Recenze: Robert Menasse – Vyhnání z pekla

Robert Menasse nabízí čtenáři hutný román, kompozičně mnohovrstevnatý, jdoucí napříč místem a časem. Jeho literární ambice přesahují možnosti jednoduchého lineárního příběhu, proto vzniká složitý propletenec třech dějových linií lišících se místem, časem a ve dvou případech i postavou. I přes tyto rozdíly se zde však objevuje tematická a motivická příbuznost – která pomáhá vytvářet představu, že spolu jednotlivé roviny splývají. Autor využívající časoprostorového střihu totiž přechody mezi liniemi nenechává ostře kontrastující, nýbrž je z obou stran „seřízne“ natolik, aby do sebe zapadly a vytvořily na první pohled nenápadný spoj. Čtenář tak v prvních okamžicích získává dojem, že čte souvislý text, až teprve náhlá změna postavy a prostředí ho upozorní na změnu. A protože si autor nelibuje v účelové nesrozumitelnosti, odděluje tyto roviny alespoň typograficky – vloženou mezerou. Tento přístup vyvolává dojem, že minulost je kontinuální součástí přítomnosti.
Jan Gettin, 26. listopadu 2013, VašeLiteratura.cz