poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Bratrstvo: Tři rapsódie

2. díl, Mária

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 1. vyd. v Čs. spis, 1978, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Sv. 55, Praha

Třetí díl románové trilogie, jež zobrazuje doznívání husitské slávy, síly a moci, začíná r. 1453, kdy po odchodu Jana Jiskry z Uher většina jeho rot se přesouvá na Spiš k Aksamitovi do služeb jeho

Pro vydání: 1. vyd. v Čs. spis, 1978, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Sv. 55, Praha

Třetí díl románové trilogie, jež zobrazuje doznívání husitské slávy, síly a moci, začíná r. 1453, kdy po odchodu Jana Jiskry z Uher většina jeho rot se přesouvá na Spiš k Aksamitovi do služeb jeho vojenské republiky a kdyzároveňsyn starého Hunyadiho Ladislav sbírá vojsko k novému tažení proti ní, a končí r. 1458, kdy byla Aksamitova vojska poražena v bitvě u Šarišského Potoka. V tomto dílu dovršuje se též tragický osud krásné Uherky Márie

Pro vydání: 1. vyd. v Čs. spis, 1978, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Sv. 54, Praha

Druhý díl románové trilogie, zobrazující doznívání husitské slávy, síly a moci, odvíjí se v letech 1451-1453. Na pozadí válečného manévrování a mírového jednání obou protivníků, Jana Jiskry z Brandýsa a Jana Hunyadiho,rozvíjímilostný příběh Márii, hrdé a sebevědomé Uherky, jež pro bolest nad ztrátou milovaného ve válce využívá svého půvabu a cílevědomě uvádí v nepřátelství přední Jiskrovy spolubojovníky a připravuje zradu

Pro vydání: 3. vyd. v NV, 1957, česky, Naše vojsko / Svět, Sv. 12, Praha

3. díl líčí konec dramatu "husitského odboje proti starému světu, alespoň v této bojové a vojenské formě" (Nejedlý). Pád Spišského hradu a posléze krvavá řež u Šaryšského Potoka a nakonec u Kostolan, znamenají zánikbratrskésílyaslávy (1467). Vojska bratříků byla rozprášena a jen v cizím žoldu nalezly jejich zbytky práci a obživu

Pro vydání: 3. vyd. v NV, 1957, česky, Naše vojsko / Svět, Sv. 12, Praha

Ve 2. dílu trilogie pokračuje Jirásek ve vyprávění o pohybech bratrských vojsk, pronikajících do Uher až k Jágru. Ústřední hrdinkou je Maďarka Mária, "největší ženská postava, kterou kdy Jirásek vytvořil" (Nejedlý).Úlohu,jakouzdehraje, jakož i různé žoldnéřské vášně svědčí o úpadku bratříků, jiných než bývali boží bojovníci, táborští bratři. A přece zase je v nich zvláštní, nevšední síla, smělost, odvážnost jinde nevídaná. Lidé, přes všechnysvélidskéchyby avášně plni heroismu, který nese a nejednou přímo povznáší a zvedá dokonce i tyto jejich vášně a slabosti

Pro vydání: 2. vyd, 1952, česky, Naše vojsko / Aloise Jiráska Odkaz národu, sv. 10, V Praze

Jestliže 1. díl trilogie je "radostnou, vítěznou písní bratrskou", líčí 3. díl konec dramatu "husitského odboje proti starému světu, aspoň v této bojové a vojenské formě". Pád Spišského hradu a posléze krvavá řež u Šaryšského Potoka a nakonec u Kostolan znamenají zánik bratrské síly a slávy. Táborská vojska byla rozprášena a jen v cizím žoldu nalezly jejich zbytky práci a obživu. - "Jirásek dal svému dílu spolehlivý a pramenný, historicky naprosto pevný a přesný základ i rámec. Jiskra, Aksamit, Talafús i mihnoucí se tu jiné figury, jako i Talafúsův vpád do Jágru, slavná bitva u Lučence i nešťastný konec bratříků - to vše jsou historická fakta. Tak i zrada krásné Maďarky a jiné už více románové prvky nejsou libovolně vymyšleny, nýbrž vzaty z lidové tradice ... Z tohoto materiálu vytvořil Jirásek dílo, k němuž mohutností a uměleckou silou lze z jeho tvorby postavit jen neméně látkově nové a umělecky vystavěné a uchvacující "Temno"... Je to velký monument postavený Jiráskem na paměť husitských hrdinů všech dob a odstínů." (Zd. Nejedlý.)

