Recenze: Vzpomínky jedné z posledních pamětnic (a příslušnic) pozoruhodné komunity pražských Němců

Nově vydaný výbor bohužel onu tematickou sevřenost Setkání trochu postrádá, i když je chvályhodné, že pro lepší čtenářovu orientaci kniha obsahuje hned dva doprovodné texty, přehledně shrnující život a dílo Tomanové-Weisové. V nejnovější publikaci najdeme autorčiny vzpomínky na její hereckou dráhu a práci v rozhlase, ale především na válku (například na Němce, kteří jako tichou formu protestu zvolili možnost být občany Protektorátu), svědectví o aktech hrdinství, a to nejen toho protinacistického (například o lékaři Františkovi Vaněčkovi, který „v květnových dnech roku 1945 zachránil internované německé děti a odvezl je do bezpečí švýcarského velvyslanectví“). Četné autorčiny příběhy jsou přitom tragické, třeba o jisté lidické ženě, která dva roky vychovávala cizí dítě v domnění, že jde o jejího potomka, než ho musela vrátit jeho skutečným německým rodičům.
Jan Lukavec, 23. listopadu 2015, iLiteratura.cz