Recenze: Život v „secesní“ době idylicky i s nerudovskou ironií

Recenzovaná kniha jistě není nijak převratná a nepřináší žádné složité teorie o vývoji lidské mentality. Skeptičtí můžeme být i k přímočarému přebírání beletristických pasáží (i z „románů pro ženy“) pojímaných takřka jako reprezentativní obraz tehdejší reality. Pedanticky bychom také mohli Skarlantové vyčítat, jak se může odvolávat na Nerudu, když zemřel už roku 1891 a s hlavním rozmachem secese (1890–1910) se víceméně minul… Přesto ale autorčin průhled do oné idylické doby – jakkoli idealizovaný – nepostrádá jistý půvab.
Jan Lukavec, 16. února 2015, iLiteratura.cz