poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách

Díl I, Střední Čechy a Praha

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

První díl pětisvazkového projektu, v němž autor postupně zmapuje všechny vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná sídla v Čechách bez ohledu na skutečnost, zda jsou už dnes (v…
První díl pětisvazkového projektu, v němž autor postupně zmapuje všechny vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná sídla v Čechách bez ohledu na skutečnost, zda jsou už dnes (v různém stupni) památkově chráněny, anebo se teprve uvažuje o jejich zařazení mezi ochraňované památky. Každá lokalita (1. díl jich obsahuje na 200) je zpracována výčtem architektonicky pozoruhodných staveb i historicko-urbanistickým vývojem. Ilustrační doprovod tvoří fota významných partií i staveb a situační plán z poloviny 19. století.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: Vyd. 1, 2003, česky, Libri, Praha

První díl patří středním Čechám a Praze. Úvodní kapitoly charakterizují strukturu encyklopedie, dále podrobně rozebírají lidovou architekturu středních Čech spolu s mnoha nákresy typických stveb. Vlastní katalog tvoří hesla abecedně řazená podle názvů

Pro vydání: Vyd. 1, 2003, česky, Libri, Praha

První díl patří středním Čechám a Praze. Úvodní kapitoly charakterizují strukturu encyklopedie, dále podrobně rozebírají lidovou architekturu středních Čech spolu s mnoha nákresy typických stveb. Vlastní katalog tvoří hesla abecedně řazená podle názvů vybraných vesnic - u každé je uveden původní půdorys místa, dále topografické určení, historie a popis vesnice, památkově chráněné objekty, fotografie současného stavu a na závěr jsou připojeny odkazy na příslušnou odbornou literaturu. Autor vybral do této části encyklopedie vesnice, které si uchovaly (alespoň z části) hodnotu lidové architektury. Nejsou zařazeny ty, které ztratily původní tvářnost pozdějšími stavebními zásahy. Úplný seznam všech vesnic, které do vymezeného územně-správního celku patří, je uveden v závěru knihy v abecedním pořadí. Stejně tak, jako soupis památkových rezervací, zón a památkových ochranných pásem kraje. Jsou připojeny ještě další seznamy - města a městečka s prvky lidové architektury, muzea v přírodě (skanzeny), seznam ohrožených staveb, dále slovník odborných výrazů a výběr z literatury a pramenů, úplně na závěr místopisný rejstřík. D2a

Encyklopedie památkově hodnotných českých vesnických sídel je prvním takto tématicky zaměřeným souborem

Lidová architektura jižních Čech je stylově, typologicky i vývojově velmi rozmanitá. Prvním vrcholným obdobím rozkvětu jihočeského venkova byl pozdní středověk. Také okázalá stavební kultura gotiky, renesance, baroka i 19. století vtiskla ráz mnoha jihočeským městům a vesnicím. Kniha zachycuje regionální typy a formy lidové architektury a osídlení v regionu a abecední seznam lokalit s identifikačními údaji a fotografiemi. Závěrečná část obsahuje vývoj územně správní příslušnosti uvedených míst, seznam památkových rezervací (VPR), zón (VPZ) a pásem (POP), přehled městských souborů lidových staveb, seznam ohrožených staveb a slovník místních jmen a odborných výrazů, i bibliografii a místopisný rejstřík

Encyklopedie mapuje lidovou architekturu, památkově hodnotná lidská sídla, vesnice, uskupení statků a chalup v malebné krajině jižních Čech

Svazek je věnován lidové architektuře současných krajů Plzeňského a Karlovarského. Kniha je rozdělena do tří částí. V první kapitole nalezneme nástin regionálních forem a typů lidové architektury v západních Čechách. Druhá kapitola je encyklopedie památkově hodnotných vesnic s popisem a fotografickou dokumentací. Závěrečná část obsahuje přehledné seznamy lokalit, památkových a krajinných rezervací a zón, seznam zpřístupněných a ohrožených památek, česko-německý slovník místních jmen, odborných výrazů, literaturu a místopisný rejstřík

Encyklopedie mapuje lidovou architekturu, památkově hodnotné vesnické aglomerace, statky a chalupy a celkové venkovské osídlení západních Čech

Svazek je věnován lidové architektuře současného Ústeckého kraje. Kniha je rozdělena do tří částí. V první kapitole nalezneme nástin regionálních forem a typů lidové architektury v severozápadních Čechách. Druhá kapitola je encyklopedie památkově hodnotných vesnic s popisem a fotografickou dokumentací. Závěrečná část obsahuje přehledné seznamy lokalit, památkových a krajinných rezervací a zón, seznam zpřístupněných a ohrožených památek, česko-německý slovník místních jmen, odborných výrazů, literaturu a místopisný rejstřík

Encyklopedie mapuje lidovou architekturu, památkově hodnotné vesnické aglomerace, statky a chalupy a celkové venkovské osídlení severozápadních Čech

V úvodní části obsahuje orientační nástin regionálních forem a typů lidové architektury a osídlení ve dvanácti výrazných oblastech kraje. Následuje vlastní encyklopedie památkově hodnotných vesnic s popisem a fotografickou dokumentací (hesla představují všechny vesnické památkové rezervace a zóny, zařazeny jsou i další vybrané památkově cenné vesnice). V třetí části čtenář najde doplňkové tabulky (např. seznam nejhodnotnějších lokalit V. dílu, česko-německý a německo-český slovník místních jmen, slovníček odborných výrazů, výběr z literatury a místopisný rejstřík)

Pátý díl encyklopedie mapuje lidovou architekturu, památkově hodnotné vesnické aglomerace, statky a chalupy a celkové venkovské osídlení severních Čech, a to v rozsahu Libereckého kraje

Můj názor na knihu Encyklopedie českých vesnic / Střední Čechy a Praha (Díl I):

zrušit
TOPlist