poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Související kategorie

Vybrané knihy z kategorie "nápisy"

Zobrazit

Mé hodnocení:
Přidat do knihovnypřidat

Vademecum pomocných věd historických (3 vydání)

Ivan Hlaváček
česky
Celkové hodnocení:
Mé hodnocení:
Přidat do knihovnypřidat

Olšanské hřbitovy (2 vydání)

Jeronym Lány
česky
Celkové hodnocení:
Mé hodnocení:
Přidat do knihovnypřidat

Slovník latinských citátů: 4328 citátů s českým překladem a výkladem (2 vydání)

Josef Čermák
česky, latinsky
Celkové hodnocení:
Kniha obsahuje v češtině nejširší dosud publikovaný výběr latinských citátů, rčení a pořekadel, a to v původní latinské podobě i v českém překladu. Více než 4300 záznamů latinské vzdělanosti je kromě abecedního řazení možno vyhledat i podle českého rejstříku či klíčových slov. Antická kultura a civilizace se zapsaly hluboko do paměti dějin a jsou, byť už jen útržkovitě nebo dokonce nevědomky, přítomny i v našem životě: v jazyce, jímž se dorozumíváme, v literatuře a umění, které jsou s nimi přes propast věků spojeny, ve vědě a filosofii, právu či medicíně, které se v nich vracejí ke svým impozantním počátkům. Tato kniha chce formou encyklopedicky řazených, obsahově i literárně působivých citací podat tresť tisícileté latinsky psané moudrosti. Chce za prvé čtenáři a zájemci zpřístupnit výběr dodnes živých, moudrých, často i vtipných a ve své stručnosti mistrně formulovaných aforismů, sentencí, gnóm, maxim, nápisů, hesel a výroků prominentních učenců, spisovatelů a historicky známých osobností nejen antiky, ale i středověku a novověku. Za druhé kniha přináší klíčová, často citovaná a pro všeobecnou vzdělanost nepostradatelná místa z biblických knih i z pozdějších základních děl náboženské literatury, jakož i nejběžnější liturgické pojmy. Za třetí pak uvádí některé klíčové pojmy a termíny vědy a obraty, úsloví, rčení, pořekadla a přísloví, s nimiž se setkáváme a jichž dodnes běžně užíváme, aniž často víme, že jsou latinského původu. Funkce knihy chce být inspirativní: myšlenky moudrých, učených a šarmem kultivovaného stylu obdařených latiníků minulosti mohou bohatě posloužit k citování a co víc: k rozvíjení vlastních myšlenek. Stručně řečeno kniha chce současnému uživateli zpřítomnit to, co z těchto krátkých latinských slovesných útvarů dodnes žije v těch oborech vzdělanosti, v nichž si latina při svém historickém ústupu uhájila své místo: v humanitních a přírodních vědách, ve filosofii, v náboženském životě, v právnictví, v lékařství. Najde se v ní leccos, co je nebo může být součástí naší denní jazykové a komunikační praxe, i mnohé, co je stále literárně působivé a myšlenkově živé a podnětné. Vyhledávání textů k určitému tématu v tomto obsáhlém, abecedně řazeném korpusu usnadňuje podrobný věcný (tematický) rejstřík, odkazující k výskytu všech klíčových slov v knize. Textové jednotky, u každého písmene abecedy průběžně číslované, mají jednotné uspořádání: Uvedeny jsou latinským zněním textu. Následuje filologicky nebo významově přesný český překlad. Jde-li o text rytmický (hlavně v časoměrném hexametru nebo pentametru) nebo rýmovaný, je v metru originálu připojen ještě náš vlastní nebo (řidčeji) již dříve vydaný cizí překlad. Latinské texty z bible se v obecném povědomí vžily a i v naší knize jsou citovány z Jeronýmova latinského překladu, z Vulgaty. Překlad pořízený z Vulgaty se však často dosti liší od překladu ekumenické bible, pořízeného z řečtiny a hebrejštiny a dnes běžně citovaného. Proto u biblických citátů uvádíme na druhém místě i překlad ekumenický. V některých případech (např. u rčení a přísloví) jsou uváděny alternativní české obdoby. Závěrečná část, tištěná kurzívou, uvádí zdroj, z něhož latinský text pochází; u citátů z bible je vždy přesně identifikováno místo výskytu s použitím obvyklých zkratek, jejichž seznam je uveden v závěru knihy. Podle potřeby je v této závěrečné části, rovněž kurzívou, podáván stručný objasňující výklad ke smyslu latinského textu nebo k jeho kulturně historickému či literárnímu kontextu.
Mé hodnocení:
Přidat do knihovnypřidat

Samurajský meč (2 vydání)

Zdeněk Hurník
česky
Celkové hodnocení:
od 172 Kč
od 179 Kč
od 180 Kč
od 203 Kč
od 195 Kč
od 90 Kč
Neradostné je rovněž vyústění celého příběhu, přičemž běžný čtenář (i recenzent) může jen těžko posoudit, nakolik jsou autorova obvinění vznášená…
Jan Lukavec, 15. srpna 2015, iLiteratura.cz
Knihu Barakuda bych doporučila čtenářům, kteří mají mysl otevřenou a nebojí se příběhů, jež se člověku dostanou pod kůži a nutí ho přemýšlet nad…
Michaela Vavřinová, 14. února 2015, VašeLiteratura.cz
TOPlist