Recenze: Biblioklasti a „genocidy“ páchané na knihách – dějiny pronásledování knih

Obecné dějiny ničení knih jsou naprosto nevšední dílo. Samozřejmě, existuje řada podobně úctyhodných publikací věnovaných knihám (Jak se dělá kniha Vladimíra Pistoria či Z historie evropské knihy Pravoslava Kneidla), knihovnám (Alberto Manguel: Knihovna v noci) nebo knižní kultuře (Jiřina Šmejkalová: Kniha, Alberto Manguel: Dějiny čtení) a výzkumům čtenářství (Jiří Trávníček: Čteme? a Čtenáři a internauti). Báezův spis však staví do popředí svého zájmu fenomén devastace knih v celé jeho obludné podobě. Jde o velmi poctivý text, za nímž vysvítá osobní zápal autora pro dané téma, ale také nezměrná mnohaletá práce jak jeho vlastní, tak také řady jeho spolupracovníků. A rovněž trojice českých překladatelů, díky nimž jsou Obecné dějiny ničení knih zpřístupněny i tuzemským čtenářům, kteří v nich najdou i odkazy na české překlady citovaných titulů.
Aleš Merenus, 30. července 2013, iLiteratura.cz