Recenze: Povídky k zamyšlení

Sbírka Na hraně je čtení obohacující v tom ohledu, že nastavuje zrcadlo životu ve 21. století, v žádném případně to však není čtení odpočinkové, které by si člověk přibalil na cestu do vlaku. Přestože rozsahem krátké povídky se dají přečíst poměrně rychle, je třeba vyhradit si klidnou chvíli na jejich vstřebání a zamyšlení nad tím, co jimi autorka chtěla sdělit. Vnější, dějová stránka příběhů je až druhotná, hlavní pozornost je soustředěna na chování a prožívání hrdinů v konfrontaci s nepříjemnými situacemi, do nichž se dostávají. Ty samy o sobě nejsou ničím zvláštní a mohou se přihodit každému z nás, zajímavé však je sledovat, jak na ně postavy vnitřně i navenek reagují. Prožití silných emocí spolu s postavami přitom čtenáři může přinášet jisté uvolnění či očištění od vlastních negativních pocitů.
Kristýna Králová, 10. července 2015, iLiteratura.cz