poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Boží muka

Papírovou knihu můžete koupit zde:

vydání z r.
skladem
150 Kč
vydání z r.
skladem
152 Kč

Kniha je momentálně vyprodána ve všech obchodech ze země: Slovenská republika.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: Vydání v Akcentu první, česky

Drobné prózy, v nichž autor soustředil pozornost na věci zdánlivě se vymykající lidskému rozumu, jsou v nejednom případě válečnými událostmi přímo inspirovány. Stavební princip jedenácti novelových balad spočívá v tom, že v nich všechno směřuje k nějaké

Pro vydání: Vydání v Akcentu první, česky

Drobné prózy, v nichž autor soustředil pozornost na věci zdánlivě se vymykající lidskému rozumu, jsou v nejednom případě válečnými událostmi přímo inspirovány. Stavební princip jedenácti novelových balad spočívá v tom, že v nich všechno směřuje k nějaké neviditelné, neznámé nebo nerozluštěné události: k původu záhadné stopy ve sněhu, k osudu dívky bez domova, k povaze prchajícího zločince či k cizí minulosti, a všechny svědčí o autorově hlubokém soucitu s lidmi a jejich omyly.

Soubor novel je první samostatnou knihou K. Čapka, knihou, která byla hluboce ovlivněna 1. světovou válkou.

Pro vydání: Vyd. v nakl. Academia 1, 2000, česky, Academia / Reprint, sv. 4, Praha

Drobné prózy, v nichž autor soustředil pozornost na věci zdánlivě se vymykající lidskému rozumu, jsou v nejednom případě válečnými událostmi přímo inspirovány. Stavební princip jedenácti novelových balad spočívá v tom, že v nich všechno směřuje k nějaké neviditelné, neznámé nebo nerozluštěné události: k původu záhadné stopy ve sněhu, k osudu dívky bez domova, k povaze prchajícího zločince či k cizí minulosti, a všechny svědčí o autorově hlubokém soucitu s lidmi a jejich omyly

Soubor novel je první samostatnou knihou K. Čapka, knihou, která byla hluboce ovlivněna 1. světovou válkou

Pro vydání: 11. vyd. Božích muk, 10. vyd. Trapných povídek, 1981, česky, Československý spisovatel / Čapek, Karel: Spisy, Sv. 1, Praha

První dva soubory próz, představující po spolupráci s bratrem Josefem samostatnou tvorbu. Tématem dvoudílného souboru novel Boží muka (z r. 1917) jsou znepokojivé otázky po smyslu života, v nichž člověk tísněn problémy Bohařešízáhady své duše a jejích muk. Námětem Trapných povídek (z r. 1921) jsou deprimující příběhy, v nichž aktéři, nenacházející východisko z životních šablon, nechávají upadat svůj život do trapnosti

Pro vydání: Trapných povídek 9. vyd., v Čs. spis. 2. vyd., Božích muk 10. vyd., v Čs. spis. 2. vyd, 1972, česky, Československý spisovatel / Čapek, Karel: Výbor z díla, Sv. 1, Praha

První dvě knihy podepsané samostatným jménem autora (první z roku 1917, druhá z roku 1921), které mají už rysy vyhraněné tvůrčí individuality. Tématem dvoudílného souboru povídek Boží muka jsou znepokojivé otázky po smysluživota ajeho směru, vyslovované se smutnou ironií, bezradným údivem, někdy však i s lidským porozuměním a soucitem, otázky, v nichž člověk řeší záhady své duše a jejích muk. Námětem Trapných povídek je trapná realita života, vnížnemá cíle, nikam nespěje, nenachází východiska z životních šablon, propadá nihilismu a v níž peníze narušují vztahy mezi lidmi, třeba i lidmi pokrevně blízkými

Pro vydání: Boží muka 10. vyd.,Trapné povídky 9. vyd., (v MF 1. vyd.), 1967, česky, Mladá fronta / Kapka, Sv. 37, Praha

Dva soubory povídek a próz. Námětem prvého (Boží muka: Šlépěj, Lída, Hora, Milostná píseň - Lída II, Elegie - Šlépěj II; Utkvění času, Historie beze slov, Ztracená cesta, Nápis, Pokušení, Odrazy, Čekárna, Pomoc!) vznikajícíhovobdobí prvé světové války je podle autora "jednak válka a čekání zázraku, že pro nás dopadne dobře, jednak - na základě chybné diagnózy - domnělá smrtelná nemoc a tedy jaksi účtování se životem" Druhý soubor (Trapné povídky:Otcové,Tři, Helena, Na zámku, Peníze, Surovec, Košile, Uražený, Tribunál) napsaný v letech 1918-1920 je rovněž podle autora pokračováním prvého a jde v něm o "hledání snášenlivosti" a o "důraz, jak těžko je člověka soudit"

Pro vydání: 8. vyd. Božích muk,7. vyd. Trapných povídek, 1., společ. vyd, 1958, česky, Československý spisovatel / Čapek, Josef a Čapek, Karel: Dílo, Praha

Svazek obsahuje dvě knihy raných Čapkových próz, vzniklých v těžké době první světové války. "Boží muka", první samostatná kniha Karla Čapka, jenž předtím publikoval společně s bratrem Josefem, vyšla po prvé roku 1917. Povídkytéto sbírky, z nichž nejstarší byly napsány těsně před válkou, jsou poznamenány tíživou atmosférou doby, kdy lidská vůle byla spoutána a svoboda potlačena. Proto jejich základním dějovým motivem nejsou činy, nýbrž jevy vymykající selidskému rozumu, zázraky, v nichž Čapek tehdy viděl jediné rozumné odůvodnění a ospravedlnění lidské existence. Životní pesimismus a pasivita jsou nejvýraznějšími společnými rysy i druhého cyklu drobných próz, "Trapných povídek",jež byly napsány těsně po válce, v dvouletí 1918-1920 (poprvé knižně publikovány v roce 1921)

Můj názor na knihu Boží muka:

zrušit
, Vyd. v nakl. Academia 1, česky, Academia / Reprint, sv. 4, Praha, 150 stran, ISBN: 8020008160
TOPlist