poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Čeština na dlani: přehled světové a české literatury, český jazyk

Papírovou knihu můžete koupit zde:

toto vydání
skladem
172 Kč

Kniha je momentálně vyprodána ve všech obchodech ze země: Slovenská republika.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

Nové, rozšířené vydání! Kniha, která dosud na našem trhu chyběla, shrnuje všechny základní poznatky ke studiu na střední škole. Část literární obsahuje informace z dějin literatury od nejstarších dob…
Nové, rozšířené vydání! Kniha, která dosud na našem trhu chyběla, shrnuje všechny základní poznatky ke studiu na střední škole. Část literární obsahuje informace z dějin literatury od nejstarších dob až do současnosti, vedle faktografie uvádí i ukázky z nejznámějších literárních děl, přináší i poznatky literární teorie. V části jazykové jsou zahrnuty všechny jazykové plány: hláskosloví, tvarosloví, skladba, slovotvorba, pravopisné zásady i stylistika, přináší základní znalosti z vývoje slovanských jazyků a především češtiny.
Texty jsou doplněné 330 ilustracemi s portréty spisovatelů, výtvarnými doprovody ke knihám, ukázkami původních vydání a dobových reálií, novin a časopisů i fotografiemi z filmových zpracování literárních děl.
Takto ucelený přehled středoškolské látky českého jazyka a literatury může sloužit jako učebnice a čítanka přímo při vyučování a zejména jako důležitá příručka pro všechny maturanty při opakování látky k ústní maturitní zkoušce z tohoto předmětu.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 1. vyd, 2000, česky, Rubico, Olomouc

Přehledné dějiny světové i naší literatury obsahují též úvod do literární teorie, kde je pojednáno stručně o žánrech, kompozici i prozodii. Přehledně vyložené literární dějiny světové i české začínají výkladem od mezopotámských kultur a sahají v

Pro vydání: 1. vyd, 2000, česky, Rubico, Olomouc

Přehledné dějiny světové i naší literatury obsahují též úvod do literární teorie, kde je pojednáno stručně o žánrech, kompozici i prozodii. Přehledně vyložené literární dějiny světové i české začínají výkladem od mezopotámských kultur a sahají v českých literárních dějinách až po tvorbu Studia Y. Všechny výklady v jednotlivých epochách jsou prezentovány na výrazných představitelích příslušných literárních proudů a doloženy úryvky jejich literárních děl i obrázky autorů. Druhá část příručky sumarizuje češtinu z hlediska mluvnického. Zabývá se jmenovitě hláskoslovím, tvaroslovím, skladbou, lexikologií, stylistikou, pravidly pravopisu, několik kapitol věnuje slavistice a vývoji spisovné češtiny, závěr této části tvoří slovník lingvistických termínů. 8.12.2000 X+ hladkai c

Příručka poskytuje přehled o dějinách, osobnostech a dílech světové i české literatury a češtině ve smyslu jazykovědném

Můj názor na knihu Čeština na dlani:

zrušit
, 3., rozš. vyd., česky, Rubico,, Olomouc, 432 stran, ISBN: 8073460688
TOPlist