poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Autorovy knihy se nachází v těchto kategoriích

Knihy od autora Lubomír Doležel

Zobrazit

Mé hodnocení:
Přidat do knihovnypřidat

Život s literaturou: vzpomínky a rozhovory (1 vydání)

česky
Celkové hodnocení:
Vzpomínková kniha předního česko-kanadského lingvisty a literárního teoretika zachycuje události jeho života v kontextu historických událostí 20. století: bezstarostné dětství a prvotřídní vzdělání v době Masarykovy republiky, předčasný konec mládí po německé okupaci rodného kraje v září 1938, postavení Čecha ve válčící Německé říši, věznění v nacistických věznicích, osvobození americkou armádou na jaře 1945, studium na Karlově univerzitě v krátkém období demokracie, zhroucení poválečných ideálů po komunistickém převzetí moci, působení v osídlovaném pohraničí, další studium a vědeckou práci v Československé akademii věd, obrodný proces šedesátých let, zrádnou sovětskou invazi, odchod do exilu a dlouholeté univerzitní působení v Kanadě, postupnou reintegraci do české kultury po sametové revoluci. Osobní život je však pouze podložím toho, co je vlastním předmětem těchto pamětí: autorův intelektuální vývoj a zvláště příspěvek ke studiu literatury obecně a české literatury zvlášť. Úvahy literárního teoretika mohou být často příliš složité a abstraktní, Lubomír Doležel ale věří, že se naučil psát o takových tématech nejen přesně, ale i jasně; knihu tedy uvítají i čtenáři, kteří sice s literaturou nežijí nebo nemohou žít, ale chtějí se o ní něco dozvědět, protože je neodmyslitelnou složkou i obrozující silou jejich bytí.
Mé hodnocení:
Přidat do knihovnypřidat

Heterocosmica II: fikční světy postmoderní české prózy (1 vydání)

Celkové hodnocení:
Heterocosmica II (Fikční světy postmoderní české prózy) je samostatná kniha, ale je vnitřně spjatá s publikací Heterocosmica (Fikce a možné světy), jejíž český překlad vydalo Nakladatelství Karolinum v roce 2003. Znamená završení mého úsilí, jemuž jsem se věnoval od svého návratu z kanadské emigrace – včlenit do kontextu soudobé české literatury a české literární vědy teorii fikčních světů. Postupuji zde především analyticky a soustřeďuji se na rozbor reprezentativních děl postmoderní české prózy. Pro teoretický a pojmoslovný výklad odkazuji čtenáře na knihu Heterocosmica, ale zároveň poskytuji dosti informací, aby se čtenář „druhého“ dílu i bez znalosti „prvního“ v teoretické problematice fikčních světů bezpečně zorientoval. Vzhledem k tomu, že jsem ve své práci vždy pěstoval vzájemnou podmíněnost literární teorie a analýzy (resp. interpretace), vyúsťují rozbory této knihy v jisté nové vhledy teoretické. Ty se týkají především složité a obtížné problematiky postmoderní prózy a vrcholí v pokusu o typologickou charakteristiku postmoderního narativního textu. Teorie fikčních světů souzní se základním rysem postmoderny, kterým je tvorba inovátorských, překvapivých světů. Proto je tato teorie podle mého názoru nejužitečnější nástroj, jaký máme, pro dešifrování a pochopení postmoderní literatury, která čtenářům téměř bezohledně předkládá díla obtížná, ba hádankovitá. Mé analýzy snad pomohou začlenit postmoderní narativní experimenty pevně a trvale do dějin české krásné prózy. Lubomír Doležel
Mé hodnocení:
Přidat do knihovnypřidat

Fikce a historie v období postmoderny (1 vydání)

česky
Celkové hodnocení:

Lubomír Doležel (11 knih)

Lubomír Doležel
Narozen 3.10.1922 v Lesnici u Zábřehu. PhDr., CSc., docent českého jazyka, jazykovědec a literární vědec, literatura z oboru, filozofické práce.
Narození: 1922

Životopis:

Česko-kanadský bohemista a literární teoretik, jeden ze zakladatelů tzv. teorie fikčních světů. V USA též Lubomir Dolezel. Narodil se v Lesnici a studoval reálné gymnázium v Zábřehu do podzimu 1938, kdy byla škola zavřena německými okupanty. Studia dokončil maturitní zkouškou na reálném gymnáziu v Litovli (1941). V dubnu 1944 byl zatčen gestapem a vězněn až do osvobození americkou armádou v dubnu…
Česko-kanadský bohemista a literární teoretik, jeden ze zakladatelů tzv. teorie fikčních světů. V USA též Lubomir Dolezel. Narodil se v Lesnici a studoval reálné gymnázium v Zábřehu do podzimu 1938, kdy byla škola zavřena německými okupanty. Studia dokončil maturitní zkouškou na reálném gymnáziu v Litovli (1941). V dubnu 1944 byl zatčen gestapem a vězněn až do osvobození americkou armádou v dubnu 1945. Po obnovení činnosti vysokých škol se zapsal na studium bohemistiky a rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Léta 1965−1968 Doležel strávil na Michiganské univerzitě v Ann Arboru jako profesor českého jazyka a literatury a jako vykladač českého strukturalismu. V červnu 1968 se vrátil do Prahy, ale již v listopadu téhož roku emigroval do Kanady, kde se stal profesorem českého jazyka a literatury na Torontské univerzitě. Přednášel na mnoha severoamerických i evropských univerzitách. V roce 2010 byl oceněn cenou Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
Další paradox by se u Doležela dal najít v tom, že jeho kniha sice obsahuje „obranu krásné literatury jako nenahraditelné složky kultury“, ale na…
Jan Lukavec, 1. října 2013, iLiteratura.cz
Doleželova práce na tomto poli vyvrcholila v roce 1998 knihou Heterocosmica, jedním z nejvýznamnějších literárněteoretických děl dvacátého století.…
Milan Orálek, 21. února 2008, Aluze.cz
Slepenec? Jistěže nikoliv. Zaprvé: Komárek si krásně umí hrát s jazykem, využívá celé jeho nabídky od vznešených po nejspodnější vrstvy. A požitek…
Alena Slezáková, 6. června 2014, iDnes.cz
TOPlist