poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

Jestliže popularizující literatura věnovaná cyrilometodějské misii na Velké Moravě je téměř nepřehledná, předložená práce se z ní sympatickým způsobem vyděluje tím, že její činnost zasazuje do…
Jestliže popularizující literatura věnovaná cyrilometodějské misii na Velké Moravě je téměř nepřehledná, předložená práce se z ní sympatickým způsobem vyděluje tím, že její činnost zasazuje do širokého rámce historických dějů té doby (a namnoze i řady staletí jí předcházejících).
V první části věnuje kniha pozornost především dějinám Byzance, o nichž běžný český čtenář prakticky nemá příležitost se cokoli dozvědět. Neméně důležité jsou však i partie věnované poměrům ve franské říši a v papežském Římě, s nimiž události na Velké Moravě tu bezprostředně, tu jen vzdáleně souvisely a jež autorka popisuje až se šťavnatou barvitostí.
Sebrala obdivuhodné množství historického materiálu, a to nejen pokud jde o tzv. velkou politiku, ale do určité míry i o běžném životě širších vrstev obyvatelstva. Charakterizuje církevní spory, a to jak církevně politické zápasy, tak věroučné polemiky, které reprodukuje celkem věrně, i když - což je vzhledem k charakteru knihy přirozené - místy trochu zjednodušeně. Množství údajů, které autorka shromáždila, je skutečně překvapující.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 1. vyd, 2000, česky, Radioservis, Praha

Kniha nemá ambice být vědeckou prací, která by přinášela nové poznatky nebo zkoumala souvislosti a vyvozovala nové závěry. Nejde ani o historický román, na to má text příliš faktografický charakter, ani o klasickou populárně-naučnou literaturu,

Pro vydání: 1. vyd, 2000, česky, Radioservis, Praha

Kniha nemá ambice být vědeckou prací, která by přinášela nové poznatky nebo zkoumala souvislosti a vyvozovala nové závěry. Nejde ani o historický román, na to má text příliš faktografický charakter, ani o klasickou populárně-naučnou literaturu, která bývá přece jen stylově rozvolněnější. Autorka se pokusila přiblížit dnešnímu čtenáři dobu cyrilometodějské misie formou co nejpřístupnější a předat mu přitom co nejvíce z faktů, která v pozoruhodném množství načerpala v odborné literatuře. Snažila se postihnout nejen osoby obou věrozvěstů, ale i dobové souvislosti, obraz tehdejšího světa, církve, kultury, politiky, způsobu myšlení intelektuální a vládnoucí elity i obyčejných lidí. Vhodná kniha pro každého, kdo se hodlá seznámit s událostmi kolem velkomoravské misie, přestože není a ani nehodlá být obtěžkán rozsáhlejšími historickými znalostmi. 20000520 Nejedlyv

Pojednání o svatých bratrech Cyrilu a Metodějovi, o životě v jejich době a o jejich poslání na Velké Moravě

Můj názor na knihu Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy:

zrušit
TOPlist