvojí při práci s příslušným programem. Podrobné komentáře k jednotlivým aktivitám a řešení složitějších úloh pomohou i méně zkušeným učitelům při řízení výuky. Zvládnutí učiva 2. dílu učebnice odpovídá požadavkům na znalosti absolventa ZŠ. K metodické příručce je přiložen CD-ROM s připravenými pracovními soubory ke všem probíraným tématům

Metodická příručka k 2. dílu učebnice informatiky pro ZŠ a víceletá gymnázia je určena učitelům jako pomůcka pro výuku

Publikace si klade za úkol vysvětlit učiteli záměr výkladu a pomoci mu orientovat se v dílčích úlohách. Třetí díl doplňuje předchozí dva kapitolami, jejichž zvládnutí vede k osvojení dalších klíčových kompetencí absolventů ZŠ (např. kapitoly Počítač a společnost, Programování, Počítačové prezentace). Nalezneme zde však i témata, která v tradičních učebnicích informatiky zahrnuta nejsou (práce s multimédii, s videem, tvorba webových stránek apod). Struktura příručky odpovídá jednotlivým kapitolám a nadpisům ve vlastní učebnici. K metodické příručce je přiložen CD-ROM s připravenými pracovními soubory ke všem probíraným tématům

Metodická příručka ke 3. dílu učebnice informatiky pro ZŠ a víceletá gymnázia je určena učitelům jako pomůcka pro výuku

Pro vydání: Vyd. 1, 2004, česky, Computer Press, Brno

Začíná se přihlášením a spouštěním aplikací. Děti se seznámí s pojmy, jako je okno, dialogové okno, ikonka a plocha. Naučí se ovládat myš. Další kapitoly jsou věnovány Internetu, prohlížečům webových stránek, internetovým adresám (doménám, odkazům), vyhledávání a ukládání informací atd. Děti se naučí otevírat i kopírovat soubory, text i obrázky a seznámí se s některými výukovými programy. Naučí se řešit i krizové situace, když např. počítač "zamrzne", když se ztratí panely nástrojů, jak najít soubor v počítači apod. Poměrně dost prostoru je věnováno textovým editorům a práci s textem. Učebnice se věnuje i základům počítačové grafiky a podrobněji je zde popsáno malování. V závěru učebnice se probírá práce se soubory, struktura a organizace dat v počítači

Druhý díl učebnice je určen pokročilým uživatelům. Cílem je rozšířit jejich znalosti v tvorbě textů a tabulek a naučit se pracovat s vektorovou grafikou

Text je přehledně členěný a doplněný mnoha obrázky a schématy. Třetí díl obsahuje náročnější a zajímavější témata jako je programování, počítačová grafika, úprava digitální fotografie a hudebního záznamu, stříhání digitálního videa, příprava počítačové prezentace a webových stránek apod. Závěrečná kapitola je věnována postavení počítačů a výpočetní techniky v naší společnosti

Vtipně, nápaditě a přehledně uspořádaná učebnice informatiky pro ZŠ a víceletá gymnázia

Učebnice je určena především žákům 2. stupně ZŠ a studentům víceletých gymnázií. S pomocí této knihy si mohou žáci vyzkoušet vytváření a úpravu složitějších obrázků v prostředí vektorového programu Zoner Callisto. V kapitole Elektronická pošta se seznámí nejen s obsluhou vlastní elektronické schránky, ale i s dalšími možnostmi elektronické komunikace. Rozšíří si znalosti textového a tabulkového editoru (např. tvorba plakátu, seznamů, novinového článku, vzorce a výpočty v tabulce, grafy ad.). Závěrečná kapitola umožňuje čtenářům nahlédnout počítači pod pokličku a dovědět se, z čeho se počítač skládá a jak pracuje. K druhému dílu učebnice byla vydána metodická příručka pro učitele s pracovními soubory na CD-ROMu

První díl učebnice pro základní školy je určen začínajícícím uživatelům. Cílem je, aby se děti seznámily s počítačem a naučily se jej využívat

Můj názor na knihu Informatika pro základní školy:

zrušit
TOPlist