poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Manifest Komunistické strany

Další autoři: Friedrich Engels (autor)

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 1. vyd. v tomto uspoř., (Manifestu Komunistické strany 25. vyd. od r. 1882 a 12. vyd. ve Svobodě), 1974, česky, Svoboda / Knižnice marxismu-leninismu, Praha

Nové vydání Manifestu s předmluvami zahrnuje rovněž dokumenty z činnosti Svazu komunistů a výňatky z Marxovy a Engelsovy

Pro vydání: 1. vyd. v tomto uspoř., (Manifestu Komunistické strany 25. vyd. od r. 1882 a 12. vyd. ve Svobodě), 1974, česky, Svoboda / Knižnice marxismu-leninismu, Praha

Nové vydání Manifestu s předmluvami zahrnuje rovněž dokumenty z činnosti Svazu komunistů a výňatky z Marxovy a Engelsovy korespondence a jejich spisů, týkajících se Manifestu. Rovněž jsou připojeny úryvky z prací V. I. Lenina, v nichž Lenin oceňuje historický význam Manifestu a dále rozvíjí některé jeho myšlenky. Publikace se tak stává jakousi stručnou historií vývoje základních idejí marxismu-leninismu od jeho vzniku

Pro vydání: 23. čes. vyd. Manifestu Komunistické strany, 7. vyd. Dějin Svazu komunistů, 1973, česky, Svoboda, Praha

Kromě Manifestu, přeloženého podle 4. německého vydání z r. 1890, obsahuje knížka také předmluvy autorů ke třem německým vydáním a k vydání ruskému, anglickému, polskému a italskému z let 1872-1893. Poslední část zahrnuje dvěstatě K. Marxe a B. Engelse k dějinám Svazu komunistů a redakční poznámku o vzniku Komunistického manifestu a jeho českých vydáních

Pro vydání: 6. vyd. (Dějin Svazu Komunistů), 21. čes. vyd. (Manifestu Komunistické strany), 1972, česky, Svoboda, Praha

Sedm předmluv k různým vydáním (třem německým, ruskému, anglickému, polskému a italskému) je otištěno v chronologickém pořadí od r. 1872 do r. 1893. Po nich následuje text Manifestu, vyjadřující základy marxistickéhohistorického materialismu a vědeckého komunismu. Poslední oddíl obsahuje statě ozřejmující okolnosti vzniku Manifestu a působení Svazu komunistů, z nichž první je od K. Marxe, druhá od B. Engelse

Pro vydání: 19. vyd., v MF 1. vyd, 1962, česky, MF, Praha

Reprodukcemi obrazů, kreseb, rytin a dřevorytů doprovázené nové vydání programového dokumentu vědeckého komunismu. Jsou připojeny předmluvy k německému vydání z r. 1872, 1883 a 1890 a k ruskému z r. 1882

Pro vydání: 18. vyd., v SNPL 4. vyd, 1961, česky, SNPL, Praha

Historický dokument, v němž "je s geniální jasností a působivostí podán nový světový názor, důsledný materialismus, zahrnující i oblast společenského života, dále dialektika jako nejvšestrannější a nejhlubší učení o vývoji, teorie třídního boje a světodějného revolučního poslání proletariátu, tvůrce nové, komunistické společnosti" (Lenin). V tomto vydání jsou uvedeny všechny předmluvy autorů, tj. vedle předmluv k německému a ruskému vydání také k anglickému, polskému a italskému vydání

Pro vydání: 17. aut. vyd., v SNPL 3. vyd, 1954, česky, SNPL / Malá knihovna marxismu-leninismu, Sv. 11, Praha

"V tomto díle je narýsován s geniální jasností a výrazností nový světový názor, důsledný materialismus, zahrnující i oblast života společnosti, dialektika jako nejvšestrannější a hluboké učení o vývoji, theorie třídního boje asvětodějného revolučního poslání proletariátu, tvůrce nové, komunistické společnosti." (V.I. Lenin.)

Pro vydání: 15. aut. vyd., v SNPL 1. vyd, 1953, česky, SNPL / Malá knihovna marxismu-leninismu, Sv. 11, Praha

Engels v předmluvě k vydání z r. 1883: "Základní myšlenka, vinoucí se celým Manifestem: že hospodářská výroba a z ní nutně vyplývající společenské učlenění každé dějinné epochy tvoří základ politických a duchovních dějin této epochy; že ve shodě s tím (od doby rozkladu pravěké pospolité držby půdy) byly celé dějiny dějinami třídních bojů, zápasů mezi vykořisťovanými a vykořisťujícími, mezi ovládanými a vládnoucími třídami na různých stupních společenského vývoje; že však nyní tento boj dosáhl stupně, kdy vykořisťovaná a utiskovaná třída (proletariát) se již nemůže osvobodit od vykořisťující a utiskující ji třídy (buržoasie), neosvobodí-li zároveň navždy celou společnosí od vykořisťování, útisku a třídních bojů ... "

Pro vydání: 14. vyd., ve Svobodě 4. autoris. vyd, 1952, česky, Svoboda, Praha

"V tomto díle je narýsován s geniální jasností a výrazností nový světový názor, důsledný materialismus, zahrnující i oblast života společnosti, dialektika jako nejvšestrannější a hluboké učení o vývoji, theorie třídního boje a světodějného revolučního poslání proletariátu, tvůrce nové, komunistické společnosti." (V.I. Lenin)

Pro vydání: 12., ve Svobodě 2. vyd, 1949, česky, Svoboda / Malá knihovna marxismu-leninismu, Sv. 11, Praha

Engels v předmluvě k vyd. z r. 1883: "Základní myšlenka, vinoucí se celým Manifestem: že hospodářská výroba a z ní nutně vyplývající společenské učlenění každé dějinné epochy tvoří základ politických a duchovních dějin této epochy; že ve shodě s tím (od doby rozkladu pravěké pospolité držby půdy) byly celé dějiny dějinami třídních bojů, zápasů mezi vykořisťovanými a vykořisťujícími, mezi ovládanými a vládnoucími třídami na různých stupních společenského vývoje; že však nyní tento boj dosáhl stupně, kdy vykořisťovaná a utiskovaná třída (proletariát) se již nemůže osvobodit od vykořisťující a utiskující ji třídy (buržoasie), neosvobodí-li zároveň navždy celou společnost od vykořisťování, útisku a třídních bojů."

Můj názor na knihu Manifest Komunistické strany:

zrušit
, česky, podnikový výbor KSČ národního podniku Vítkovice - železárny a strojírny Klementa Gottwalda, Ostrava, 93 stran
TOPlist