Pro vydání: 2. vyd, 1952, česky, Naše vojsko / Aloise Jiráska Odkaz národu, sv. 9, V Praze

Ve 2. dílu pokračuje vyprávění o pohybech bratrských vojsk, která pronikají do Uher až k Jágru. - Ústřední hrdinkou je Maďarka Mária, "největší ženská postava, kterou kdy Jirásek vytvořil ... Není to řemeslná špionka, ani žena toužící po dobrodružství. Dostává se mezi bratříky nechtíc, zradou svého muže. Nenávidí je proto, nejen Poberu, ale i Talafúsa, a z toho teprve roste její zrada ... M. je smělá do bezmezí, maďarská vlastenka do sebeobětování, a přece zase žena se všemi i nejženštějšími rysy - vždy však velká. (V díle Jiráskově) je umělecky a lidsky větší než sám Talafús ... Jirásek se nedal strhnout současným nacionalismem a našel správný poměr k maďarskému lidu. Odsuzuje krutost maďarských velmožů, ale maďarský lid líčí se zjevnou sympatií. Je si také vědom úzkých svazků mezi maďarským a slovenským lidem, přejímajícím jeden od druhého mnoho i z toho, co se stalo přímo součástí národního charakteru každého z nich." (Zd. Nejedlý.)

Pro vydání: 1. vyd. v Míru, 1951, česky, Mír, Praha

Ve 2. díle pokračuje vyprávění o pohybech bratrských vojsk, která pronikají do Uher až k Jagru. - Ústřední hrdinkou je Maďarka Mária, "největší ženská postava, kterou kdy Jirásek vytvořil. ... Není to řemeslná špionka, ani žena toužící po dobrodružství. Dostává se mezi bratříky nechtíc, zradou svého muže. Nenávidí je proto, nejen Poberu, ale i Talafúsa, a z toho teprve roste její zrada. ... M. je smělá do bezmezí, maďarská vlastenka do sebeobětování, a přece zase žena se všemi i nejženštějšími rysy - vždy však velká. (V díle Jiráskově) je umělecky i lidsky větší než sám Talafús. ... Jirásek se nedal strhnout současným nacionalismem a našel správný poměr k maďarskému lidu. Odsuzuje krutost maďarských velmožů, ale maďarský lid líčí se zjevnou sympatií. Je si také vědom úzkých svazků mezi maďarským a slovenským lidem, přejímajícím jeden od druhého mnoho i z toho, co se stalo přímo součástí národního charakteru každého z nich." (Z. Nejedlý.)

Pro vydání: V DP 1. vyd, 1951, česky, Družstevní práce / Nesmrtelní, Sv. 37, Praha

Jirásek dal svému dílu spolehlivý a pramenný, historicky naprosto pevný a přesný základ i rámec. Jiskra, Aksamit, Talafús, i mihnoucí se tu jiné figury, jako Talafúsův vpád do Jágru, slavná bitva u Lučence i nešťastný konec bratříků - to vše jsou historická fakta. Tak i zrada krásné Maďarky (Mária je snad vůbec největší postava, kterou kdy čes. spisovatel vytvořil) a jiné už více románové prvky nejsou libovolně vymyšleny, nýbrž vzaty z lidové tradice, která se bohatě nakupila na tyto lidi i děje, přímo dráždící lidovou fantasií. Z tohoto materiálu vytvořil Jirásek dílo, k němuž mohutností a uměleckou silou lze z jeho tvorby postavit jen neméně látkově a umělecky vystavené a uchvacující "Temno". Je to veliký monument postavený Jiráskem na pamět husitských hrdinů všech dob a odstínů. A dnes nadto i monument česko-slovenského přátelství a jednoty už tehdy, ve velké, největší době našich národů - v době obou našich národů - v době husitské. (z doslovu Z. Nejedlého)

Pro vydání: V DP 1. vyd, 1951, česky, Družstevní práce / Nesmrtelní, Sv. 37, Praha

