Recenze: Zničte knihy! Popelem lehl Korán, Talmud, Dubliňané i Harry Potter

Zavádí nový pojem bibliokaust, tedy spojení výrazů biblio a kaustos, slovo vytvořené podobně jako holokaust. "Bibliokaust je pokusem zničit paměť, která představuje přímou, či nepřímou hrozbu pro jinou paměť, považující se za nadřazenou. Zdůrazňuji, že kniha nebývá ničena proto, že je nenáviděna jako předmět. Dosud nejsou známi nepřátelé paperbacků, tiráží, papíru, typografie nebo pozlacených hřbetů."
Klára Kubíčková, 13. května 2013, iDnes.cz