Jirásek nijak netají, že ideová a mravní hodnota bratříků zdaleka není už ta, jako božích bojovníků v "Proti všem". Už úloha, kterou tu hrají milenky bratřických hejtmanů, je pro to charakteristická, i žoldnéřské vášně samých hejtmanů, jejich karban a jiné neřesti. Už to nám ihned prozrazuje, že to nejsou bojovníci, řídící se přísným řádem Žižkovým. A tak je to i s jejich bratrstvím. Slouží tomu, kdo líp platí, dnes tomu, zítra onomu, zkrátka "bratříci" to jsou a ne bratři, ne boží bojovníci. A přece zase je v nich i zvláštní, ne všední síla, smělost a odvážnost jinde nevídaná. Jsou to lidé, přes všechny své lidské chyby a vášně plni heroismu v podstatě husitského, který nese a nejednou přímo povznáší a vysoko zvedá dokonce i ty jejich vášně

Pro vydání: 1. vyd. v Míru, 1951, česky, Mír, Praha

Jestliže 1. díl trilogie je "radostnou, vítěznou písní bratrskou", líčí 3. díl konec dramatu "husitského odboje proti starému světu, aspoň v této bojové a vojenské formě". Pád Spišského hradu a posléze krvavá řež u Šáryšského Potoka a nakonec u Kostolan znamenají zánik bratrské síly a slávy. Táborská vojska byla rozprášena a jen v cizím žoldu nalezly jejich zbytky práci a obživu. - "Jirásek dal svému dílu spolehlivý a pramenný, historicky naprosto pevný a přesný základ i rámec. Jiskra, Aksamit, Talafús i mihnoucí se tu jiné figury, jako i Talafúsův vpád do Jágru, slavná bitva u Lučence i nešťastný konec bratříků - to vše jsou historická fakta. Tak i zrada krásné Maďarky a jiné už více románové prvky nejsou libovolně vymyšleny, nýbrž vzaty z lidové tradice ... Z tohoto materiálu vytvořil Jirásek dílo, k němuž mohutností a uměleckou silou lze z jeho tvorby postavit jen neméně látkově nové a umělecky vystavěné a uchvacující "Temno" ... Je to veliký monument postavený Jiráskem na paměť husitských hrdinů všech dob a odstínů." (Z. Nejedlý.)

Pro vydání: 1950, česky, Naše vojsko / Jirásek, Alois: Odkaz národu, Sv. 10, Praha

Jirásek dal svému dílu spolehlivý a pramenný, historicky naprosto pevný a přesný základ i rámec. Jiskra, Aksamit, Talafús, i mihnoucí se tu jiné figury, jako i Talafúsův vpád do Jágru, slavná bitva u Lučenceinešťastnýkonecbratříků - to vše jsou historická fakta. Tak i zrada krásné Maďarky (Mária je snad vůbec největší postava, kterou kdy čes. spisovatel vytvořil) a jiné už více románové prvky nejsou libovolně vymyšleny, nýbrž vzatyzlidovétradice,která se bohatě nakupila na tyto lidi i děje, přímo dráždicí lidovou fantasii. Z tohoto materiálu vytvořil Jirásek dílo, k němuž mohutností a uměleckou silou lze z jeho tvorby postavit jen neméně látkově novéauměleckyvystavené auchvacující "Temno". Je to veliký monument postavený Jiráskem na paměť husitských hrdinů všech dob a odstínů. A dnes nadto i monument českosloslovenského přátelství a jednoty už tehdy, ve velké, největší doběobounašichnárodů - vdobě husitské

Pro vydání: 1950, česky, Naše vojsko / Jirásek, Alois: Odkaz národu, Sv. 9, Praha

Jirásek nijak netají, že ideová a mravní hodnota bratříků zdaleka není už ta, jako božích bojovníků v "Proti všem". Už úloha, kterou tu hrají milenky bratřických hejtmanů, je pro to charakteristická, ižoldnéřskévášněsamýchhejtmanů, jejich karban a jiné neřesti. Už to nám ihned prozrazuje, že to nejsou bojovníci, řídící se přísným řádem Žižkovým. A tak je to i s jejich bratrstvím. Slouží tomu, kdo líp platí, dnes tomu, zítraonomu.Zkrátka"bratříci"to jsou a ne bratří, ne boží bojovníci. A přece zase je v nich i zvláštní, ne všední síla, smělost a odvážnost jinde nevídaná. Jsou to lidé, přes všechny své lidské chyby a vášně plni heroismu v podstatěhusitského,kterýnese anejednou přímo povznáší a vysoko zvedá dokonce i ty jejich vášně

Můj názor na knihu Bratrstvo / Mária (2. díl):

zrušit
, 1. vyd. v Čs. spis, česky, Československý spisovatel / Slunovrat, Sv. 54, Praha, 426 stran
TOPlist